يکشنبه 29 دي 1398 | Sunday, 19 January 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : پنجشنبه 25 آذر 1389     |     کد : 7096

معاويه چگونه به قدرت رسيد !

معاويه چگونه به قدرت رسيد !

معاويه چگونه به قدرت رسيد !
همان طوري که بيان شد معاويه در زمان خليفه  اول و دوم به دستگاه حکومتي شام راه يافت و به عنوان اميري که از طرف ابوبکر و عمر براي امارت منطقه شامات منصوب شده بود ، بر اين منطقه حکم مي ‏راند. اين امارت در زمان عثمان که خود از بني اميه بود ، استوارتر گرديد تا آنجا که شام به عنوان يک منطقه امن براي عثمان تلقي مي ‏گرديد.
در جريان محاصره عثمان با اينکه از طرف عثمان از معاويه خواسته شده بود به کمکش بيايد و فرصت چنين کاري هم براي معاويه وجود داشت در عين حال به منظور بهره‏ برداري از مرگ عثمان تعلل ورزيد و اينقدر صبر کرد تا عثمان کشته شد زماني که حضرت علي عليه السلام به خلافت رسيد لحظه ‏اي معاويه را در پست خود ابقاء ننمود و او را از حکومت شام عزل کرد معاويه که در اين زمان آروزهاي خود را بر باد رفته مي‏ ديد به مخالفت با علي پرداخت . او با استفاده از پيراهن خود آلود و انگشت قطع شده نائله همسر عثمان در شام اينگونه تبليغ مي‏ کرد که عثمان مظلومانه کشته شده است و من ولي ‏دم او هستم و سزاوار اين هستم که از قاتلين عثمان قصاص به عمل آورم.
در اين زمان از مردم شام به عنوان خليفه براي خود بيعت گرفت و عازم شد تا با علي عليه السلام بجنگد.
جنگ صفين جنگي است که سپاهيان معاويه در مقابل سپاهيان علي عليه السلام قرار گرفتند در اين جنگ گرچه سپاه معاويه در آستانه شکست  قرار گرفت اما با خدعه‏اي که بعضي از سپاهيان علي را فريفت علي عليه السلام مجبور به پذيرش حکميت شد.
در جريان حکميت هم نظر حضرت علي عليه السلام اعمال نشد و عده‏اي از ياران جاهل او آن حضرت را مجبور نمودند تا ابوموسي را به عنوان نماينده انتخاب نمايد.
عمروبن عاص که نماينده معاويه بود توانست ابو موسي را بفريبد  و در نتيجه جريان حکميت به نفع معاويه تمام شود.
بعد از اين که حضرت علي سرگرم جمع ‏آوري نيرو  و جنگ با خوارج بود معاويه گروههايي را به منظور ايجاد ناامني و کشت و کشتار به مناطق تحت نفوذ حضرت علي عليه السلام اعزام نمود.
اندکي بعد حضرت علي بدست خوارج به شهادت رسيد  و امام حسن عليه السلام به خلافت رسيد امام حسن عليه السلام هم بخاطر مصالحي که در جاي خود بدان پرداخته شد و مشکلاتي که در فرا روي آنحضرت بود با معاويه صلح و ازخلافت کناره گيري نمود.
و از اين زمان به بعد بود که معاويه حاکم کل مناطق اسلامي شد.
او از سال 40 تا سال 60 يعني 20 سال بر مردم مسلمان به عنوان خليفه حکومت کرد و در رجب سال 60 هجري از دنيا رفت.


نوشته شده در   پنجشنبه 25 آذر 1389    
PDF چاپ چاپ