چهارشنبه 2 بهمن 1398 | Wednesday, 22 January 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : سه شنبه 27 ارديبهشت 1390     |     کد : 9984

با تو پيمان مي‌ بندم يا بقية الله

با تو پيمان مي‌ بندم يا بقية الله

با تو پيمان مي‌ بندم يا بقية الله

با تو پيمان مي‌ بندم يا بقية اللهبيعت يك برنامة اجتماعي براي رسميت دادن به حكومت يك حاكم و به معناي اعلام پذيرفتن او و تسليم در برابر اوست. جلوة ظاهري بيعت دست در دست حاكم گذاشتن و فشردن دست اوست، و در پس اين پردة ظاهري عهد و پيمانها گواهي‌هاي متعددي است كه بيعت كننده به آنها تعهّد مي‌نمايد.
دربارة حضرت ولي عصر ـ صلوات الله عليه ـ بخاطر عدم حضور حضرت ـ به بيعت زباني اكتفا شده، و ما با اقرارهايي كه در پيشگاه حضرتش مي‌نماييم در واقع دست بيعت با او مي‌دهيم.
اين اقرارها شامل شهادت و گواهي ما نسبت به فضائل و خصائص و بركات حضرت است و اعلان اعتقاد به ظهور قطعي او و آنچه بعد از ظهور به دست او به وقوع مي‌پيوندد و در نهايت عهد و پيمان محكم وفاداري است كه با او مي‌بنديم.
اين بيعت در دو مورد بصورت عملي نيز دستور داده شده است: يكي در دعاي عهد است كه در آخر دعا سه بار با دست راست به پاي راست مي‌زنيم و مي‌گوييم: «العجل العجل، يامولاي يا صاحب الزّمان» و ديگري در دعاي زمان غيبت است كه پس از دعا دست راست را بر كف دست چپ مي‌زنيم و گوئي با آن حضرت دست بيعت مي‌دهيم.
* پيمان اول: هر روز آماده به خدمتم!
هر روز صبح با تجديد بيعت و اعلان آمادگي و استقامت بر بيعتي كه تا روز قيامت به گردن گرفته‌ايم از خداوند ثبات آن را مي‌خواهيم:
اللّهمّ إنّي أجدّد له في صبيحة يومي هذا و ما عشت من ايّامي عهداً و عقداً و بيعةً له ... .
خدايا، من در صبح امروز و تا روزي كه زنده باشم عهد و پيمان و بيعت او را با خود تجديد مي‌نمايم بطوري كه هرگز از آن باز نگردم و آن را كنار نگذارم. خدايا اين بيعت او تا روز قيامت بر گردن من است.
* پيمان دوم: تو را بر عهد خود شاهد مي‌گيرم
براي بيعت خود بهترين شاهدان را معرفي مي‌كنم تا خود را در بند بيعتم محكم و پايدار نمايم. خدا و ملائكه و شخص حضرت بقية الله ـ عليه السّلام ـ را شاهد مي‌گيرم و چنين عرضه مي‌دارم:
اشهد الله و أشهد ملائكته و أشهدك يا مولاي بهذا ... .
هر كس ولايت تو را معتقد باشد و به امامت تو اعتراف داشته باشد اعمالش قبول است و گفتارش تصديق مي‌شود و حسناتش مضاعف مي‌گردد و گناهانش محو مي‌شود، و هر كس از ولايت تو عدول كند و نسبت به معرفت تو جاهل باشد وديگري را بجاي تو برگزيده باشد، خداوند او را به صورت در آتش مي‌اندازد و هيچ عملي را از او نمي‌پذيرد و روز قيامت ارزشي براي او قائل نمي‌شود.
خدا را و ملائكه‌اش را و ـ اي مولاي من ـ شما را در اين باره شاهد مي‌گيرم، كه ظاهر اين گفتار من همچون باطنش وپنهان آن همچون آشكارش باشد.
تو خود شاهد بر اين پيمان باش و اين عهد من با تو است و پيماني از من نزد تو است، چرا كه تو نظام دين و رئيس متقين و عزت موحدّين هستي و خداوند به من چنين دستور داده است.
اي صاحب اختيار من، تو را بعنوان امام و هدايت كننده و ولي و ارشاد كنندة خود پذيرفته‌ام، و بدنبال هيچكس به جاي تو نيستم و كسي را جز تو صاحب اختيار خود نمي‌دانم.
* پيمان سوم: بيعت با تو شرف من است!
قلب ما با مهدي صاحب الزمان ـ عليه السّلام ـ پيمان بسته و اين بزرگترين شرافت ما است. اشتياق قلب و روح ما به ديدار و ظهور آن حضرت بهترين شاهد بر بيعت و پيمان محكمي است كه با او بسته‌ايم.
