دوشنبه 7 بهمن 1398 | Monday, 27 January 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : سه شنبه 27 ارديبهشت 1390     |     کد : 9981

دعايت مي‌ كنم كه سلامت باشي يا مهدي عج

دعايت مي‌ كنم كه سلامت باشي يا مهدي عج

دعايت مي‌ كنم كه سلامت باشي يا مهدي عج

دعايت مي‌ كنم كه سلامت باشي يا مهدي عجدعا براي سلامتي و حفظ و تأييد وجود مقدس امام عصر ـ صلوات الله عليه ـ باز مي‌گردد به شرايط خطرناكي كه در آن بسر مي‌برده و مي‌بَرد كه از يك سو دشمنان در پي اويند و از سوي ديگر دوستان امكان محافظت از او را ندارند. شيعه و وليّ امام زمان ـ عليه السّلام ـ بايد نگران وجود عزيزي باشد كه در ميان خطرات بسيار، دوران 1200 ساله را پشت سر گذاشته و هم اكنون نيز خائفاً يترقّب بسر مي‌برد. همچون كسي كه براي حراست از جان مولايش هيچ كاري از دستش برنمي‌آيد و تنها راه او خواهش از درگاه خداوند است كه او را از شر ظالمين، طاغيان، حسودان و هر دشمني كه دارد حفظ كند. بلكه چشم او را روشن بدارد و او را با ملائكه و لشكر الهي مؤيد بدارد.
* درخواست اول: عمرت طولاني باد!
با شكرگزاري از طول عمر و سلامتي مولايمان در طول دوازده قرن باز هم اين خواسته را تكرار مي‌كنيم:
اللّهم مدّ في عمره و زد في أجله ... .
خدايا، عمر او را طولاني فرما و اجل او را مؤخر گردان.
* درخواست دوم: خدا مدافع تو!
خدايا تو خود بهترين مدافع ساحت قدس مولايم هستي، پس درخواستم را بصورت كلي مي‌گويم كه در شرايط مختلف تو مدافع او باش كه حراست تو ما را بس است:
اللّهمّ ادفع عن وليّك و خليفتك ... اللّهمّ كن لوليّك الحجّة بن الحسن ... .
خدايا مدافع باش از وليّت و خليفه‌ات و حجتت بر خلق، و لسانت كه گوياي تو است و حكمت تو را بر زبان مي‌آورد، و چشمت كه با اجازة تو ناظر و شاهد بندگانت است، او كه شجاع مجاهد است. خدايا دوست او را دوست بدار و دشمن او را دشمن بدار. خدا دربارة وليّت حجة بن الحسن ـ عليه السّلام ـ ولي و حافظ و راهبر و كمك و راهنما و چشم بينا باش.
* درخواست سوم: به ياري خدا مؤيد باشي!
تأييد و پشتيباني پروردگار همان است كه خاتم انبياء ـ صلّي الله عليه و آله ـ را در جميع مراحل تبليغ اسلام كمك كرد. خاتم الاوصياء‌ ـ عليه السّلام ـ نيز در ظل همين تأييدات الهي تا امروز مؤيد بوده و در ساية همان ظهور خواهد فرمود. دست دعا بالا مي‌بريم و از خدا تأييد كامل عيار او را مي‌طلبيم:
اللّهمّ انصره بنفرك العزيز و أيّده بجندك الغالب ... .
خدايا او را با ياري و نصرت با عزت خويش كمك فرما، و با لشكر غالب خود تأييد كن و با قوت خويش نيرو ده، و ملائكه را همراه او گردان. خدايا دربارة خود او و فرزندان و خاندان و شيعيان و امتش و همة رعايايش، خواص و عوام او، و حتي دربارة دشمنانش آنگونه به او عطا كن كه چشمش روشن گردد و شاد گردد.
خدايا او را به بالاترين درجه‌اي كه در دنيا و آخرت آرزو دارد برسان. خدايا در آنچه قابل تصرف است ـ از نزديك و دور و عزيز و ذليل ـ تصرف نافذ به او عطا فرما تا آنجا كه حكم او بر هر حكمي جاري شود و با حق خود بر هر باطلي غالب آيد.
خدايا ملائكة مقرب را در اطراف او جمع كن و او را با روح القدس تأييد فرما. خدايا در آنچه به او سپرده‌اي او را كمك كن و كرامت خود را بر او بيشتر كن.
* درخواست چهارم: دست خدا حافظ تو!
از خدا مي‌خواهم مولايمان را حفظ كند آنگونه كه اين واژه بهترين معناي خود را نشان دهد، بگونه‌اي كه انواع حفظ از انواع دشمن و از جهات مختلف در آن هويدا باشد. اين خواسته به زيباترين وجهي در كلام ائمه ـ عليهم السّلام ـ آمده است:
اللّهمّ احفظه من بين يديه ... بحفظك الّذي لا يضيع من حفظته به ... .
