دوشنبه 7 بهمن 1398 | Monday, 27 January 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : پنجشنبه 18 آذر 1389     |     کد : 6838

قهر رسول خدا ص از زنانش

قهر رسول خدا ص از زنانش

قهر رسول خدا صلى الله عليه و آله از زنانش
حـلبـى در سـيـره و سـمـهـودى در وفـاءالوفـاء گـفـتـه انـد: در سـال نهم هجرت رسول خدا صلى الله عليه و آله از زنان خود يك ماه قهر كرد. در تفسير قـمـى ذيـل آيـه : يـا ايـهـاالنـبـى قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا...(703) فـرمـوده : سـبـب نـزول آيـه آن بـود كـه چـون رسـول خـدا صـلى الله عـليه و آله از خيبر بازگشت و خزانه آل ابى الحقيق به دستش افتاده بود، زنانش گفتند: آنها را به ما بده . فـرمـود: بـه حـكـم خـدا مـيـان مـسـلمـانان تقسيم كردم . زنانش به خشم آمده و بناى مخالفت گـذاشتند و گفتند: شايد شما فكر مى كنيد كه اگر ما را طلاق بدهيد، ديگر كسى از قوم مـا با ما ازدواج نخواهد كرد؟! اين سخن بر خدا خوش نيامد، و به حضرت فرمان رسيد كه از آنها دورى نمايد. آن حضرت مدت 29 روز از زنان خود كناره گرفت و در مشربه
ام ابـراهـيـم كـه زنـش مـاريـه در آنجا بود ماند. تا حدى كه زنانش قاده شده و پاگ گـشـتـنـد(و شـرط طـلاق بـه وجـود آمـد) آنـگـاه آيـه شـريـفـه فـوق نازل شد و زنان حضرت را ميان طلاق و ماندن مخير گردانيد؛ مشروط بر آن كه از حضرت خـواسـتـار تـجـمـلات و مـانـنـد آن نـشـونـد. زنـان - كـه عـلاقـمـنـد بـه حـضـرت رسـول صـلى الله عـليـه و آله بـودنـد - گـفـتـنـد: مـا رسـول خـدا را مـى خـواهـيـم نه تجملات را. اولين زنى كه اين كار را كرد و گفت : انى اخترت الله و رسوله ام سلمه بود.
طـبـرسـى رحـمـه الله نـيـز در مـجـمـع البـيـان نـزديـك بـه آن فـرمـوده اسـت آرى رسـول خـدا صـلى الله عـليـه و آله كـه مـى خـواسـت مـعلم بشر شود و تا آخر راه صحيح زندگى را به مردم نشان دهد، نمى توانست براى زنان خود زندگى تجملى مهيا فرمايد، هر چند كه امكان آن را هم داشت . زنان حضرت از اين كارها زياد مى كردند؛ ولى آفرين به زندگانى على و فاطمه عليهاالسلام كه كاملا از اين پيشامدها مبرا بود.
منابع
703- سوره احزاب آيه 28


نوشته شده در   پنجشنبه 18 آذر 1389    
PDF چاپ چاپ