شنبه 5 بهمن 1398 | Saturday, 25 January 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : شنبه 9 بهمن 1389     |     کد : 8237

دلم چون به گوهر کشی خاص گشت

دلم چون به گوهر کشی خاص گشت

آیینه سکندری 5 ؛ امیر خسرو دهلوی - دلم چون به گوهر کشی خاص گشت
دلم چون به گوهر کشی خاص گشت
دلم چون به گوهر کشی خاص گشت
به دریای اندیشه غواص گشت

بهر غوطه چندان فرو ریخت در
که دریا تهی گشت و آفاق پر

نثاری کزان در برانگیختم
به درگاه پیغمبرش ریختم

من افشاندم و آسمان برگرفت
عطارد ببوسید و بر سر گرفت

دریغ آمدم کاینچنین گوهری
برم تحفه در خدمت دیگری

ادب نایدم بیش ازین در ضمیر
کزان سازم آرایش مدح پیر

پناه جهان دین حق را نظام
ره قدس را پیشوای تمام


نوشته شده در   شنبه 9 بهمن 1389    
PDF چاپ چاپ