اللّهمّ كما شرّفتني بهذا التّشريف و فضّلتني بهذه الفضيلة... .
خدايا، مرا به اين شرافت ـ كه با مهدي ـ عليه السّلام ـ پيمان ببندم ـ شرافت داده‌اي، و به اين منقبت فضيلت عطا فرموده‌اي، و به اين نعمت اختصاص داده‌اي، و قلب مرا به ياد او آباد ساخته‌اي.
خدايا، ما بندگان مشتاق به وليّت هستيم كه يادآور تو و پيامبرت است.
* پيمان چهارم: به بيعت تو اعتقاد دارم
شهادت و گواهي دل و زبان ما، آئينة اعتقاد ماست. در بيعتي كه هر صبحگاه با امام زمان ـ عليه السّلام ـ تجديد مي نماييم قبل از هر چيز در پيشگاه او اقرار مي‌كنيم و گواهي مي‌دهيم كه عظمت او در اعتقاد ما در چه حدي است:
اللّهمّ إنّه عبدك الّذي استخلصته لنفسك ... و أطلعته علي الغيوب ... .
اي ولي عصر و زمان، خداوند تو را از كودكي برگزيد. خدايا او بندة توست كه براي خود انتخابش كردي، و براي ياري دينت پسنديدي و با علم خويش او را برگزيدي و بر او انعام نمودي.
اي حجت پروردگار، خداوند علومش را براي تو كامل نموده و تو خازن هر علمي هستي. خدايا تو او را براي غيب خويش برگزيده‌اي و بر علم غيب آگاه ساخته‌اي.
* پيمان پنجم: بيعت مي‌كنم كه صاحب اختيارم باشي...
مقام حجة اللهي و امامت بالاترين مقامي است كه صاحب اختياري مطلق امام زمان ـ عليه السّلام ـ را بر جان و مال و همة وجود ما ثابت مي‌كند. ما در بيعت با آن حضرت اين اقرار را بر زبان جاري مي‌كنيم:
أشهد أنّك حجّة الله علي من مضي و من بقي ... عصمك الله من الذنوب... .
شهادت مي‌دهم كه تو حجت خدا بر گذشتگان و باقيماندگان هستي، و تو حجت دوازدهم و حق ثابتي هستي كه عيبي در آن نيست. تو وليّي هستي كه مانندي نداري، و تو امامي هستي كه با گفتار و رفتارت هدايت مي‌نمايي و تو شفاعت كننده‌اي هستي كه نظيري نداري.
اي مولاي من، شهادت مي‌دهم كه تو و امامان از پدرانت ائمة من و صاحب اختياران من هستيد در دنيا و در روزي كه شاهدان بپا مي‌خيزند.
* پيمان ششم: با دلي آرام بيعت مي‌كنم!
آرامش دلي كه شيعه دارد هيچ دين و ملتي ندارد، و اين بخاطر عصمت مطلقي است كه امامانش به امضاي پروردگار در صريح آية « إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً» دارند. در پيشگاه اماممان به اين پاية مهم اعتقادي اقرار مي‌كنيم:
عصمته من الذنوب و برّأته من العيوب و طهرته من الرّجس... .
خدايا، او بندة توست كه او را از گناهان معصوم داشته‌اي و از عيوب بري ساخته‌اي و از پليدي‌ها مطهر نموده‌اي و از ناپاكي سلامت داشته‌اي.
خدايا، ما در روز قيامت كه امر عظيم واقع مي‌شود شهادت مي‌دهيم كه هيچ گناهي از او سر نزده و هيچ خطايي انجام نداده، و هيچ معصيتي را مرتكب نشده، و هيچيك از طاعات تو را ضايع نكرده و هيچ حرمتي از تو را هتك ننموده و هيچ واجبي را تبديل نكرده و هيچ شريعتي را تغيير نداده است. او طاهر و صاحب تقواي خالص و پاكيزه است.
* پيمان هفتم: هر چه داريم از توست!
نعمتهايي كه خداوند تعالي بر اهل زمين و آسمان ارزاني مي‌دارد به بركت پاكترين وجودي است كه خلق كرده و او امام معصوم ـ عليه السّلام ـ است، كه «لولا الحجّة لساخت الأرض بأهلها». اگر اعمال مردم قبول شود با ولايت اوست و بدون آن ارزشي ندارد. در بيعتي كه با او مي‌نماييم اين عقيدة خود را ابراز مي‌كنيم و مي‌گوييم:
أشهد أنّ بيمنه رزق الوري و بوجوده ثبتت الأرض و السّماء ... و تقبل الأعمال.
