سه شنبه 3 ارديبهشت 1398 - 18 شعبان 1440 - 23 آوریل 2019
اوقات شرعی 
 
 آرشیوتاريخ اسلام

کلمه کلیدی
:
 از
 تا 


6. تاریخ انبیاء : حضرت نوح ع ؛ 5. حکایتی کوتاه از نوح علیه السلام(533)
روزی جمعی از مردم به خاطر نیامدن باران که قحطی به همراه داشت، تصمیم گرفتند نزد نوح بروند و از او بخواهند دعا کند تا بلکه باران ببارد. وقتی به در خانه رسیدند، در را زدند، زنِ نوح از خانه بیرون آمد، آنها گفتند؛ «نوح کجاست؟ ما آمدیم از او بخواهیم دعا کند تا باران ببارد». زن اوّل گفت؛ اگر دعای نوح مستجاب می شد، برای خود ما دعا می کرد که وضع زندگیمان خوب شود. او اکنون به بیابان رفته تا هیزم جمع کند و بفروشد و آن چنان مقامی هم ندارد که دعایش مستجاب گردد. ...
جمعه 4 ارديبهشت 1394
6. تاریخ انبیاء : حضرت نوح ع ؛ 4. ازدواج مجدد نوح علیه السلام (669)
نوح از اینکه مردم خدا را نمی شناختند ، از آنها کناره می گرفت . جبرئیل نزد او آمد و علت گوشه گیری را از او پرسید ، نوح پاسخ داد؛ مردم از خدا دوری می کنند و من قدرت مقابله با این مردم را ندارم ، جبرئیل گفت ؛ اگر قدرتی به تو داده شود با آنها مبارزه خواهی کرد ؟ نوح ابراز علاقه کرد . جبرئیل گفت ؛ من همنشین پدران تو، آدم علیه السلام ، و ادریس بودم . من مأمورم تا لباس صبر و ایمان و رسالت را بر تو بپوشانم و به تو امر کنم ، با «عموره» دختر «ضمران بن اخنوخ» ازدواج کنی ، زیرا اولین کسی است که به تو ایمان می آورد ، ...
جمعه 28 فروردين 1394
6. تاریخ انبیاء : حضرت نوح ع ؛ 3. نوح و ابلیس(732)
روزی ابلیس نزد نوح آمد و به او گفت ؛ تو کمک بزرگی به من کردی ، نوح از کلمات ابلیس اندوهگین شد . خداوند به نوح وحی کرد تا با ابلیس سخن بگوید . ابلیس گفت ؛ وقتی انسانها به بخل، حرص ، حسادت ، عجله و دروغ روی بیاورند، ما بر آنها هجوم می بریم و عقل و ایمانشان را زایل می کنیم، اما تو با دُعایت بر آنها و با نفرینت به آنها، کمک بزرگی بر من کردی، که همه آنها را روانه دوزخ ساختی در غیر این صورت باید مدت زیادی با آنها به سر می بردم تا اغفالشان کنم. و من هنگامی که آدمیان خشمگین هستند بر آنها چیره می شوم.
جمعه 21 فروردين 1394
6. تاریخ انبیاء : حضرت نوح ع ؛ 2. دعوت نوح به خداپرستی و آزارهایی که در این راه کشید(728)
قبل از نوح قوم متدینی زندگی می کرد که با مرگ آنها ، مردم بسیار اندوهگین و تنها شدند ، ابلیس از خلاء و احساس تنهایی آنها استفاده کرد و مردم را مجبور کرد که از تصویر آن مردم متدین اشکالی بسازند ، مردم شروع به ساختن کردند و وقتی زمستان شد ، آن اشکال را به داخل خانه هایشان بردند و با آنها انس و الفت پیدا کردند و همین زمینه کیفر و گرایش به بت پرستی را در مردم رواج داد . قوم نوح بعد از بعثت او، به آزار و اذیت او پرداختند، او را کتک می زدند ، طوری که بی هوش می شد آنگاه او را در ...
دوشنبه 10 فروردين 1394
6. تاریخ انبیاء : حضرت نوح علیه السلام ؛ 1. نَسَب نوح(610)
