شنبه 10 اسفند 1398 | Saturday, 29 February 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : شنبه 28 دي 1392     |     کد : 9909

عناوین 14 سوره قرآن كریم

بــــا ســــوره فــــاتحه بپــادار نــــمـاز ... بعــــد از بقــره به آل عمــران پــرداز / از مــائده و تــوبه و انــعــــام و نــسـاء ... ز اعراف و ز انفــال بجو حكمت و راز / بــا يــونس و هــود و يوسف و ابراهيم ... رعد آمد و حجر و نحل و كهف و تحريم / طــه ، شعــرا ، نـمــل و نــــور و فــرقان ... شد، غافــر و عنكبوت و روم و لقمان / با ص و قصص و سجده و احزاب و سبا ... ياسيــن و دخان و فصلـت و الرحمـن / بــا زخــرف و احقــاف و زمر و الصافات ... شــوري و ق و ذار يــــات و حجــــرات / ....

عناوین 14 سوره قرآن كریم
بــــا ســــوره فــــاتحه بپــادار نــــمـاز ... بعــــد از بقــره به آل عمــران پــرداز ؛ از مــائده و تــوبه و انــعــــام و نــسـاء ... ز اعراف و ز انفــال بجو حكمت و راز ؛ بــا يــونس و هــود و يوسف و ابراهيم ... رعد آمد و حجر و نحل و كهف و تحريم ؛ طــه، شعــرا ، نـمــل و نــــور و فــرقان ... شد، غافــر و عنكبوت و روم و لقمان ؛ با ص و قصص و سجده و احزاب و سبا ... ياسيــن و دخان و فصلـت و الرحمـن
عناوین 14 سوره قرآن كریم
بــــا ســــوره فــــاتحه بپــادار نــــمـاز
بعــــد از بقــره به آل عمــران پــرداز

از مــائده و تــوبه و انــعــــام و نــسـاء
ز اعراف و ز انفــال بجو حكمت و راز

بــا يــونس و هــود و يوسف و ابراهيم
رعد آمد و حجر و نحلو كهف و تحريم

طــه، شعــرا، نـمــل و نــــور و فــرقان
شد، غافــر و عنكبوت و روم و لقمان

باص و قصص و سجده و احزاب و سبا
ياسيــن و دخان و فصلـت و الرحمـن

بــا زخــرف و احقــاف و زمر و الصافات
شــوري وق و ذار يــــات و حجــــرات

بــر واقعــه و مــجادله، حشــر و حـديد
بر چجاثيه و الفتح و محمــد صـــلوات

نــجم و قــمر و مــنافقون و صف و طور
از ممتحنه به مــــرسلات آمـــــده نور

بــــا جــمعه تغابــن و طلاق آيــد و نـوح
الحــــاقه با ملك و قـلم كرده ظـــهور

انســـان و قيــامــه انفــطار و تــكــويــر
زلــزال و معــارج و نبــا گشتــه نذيــر

جــن اســت و مــزمل و مــدثر و الفــجر
القــدر و بــروج نــازعات است بشـــر

ليــل و بــلد اســت و انشــقاق و اعمي
فيل و علق است و انشـــراح و اعلي

بابيــنه و غــاشيه و الطـارق و شمــس
التين و تكاثراست و ماعـــون و ضحي

با كوثر و اخلاص و فلق حمــد و سپاس
بــر قــارعه و مطفـــفيــن دار حـواس

با عصــر و قــريش و عــاديات و هــمـزه
نصر آمد و كافرون و تبســـت و الناس

هــر روز و شــب از پيــام قــرآن مــجيـد
بر امت مصطفي است ايمـــان و اميد

امــيد كه اســلام قــوي بــاشـد و شــاد
پايان شبه سيه رســد صبـــح سپــيد


نوشته شده در   شنبه 28 دي 1392    
PDF چاپ چاپ