شهادت مي‌دهم كه به بركت او مردم روزي داده مي‌شوند و به بركت وجود او آسمان و زمين استوار مانده‌اند و به بقاي او دنياي باقي است.
اي امام زمان، شهادت مي‌دهم كه به ولايت تو اعمال قبول مي‌شود و افعال ما پاكيزه و حسنات مضاعف و گناهان محو مي‌شود.
خدايا، تو او را باعث حفظ و پناه ما خلق كرده‌اي و بعنوان قوام و پناهگاه ما بپا داشته‌اي.
* پيمان هشتم: ضامن بيعت تو خداست
بيعت ما با امام عصر ـ عجل الله تعالي فرجه ـ آينده‌اي ضمانت شده دارد. او و شيعيانش غالب‌اند و انتقام خواهند گرفت، و او عدل مطلق را در زمين حاكم مي‌كند و جبت و طاغوت را باطل مي‌نمايد. اين اعتقادي است كه شيعه با سينة سپر كرده در پيشگاه دوست و در مقابل دشمن اعلان مي‌كند و آن را در بيعتش مي‌گنجاند:
أشهد أنّ حزبك هم الغالبون ... و أنت تملأ الأرض قسطاً و عدلاً... .
اي حجة بن الحسن، شهادت مي‌دهم كه حزب تو غالب‌اند و اولياي تو رستگار و دشمنانت زيانكارند. خداوند تو را براي ياري دين و عزت يافتن مؤمنين و انتقام از منكرين و سرپيچي كنندگان ذخيره فرموده است.
تو اجتماع دشمنان را بر هم مي‌زني و هر حقي را به اثبات مي‌رساني و هر باطلي را ابطال مي‌نمائي. تو هستي كه زمين را پر از عدل و داد مي‌كني بعد از آنكه از ظلم و جور پر شده باشد، و تو هستي كه از دنيا نمي‌روي تا انكه بر جبت و طاغوت (ابوبكر و عمر) خط بطلان بكشي.
* پيمان نهم: در اين بيعت بر باورهايم شاهد باش
اعتقادات ما مجموعه‌اي بهم پيوسته و غير قابل تفكيك است. همين مجموعه است كه روز قيامت بايد در درگاه ربوبي به آنها پاسخگو باشيم. اگر مي‌توانستيم خدمت امام ـ عليه السّلام ـ برسيم قطعاً سعي مي‌كرديم يك دور عقايدمان را در محضر او بازگو كنيم تا امضا فرمايد، مانند حضرت عبدالعظيم ـ عليه السّلام ـ كه عقايد خود را خدمت امام علي النقي ـ‌عليه السّلام ـ عرضه كرد. اكنون ما امام زمان ـ عليه السّلام ـ خود را بر عقايدمان شاهد مي‌گيريم و مي‌گوييم:
أشهدك يا مولاي، أنّي أشهد أن لا إله إلا الله ... و أنّ محمّداً عبده و رسوله... .
اي مولاي من، تو را شاهد مي‌گيريم كه شهادت مي‌دهم خدايي جز الله نيست و يگانه است و شريكي ندارد، و حضرت محمد ـ صلّي الله عليه و آله ـ بنده و پيامبر اوست و جز او و خاندانش براي خدا حبيبي نيست.
اي مولاي من، تو را شاهد مي‌گيرم كه اميرالمؤمنين علي ـ عليه السّلام ـ حجت خدا است. همچنين امام حسن و امام حسين و امام علي بن الحسين و امام باقر محمد بن علي و امام صادق جعفر بن محمد و امام موسي بن جعفر و امام علي بن موسي الرضا و امام محمد بن علي جواد و امام علي بن محمد هادي و امام حسن بن علي عسكري ـ عليه السّلام ـ حجتهاي خدا هستند و شهادت مي‌دهم كه تو حجت خدايي.
شما اول و آخر هستيد. رجعت شما حق است و شكي در آن نيست. در آن روز هر كس از قبل ايمان نياورده يا در ايمانش كسب خير و عمل صالح نكرده ايمانش فايده‌اي ندارد.
شهادت مي‌دهم كه مرگ حق است، و نكير و منكر حق است. دوباره زنده شدن پس از مرگ و آمدن به محشر حق است. پل صراط و كمينگاه قيامت و ترازوي عدل الهي حق است. محشور شدن مردم و حسابرسي خداوند و بهشت و جهنم و وعده و وعيد به آن حق است.
مولاي من، هركس با شما مخالف باشد شقي است و هركس از شما اطاعت كند سعادتمند است. شاهد باش بر آنچه شما را شاهد گرفتم.


نوشته شده در   سه شنبه 27 ارديبهشت 1390    
PDF چاپ چاپ