پنجشنبه 23 آبان 1398 | Thursday, 14 November 2019
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : يکشنبه 28 آذر 1389     |     کد : 7203

بني زيان (بني عبد الواد) در الجزائر

بني زيان (بني عبد الواد) در الجزائر

بني زيان (بني عبد الواد) در الجزائر 637 ـ 962 هجري
بني زيان از طرف موحدين بر الجزائر  (مغرب ميانه)  ولايت داشتند و چون دولت موحدين دچار انحطاط شد ، مانند همسايگان خود بني حفص ، علم استقلال بر افراشتند . اين خاندان به جهت آنکه نام پدر يغمراسن مؤسس اين دولت ، زيان بود به بني زيان معروف شدند . اين خاندان به قبيله عبد الواد از قبائل بربر منسوب ‏اند و از اين روي دولت آنان به بني عبد الواد و بني زيان هر دو موسوم است . برخي مورخين گويند بر پنج حاکم اوليه اين خاندان که تا اشغال بني مرين حکم راندند، نام بني عبد الواد اطلاق مي ‏گردد و ساير امراي آنان به بني زيان مشهورند
شر تلمسان «~ Tlemcen ~» ، مدت سه قرن ـ به استثناي چند سال  ـ  پايتخت  اين خاندان بود و در خلال اين مدت ، بخصوص در دوران ابي حمو  (760 ـ 791 هجري)  آثار عمراني عظيمي در اين منطقه بنا گرديد که خرابه ‏هاي آن هنوز باقي است . در سال 737 هجري ابو الحسن علي  ـ از بني مرين ـ  که در مغرب اقصي حکومت مي ‏کرد ، بر تلمسان استيلا يافت و تا سال 749 هجري در دست اين خاندان باقي بود مجددا در اين سال بدست خانواده بني زيان فتح شد و آنان تا سال 962 هجري در آن ديار حکم راندند.
بني زيان (بني عبد الواد) در الجرائر
637 ه ابو يحيي يغمراسن بن زيان
681 ابو سعيد عثمان اول، پسر يغمراسن
703 ابو زيان محمد بن ابي سعيد عثمان
707 ابو حمو موسي الاول بن ابي سعيد عثمان
718 ـ 737 ابو تاشفين عبد الرحمن اول، پسر موسي اول
[736] [ابو الحسن علي‏]
[737] [ابو عنان فارس‏]
737 ـ 749 استيلاي بني مرين
749 ابو سعيد عثمان دوم
749 ابو ثابت الزعيم پسر عبد الرحمن اول
760 ابو حمو موسي دوم پسر ابو يعقوب يوسف عبد الرحمن بن ابي زکريا يحيي بن يغمراسن
791 ابو تاشفين عبد الرحمن دوم پسر ابو حمو دوم
796 ابو الحجاج يوسف بن ابي حمو دوم
797 ابو زيان بن ابي حمو دوم
801 ابو محمد عبد الله اول پسر ابو حمو دوم ابو عبد الله محمد اول پسر ابو حمو دوم
813 عبد الرحمن پسر ابو عبد الله محمد اول
814 سعيد پسر ابو حمو ثاني
814 ابو مالک عبد الواحد پسر ابو حمو دوم (مرتبه اول)
827 ابو عبد الله محمد دوم پسر ابو تاشفين دوم (مرتبه اول)
831 ابو مالک عبد الواحد (مرتبه دوم)
833 ابو عبد الله محمد دوم (مرتبه دوم)
834 ابو العباس احمد بن ابي حمو دوم
866 ابو عبد الله محمد سوم، المتوکل علي الله پسر؟
873 ابو تاشفين سوم پسر المتوکل [ابو العباس احمد المعتصم بن موسي‏]
873 ابو عبد الله محمد چهارم، الثابتي پسر؟
[881] 910 ابو عبد الله محمد پنجم پسر الثابتي
[911] [ابو عبد الله محمد ششم، الثابتي‏]
923 ابو حمو سوم پسر الثابتي
934 ابو محمد عبد الله دوم پسر الثابتي
947 ابو عبد الله محمد ششم پسر ابو محمد عبد الله دوم
950 ابو زيان احمد پسر ابو محمد عبد الله دوم (مرتبه اول)
951 ابو زيان احمد (مرتبه دوم)
957 ـ 962 حسن بن ابي محمد عبد الله دوم
(سپس بني مرين و بعد، عثمانيان بر قلمرو آنان تسلط يافتند)
کتاب : تاريخ دولتهاي اسلامي و خاندان حکومتگر ج 1 ص 59
نويسنده : استانلي لين ‏پل


نوشته شده در   يکشنبه 28 آذر 1389    
PDF چاپ چاپ