شنبه 10 اسفند 1398 | Saturday, 29 February 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : پنجشنبه 18 آذر 1389     |     کد : 6863

بازداشتن خمس از خاندان پيامبر(ص )

بازداشتن خمس از خاندان پيامبر(ص )

بازداشتن خمس از خاندان پيامبر(ص )
بر پايه آيه 41سوره انفال و اعملوا انما غنمتم من شى ءفان لله خمسه و للرسول ولذى القربى واليتمى و المسكين و ابن السبيل ان كنتم امنتم بالله و ما انزلنا على عبدنا... بدانيد كه هر چيزى را به غنيمت گرفتند ،يك پنجم آن براى خدا و پيامبر صلى الله عليه و آله و براى خويشاوندان او و يتيمان و بينوايان و در راه ماندگان است ،اگر به خدا و آنچه بر بنده خود...نازل كرديم ،ايمان آورده ايد .مسلمانان وظيفه مندند كه يك پنجم غنايم (568)
به دست آمده را در راه خدا پيامبر صلى الله عليه و آله خويشان او يتيمان ،بينوايان و در راه ماندگان مصرف كنند.(569)
پس از رحلت رسول گرامى اسلام صلى الله عليه و آله خلفا همه را ويژه سه گروه آخر يتيمان و ...قرار دادند و بنى هاشم را از استفاده خمس باز داشتند.(570)
منابع
568- بر اساس فقه شيعه ،موضوع غنيمت به اموال به دست آمده در جنگ اختصاص ندارد.
569- امروزه از اين شش قسم ،سه قسم نخست را سهم سادات و سه قسم ديگر را سهم امام تعبير مى نمايند.
570- تفسير كشاف ،در تفسير آيه خمس .درباره باز داشتن خمس از اهل بيت ، ر،ك :مسند احمد ،ج 1،ص 248،249،302،308،سنن بيهقى ،ج 6،ص 334،معانى الاثار ،ج 2،ص 136و 179،كنز المعال ،ج 2، ص 136و 305،صحيح مسلم ،كتاب الجهاد ،ص 105.


نوشته شده در   پنجشنبه 18 آذر 1389    
PDF چاپ چاپ