نَسَب نوح / از ادریس نبی پسری بنام (متو شلخ) به دنیا آمد و نوح فرزند متوشلخ بود . در جای دیگر آمده که لمک پدر نوح و قینوش مادر ایشان بوده است . نام اصلی نوح در روایات مختلف ذکر شده در بعضی «عبدالغفار» و در برخی «عبدالملک» و در بعضی «عبدالاعلی» است . و علت اینکه او را نوح خواندند کثرت نوحه و گریه آن حضرت بوده است . بیانش فصیح و گفتارش روان و منطقش نیرومند بود که وحی الهی نیز به منطق نیرومند و بیان فصیح او کمک می کرد .
جمعه 7 فروردين 1394
5. تاریخ انبیاء : جانشینان ادریس ع ؛ 4. حضرت لمک علیه السلام(697)
متوشلخ فرزندی داشت بنام «لمک» که به امر حق او را وصی و جانشین خود نمود و چنان تربیت کرد تا به مقام و مرتبه پیامبری رسید و مردم را دعوت به حق و حقیقت می نمود . عمرش 870 سال بود و از زمان حضرت آدم تا ولادت نوح پیغمبر 1642 سال بود و این چند نفر بنام پیغمبری و پیشوایی، مردم را هدایت می کردند و این لمک پدر حضرت نوح است .
دوشنبه 3 فروردين 1394
5. تاریخ انبیاء : جانشینان ادریس ع ؛ 3. حضرت متوشلخ علیه السلام(695)
اُخنوخ دوم (نوه ادریس) فرزندی یافت بنام متوشلخ که در مهد نبوت او را تربیت کرد و او را به فضیلت آراست و پس از وفات پدر به درجه نبوت رسید و ریاستی تأسیس کرد و مردم را به تربیت فاضله و رَوِش زندگی و توحید و یگانگی خالق بزرگِ این جهان دعوت می کرد. نوشته اند 919 سال عمر کرد که در حین وفات خطاب شد، اسم اعظم و مواثیق نبوت را به فرزندش بسپارد. متوشلخ از پادشاهان جبار و قهار عصر، بیمناک بود و لذا بیشتر به تقیه و انخفاء می گذرانید .
جمعه 22 اسفند 1393
5. تاریخ انبیاء : جانشینان ادریس ع ؛ 2. اُخنوخ دوم علیه السلام(621)
برد فرزند ادریس (اُخنوخ) بود که صاحب فرزندی شد و بنام پدر نام او را اُخنوخ نهاد و او نیز از مردمان با فضیلت و مشعلداران هدایت گردید . اُخنوخ بن برد بن اُخنوخ به امر حق قیام کرد و مردم را به فضیلت و کمال، هدایت می کرد تا زمان وفاتش رسید . خطاب شد تابوت عهد را به پسرش واگذار کند و به او بسپارد. نام فرزندش متوشلخ بن اُخنوخ (دوم) بود.
جمعه 15 اسفند 1393
5. تاریخ انبیاء : جانشینان ادریس ع ؛ 1. حضرت برد علیه السلام(743)
حضرت ادریس فرزندی داشت بنام «برد» که به وصیت پدر ودایع نبوت را تحویل گرفت و مواثیق (پیمانها) امامت را در دست داشت که پیشوای امور عامه مردم شد ولی از بیم دشمنان و مخالفین به حال تقیه (خودداری از اظهار عقیده و مذهب و هم مذهب شدن با دیگران برای حفظ جان) بود و موعظه و نصیحت می کرد تا اینکه خطاب شد ودایع نبوت و تابوت عهد و مواثیق رسالت را به فرزندش اُخنوخ واگذار کند و او پیشوای جامعه و مشعلدار هدایت شد. (آخرین فرزند حضرت ادریس، اِدمیت نام دارد.)
جمعه 8 اسفند 1393
4. تاریخ انبیاء : حضرت ادریس ع ؛ 7. نکاتی چند در مورد حضرت ادریس علیه السلام(950)
عمر ادریس علیه السلام / درباره عمر ادریس نیز اختلاف نظر وجود دارد : 300 سال ، 365 ، 360، 350 سال نوشته اند . و آنچه در تواریخ ذکر شده است خداوند ادریس را پس از آنکه 365 سال از عمرش گذشته بود به آسمان بالا برد . نکاتی چند در مورد حضرت ادریس علیه السلام / 1- در قرآن کریم در دو مورد نام ادریس علیه السلام ذکر شده که عبارتست از ؛ الف . سوره مریم ؛ ب. سوره انبیاء ؛ در سوره انبیاء فقط نام آن حضرت برده شده ولی در سوره مریم خدای تعالی اوصافی نیز برای آن حضرت بیان فرموده که متن آن چنین است : ...
جمعه 1 اسفند 1393