سه شنبه 3 ارديبهشت 1398 - 18 شعبان 1440 - 23 آوریل 2019
اوقات شرعی 
 
 آرشیوگنجینه کتب مذهبی

کلمه کلیدی
:
 از
 تا 


عصر ظهور : يهوديان و نقش آنان در دوران ظهور 2(589)
وعده خداوند نسبت به تسلط و چيرگى بر يهوديان / خداوند متعال در قران كريم مى فرمايد : ((پـروردگـار تـو اعـلام مى دارد ،كسانى را بر يهوديان چيره خواهد كرد كه تا روز قـيـامـت ، آنـان را مـجـازات و شـكـنـجه خواهند نمود و خداست كه زود مجازات نموده و هم اوست آمـرزگار و بخشنده ، و از جمله مجازات خداوند اين است كه آنان را پراكنده و گروه گروه در زمـيـن قرار داده بعضى از آنان نيكوكار و برخى نابكارند و آنان را با خوبى و بدى آزمايش كرديم ، شايد توبه نموده و به راه حق و هدايت باز گردند .))
يکشنبه 17 فروردين 1393
عصر ظهور : يهوديان و نقش آنان در دوران ظهور 1(583)
اگـر پـيـرامـون نـقـش يهوديان در آخرالزمان و عصر ظهور حضرت مهدى (ع)، جز آيه هاى نخستين سوره بنى اسرائيل چيزى در اختيار ما نبود، همان كافى بود، زيرا اين آيات در عين خـلاصـه بـودن ، وحـى الهـى بـوده و بـه گونه اى رسا و گويا، شمه اى از تاريخ و سـرگـذشـت آنـهـا را بـيـان كـرده و بـه نحو معجزه آسا و با دقت ، آينده آنها را روشن مى سـازد. عـلاوه بـر ايـن آيه ها و آيات ديگر، تعدادى روايات وجود دارد كه پاره اى از آنها مربوط به تفسير آيات ، و ...
شنبه 16 فروردين 1393
عصر ظهور : تركان و نقش آنان در دوران ظهور(544)
بـه نـظـر مـا منظور از تركها در روايات جنبش خجسته ظهور حضرت ، روس ها و اطرافيان آنـان از مـلتـهـاى اروپـاى شـرقـى هـستند، آنان گر چه از لحاظ تاريخى مسيحى اند و از مـلتـهـاى مـسـتعمره امپراطورى روم بشمار مى روند، تا جائى كه مدعى وراثت آنها شده ، و شـاهـان خود را مانند آلمانى ها و غير آنها، قيصر (سزار) ناميده اند ليكن آنان اولا: از قبيله هـاى گـونـاگـون مـنـطـقـه شـرق آسـيا ـ اروپا هستند كه در زبان روايات و تاريخ ، به ((قبيله ها و ملتهاى ترك )) ناميده شده اند، و ...
جمعه 15 فروردين 1393
عصر ظهور : روميان و نقش آنان در زمان ظهور 2(608)
حضرت عيسى عليه السلام نشانه اى است از علامتهاى قيامت / ((هـمـه اهـل كـتـاب قبل از مردنش به او ايمان مى آورند، و او در روز رستاخيز گواه بر آنهاست )) يعنى آن بزرگوار يكى از علائم رستاخيز بوده و هنگامى كه خداوند او را به دنيا فرود آورد، تـمـام نـصـارى و يـهـود بـه او ايـمـان آورده و خـود و مـعـجـزه هـايـش را قبل از آنكه از دنيا رحلت كند، مى بينند . و در روايت آمده است كه عيسى عليه السلام بوسيله حضرت مهدى عليه السلام و معجزاتى كه خداوند در اختيار او نهاده با روميان بحث و مناظره مى كند.
پنجشنبه 14 فروردين 1393
عصر ظهور : روميان و نقش آنان در زمان ظهور 1(538)
مـنـظـور از روم در روايـات مـربـوط بـه آخـر الزمـان و ظـهـور حـضـرت مـهـدى (ع)، مـلل اروپـائى و قـرنـهـاى اخـير، گسترش ‍ آنان در امريكا مى باشد، كه فرزندان روم و وارثان امپراطورى تاريخى روميان هستند . گـاهـى گـفـتـه مـى شـود : رومـيـانـى كـه خـداونـد مـتـعـال سـوره اى دربـاره آنـان نازل فرموده و پيامبر (ص ) و مسلمانان بعدها با آنان پيكار نمودند ، غير از اينان هستند. زيرا آنان بيزانس ها بودند كه پايتخت آنان ابتدا شهر ((رم )) در ايتاليا و سپس شهر قـسـطـنـطـنـيـه گـرديـد تـا ...