خدايا وليّت را از هر سو حفظ كن: از پس و پيش، از راست و چپ، از بالا و پايين. خدايا او را با حراست خود حفظ كن كه هر كس را با آن حفظ كني ضايع نمي‌شود. خدايا او را بعنوان امانت خود حفظ كن كه از بين نمي‌رود، و در پناه خود حفظ كن كه كسي حق تجاوز به آن ندارد، و در دائرة ممنوعة خود و در ساية عزت خود حفظ كن كه كسي نمي‌تواند بر آن غالب آيد. خدايا او را در امان مطمئن خود حفظ كن كه هر كس را در ظل آن پناه دهي خوار نمي‌شود. خدايا او را تحت حمايت خود بگير كه هر كس در آن باشد مورد تعرّض كسي قرار نمي‌گيرد. خدايا زره محكم و سخت حفاظ خود را بر او بپوشان، و از هر قصد سوئي حفظ فرما. خدايا او را از شر هر آنچه خلق كرده‌اي و بوجود آورده‌اي و صورت داده‌اي حفظ كن. خدايا او را در اين ساعت و در همة ساعات حفظ كن تا آن هنگام كه او را با تسليم همة خلق در زمين ساكن گرداني و زماني طولاني او را از منافع آن برخوردار سازي.
* درخواست پنجم: در پناه خدا از شر حسودانت ...
اين بار دشمنان كينه توز او را درنظر مي‌آوريم و از خدا مي‌خواهيم او را از شر يكايك دشمنانش حفظ فرمايد. گويي دل با اين دعا بيشتر آرام مي‌گيرد كه بگويد:
اللّهمّ اكفه بغي الحاسدين و أعذه شرّ الكائدين ... .
خدايا او را از ظلم حسودان كفايت كن و از شر مكاران پناه ده، و سوء قصد ظالمين را از او منصرف نما و او را از دست جبّاران خلاص كن. خدايا او را از شر هر متجاوز و طاغي پناه ده.
خدايا او را در پرده‌اي محكم پنهان كن و براي او پناهگاهي محفوظ قرار ده.
خدايا او را از حمله‌هاي متجاوزين در حصن خود حفظ فرما.
* درخواست ششم: ذلت دشمنانت را مي‌خواهم!
اكنون نوبت آن است كه با اسلحة دعا بر دشمنان مهدي ـ عليه السّلام ـ بتازيم و نابودي و ريشه‌كن شدن آنان را از خدا بخواهيم:
اللّهمّ اشدد وطأتك علي معانديه و أذلّ من ناواه ... .
خدايا، حمله‌ات را بر معاندين او شديد كن و هر كس در برابر او قد علم كرده ذليل فرما. هركس با او دشمني مي‌كند هلاك كن، و هر كس بر او حيله مي‌كند بر او حيله كن، و ريشه‌كن نما هر كس حق او را انكار مي‌كند و امر او را سبك مي‌شمارد و در خاموش كردن نور او سعي مي‌كند و مي‌خواهد ياد او را به فراموشي بسپارد. خدايا وليّت را از وحشت دشمنانش و حيلة هركس كه قصد سوئي نسبت به او دارد، كفايت كن. خدايا به هر كس كه نسبت به او مكر مي‌كند مكر نما، و هر كس نسبت به او قصد بدي دارد، قصد سوء را متوجهش گردان و بنيان ايشان را در مقابل او ريشه كن فرما و قلب آنان را نسبت به او پر از رعب فرما و قدمهايشان را متزلزل فرما. خدايا آنان را علني و ناگهاني گرفتار فرما.
* درخواست هفتم: نفرين بر مخالفانت ...
نفرين و لعنت حربة مؤمني است كه قدرت ظاهري براي غلبه بر دشمن ندارد. اين است كه چون دستش بر دشمن غالب نيست، با روح و جانش از او اظهار تنفر مي‌كند، و به خدا و پيامبر و مولايش اعلام مي‌كند كه من از آنان بيزارم، و به دشمن اعلان جنگ مي‌دهد، و تمام حواس اعتقادي خود را جمع مي‌كند و فرياد مي‌زند:
اللّهمّ شدّد عليهم عذابك ... اللّهمّ العنهم في بلادك ... .
خدايا عذابت را بر دشنمانِ حجتت شديد فرما و آنان را در ميان بندگانت خوار فرما. خدايا آنان را در شهرهايت لعنت كن و در پايين‌ترين درجة آتش جاي ده و شديدترين عذابت را از هر سو بر آنان ببار و آتش را بر تن آنان برسان. خدايا قبر مردگانشان را از آتش پر كن و حرارت آتش را به آنان بچشان، كه نماز را ضايع كردند و در پي شهوات رفتند و بندگانت را گمراه كردند و شهرهايت را خراب نمودند.
* درخواست هشتم: چشم پدرانت به تو روشن باد!
در نگاهي به گذشتة اسلام، حضرت مهدي ـ عليه السّلام ـ را وارث و نگاهبان ميراث انبياء وامامان ـ عليهم السّلام ـ مي‌يابيم. اينجاست كه با لساني ديگر از خدا مي‌خواهيم او را بخاطر زحماتي كه براي دين كشيده شده و احتياج آن به نگاهباني چون او حفظ فرمايد:
اللّهمّ احفظ فيه رسولك و آبائه أئمّتك ... .
خدايا، دربارة او و بوسيلة او پيامبرت را و جانشين پيامبرت را و آل رسولت را و پدران او را ـ كه امامان برگزيدة تو و پايه‌هاي دينت هستند ـ حفظ فرما.


نوشته شده در   سه شنبه 27 ارديبهشت 1390    
PDF چاپ چاپ