يکشنبه 29 دي 1398 | Sunday, 19 January 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : پنجشنبه 18 آذر 1389     |     کد : 6830

ولادت ابراهيم فـرزنـد رسـول خـدا ص

ولادت ابراهيم فـرزنـد رسـول خـدا ص

ولادت ابراهيم فـرزنـد رسـول خـدا ص
از حـوادث سـال هـشـتـم هـجـرت ولادت ابـراهـيـم فـرزنـد رسـول خـدا صـلى الله عـليـه و آله اسـت .در حـوادث سـال شـشـم خـوانـديـم كـه : حـاطـب بـن ابـى بـلتـعـه نـامـه رسـول خـدا را بـه پـادشـاه مـصـر بـرد، مـقـوقـس تـوسط حاطب براى آن حضرت دو كنيز فرستاد كه خواهر يكديگر بودند به نامهاى ماريه و سيرين و نيز يك غلام خصى (اخته ) كـه بـرادر مـاريـه بـود، و يـك الاغ مـصـرى و اسـبـى سـفـيـد بـه نـام دلدل . حـضـرت مـاريـه را بـراى خـودش برداشت سيرين را به لحسان بن وهب بخشيد، دو كـنـيـز بـه دعوت حاطب اسلام را قبول كردند، غلام در دين خود ماند و در مدينه اسلام آورد، مـاريـه از آن حـضـرت حـامـله شـد، و در ذوالحـجـه سـال هـشـتـم ، ابـراهـيم از او به دنيا آمد. قابله ماريه سلمى كنيز حضرت بود، ابورافع شـوهـر قـابـله ، مـژده ولادت ابـراهـيم را به حضرت آورد و يك غلام پاداش گرفت . بعدا خواهيم گفت كه ابراهيم در دو سالگى از دنيا رفت و در بقيع مدفون گرديد(676) .
هـمچنين در سال هشتم هجرت زينب دختر رسول خداصلى الله عليه و آله وفات يافت . زينب بـزرگـتـريـن دخـتر آن حضرت بود كه قبل از نبوت ، با خاله زاده اش ابوالعاص ازدواج كـرده بـود. زينب براى ابوالعاص پسرى به نام على و دخترى به نام امامه بـه دنـيـا آورد. عـلى در حـكـومـت عمر از دنيا رفت و امامه همان است كه حضرت فامطه عـليـهـاالسـلام وصـيت فرمود كه اميرالمؤ منين با او ازدواج نمايد، امامه در پنجاه هجرى از دنيا رفت .
منابع
676- بحارالانوار، ج 21 ص 45؛ كامل ، ج 2 ص 186


نوشته شده در   پنجشنبه 18 آذر 1389    
PDF چاپ چاپ