چهارشنبه 13 فروردين 1393
عصر ظهور : آشوب گرى شرق و غرب عليه مسلمانان 2(572)
اما آن شرقى و غربى هايى كه پيامبر (ص ) درباره آنها فرمود : ((در آن هـنـگـام گـروهـى از مـشـرق و جـمـعى از مغرب آمده و بر امت من فرمانروائى مى كنند.)) جـز بـر روسـها و غربى ها كه با فرصت طلبى از ستم فرمانروايان جور، سرزمينهاى مـسـلمـانـان را مـورد تاخت و تاز قرار داده ، و زمام امور آنها را همچنان به دست مى گيرند، منطبق نمى گردد . گـاهـى گـفـتـه مـى شـود، مـمـكـن اسـت مـراد از گروهى كه از مشرق و مغرب مى آيند، حركت عـباسيان باشد كه ...
سه شنبه 12 فروردين 1393
عصر ظهور : آشوب گرى شرق و غرب عليه مسلمانان 1(503)
واژه ((فتنه )) در قرآن كريم و سنت به دو معناى عام و خاص آمده ، معنى عام عبارت است از هر امتحان و آزمايشى كه براى انسان پيش آيد، خواه از ناحيه خود انسان باشد يا از ناحيه شـيـطـان و يـا از سـوى مـردم و خـواه از امـتـحان ، كامياب و روسفيد بيرون آيد و از فتنه و آشوب برهد و يا در آن سقوط نمايد . و مـعـنـى خاص : عبارت از حوادث و پيشامدهايى است كه مسلمانان را در بوته امتحان قرار داده و از مـرز ديـانـت خـارج و مـنـحـرف مى سازد.
دوشنبه 11 فروردين 1393
عصر ظهور : سيماى كلى دوران ظهور 2(552)
پـس از فـتـح جـهـان تـوسـط آن حضرت و يكپارچگى تمام دولتهاى جهان به صورت يك حكومت اسلامى ... امام (ع) جهت تحقق بخشيدن به اهداف الهى در ابعاد گوناگون و در ميان مـلتـهـاى جـهـان اقدام مى كند ، و براى تعالى بخشيدن و شكوفائى زندگى مادى و تحقق تـوانـگـرى و رفـاه هـمـگان قيام نموده و جهت گسترش فرهنگ و دانش ، و بالا بردن سطح آگاهى دينى و دنيايى مردم مى كوشد ... طـبـق بـرخـى روايـات ، مـيزان افزايش دانشى را كه آن حضرت بر دانش مردم اضافه مى كـند ، ...
يکشنبه 10 فروردين 1393
عصر ظهور : سيماى كلى دوران ظهور 1(516)
بـا آنـكـه قرآن كريم معجزه جاويد پيامبر اسلام (ص ) است و در هر زمان و نسلى تازگى دارد ... با اين وصف از جمله معجزه هاى هميشه تازه وى خبرهايى است كه توسط آن حضرت از آيـنـده زندگى انسانها و خط سير اسلام ، تا فرا رسيدن زمان بازگشت اسلام (موعود) بيان شده است عصرى كه خداوند دين خود را بر تمام اديان و مكاتب جهان برخلاف خواست مشركان و كافران پيروز مى گرداند . و ايـن عصر ظهور اسلام كه موضوع اين كتاب است همان عصر ظهور حضرت مهدى (ع) است و ...
يکشنبه 10 فروردين 1393
عصر ظهور : مقدمه(512)
مقدمه / بعد از پيروزى انقلاب اسلامى در ايران نشانه هاى اعتقاد به حضرت مهدى منتظر، (ع) در مـيـان مـلل جـهـان اسـلام و حتى غير اسلام ... يعنى پرسش از او مو سخن گفتن پيرامون او و مطالعه و تاءليف درباره او به اوج خود رسيد . تـا جـائيـكه اين لطيفه شايع شده كه وزارت اطلاعات آمريكا پرونده اى از تمام اطلاعات لازم درباره امام مهدى (ع) تهيه و تنظيم نموده كه تنها نقص آن تصوير آن حضرت است . و شـايـد بـزرگ تـريـن رويـداد سـيـاسـى مربوط به اعتقاد به آن حضرت در اين دوره ، انـقـلابـى بـاشد كه ...
يکشنبه 10 فروردين 1393