سه شنبه 6 اسفند 1398 | Tuesday, 25 February 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : پنجشنبه 18 آذر 1389     |     کد : 6829

اسلام اهل بحرين

اسلام اهل بحرين

اسلام اهل بحرين
رسول خدا صلى الله عليه و آله در وقت مراعت از حعرانه به منذربن ساوى حاكم بـحـرين نامه اى نوشت و او را به اسلام دعوت كرد و در اثر اسلام وى و گروه زيـادى از اهـل بـحـريـن ، و همه عرب و عده زيادى از عجم مسلمان گرديدند، و مردم بحرين مـدتـهـا قـبـل از ايـران ، اسـلام را قـبـول كـردنـد. نـامـه حـضـرت بـه حـاكـم بـحرين چنين بود(673)
بـسـم الله الرحـمـن الرحـيـم من محمد رسول الله الى المنذرين ساوى سلام عليك فانى احـمـدالله اليـك الذى الااله الاهـو و اشـهـد ان لااله الاهـو، اما بعد فانى ادعوك الى الاسلام فـاسـلم تسلم ، و اسلم يجعل لك الله ما تحت يديك و اعلم ان دينى سيظهر الى منتهى الخف والحافر(674) .
بـلاذرى گـويد (675) : بحرين جزء مملكت ايران بود، و در آنجا جماعت كثيرى از عرب از قـبـائل عـبـدالقـيـس وبـكـربـن وائل و تـمـيـم سـاكـن بـودنـد و در زمـان رسـول خـداصـلى الله عليه و آله منذربن ساوى از طرف حكومت ايران بر آنجا حاكم بود. حـضـرت بـه مـنذربن ساوى و سيبخت مرزبان هجر نامه نوشته و آنها را بـه اسـلام يـا قـبـول جـزيـه دعوت كرد، آن دو اسلام آوردند، در نتيجه همه عرب اسلام را قـبـول كـردنـد، ولى مـجـوس و يـهـود و نـصـارا در ديـن خويش ماندند و حاضر شدند، به منذر نماينده حضرت جزيه بدهند.
مـنـافـقـان مـديـنـه گـفـتـنـد: مـحـمـد مـى گـفـت كـه فـقـط از اهل كتاب جزيه قبول مى كنم ، حال آن كه از مجوس بحرين نيز نجزيه مى گيرد و بـا آنـكـه اهـل كـتـاب نـيـسـتـنـد. در روايـات آمـده كـه رسـول خـدا صـلى الله عـليـه و آله در جواب آن ها فرمود: مجوس ‍ پيامبر داشته اند يعنى اهل كتابند.
بدين طريق به تدريج قسمت هجر و قطيف و محلهاى ديگر مسلمان شده و جزء مملكت اسلامى گرديدند، بلاذرى نقل مى كند علاءبن حضرمى يك وقت (از خراج و جزيه و زكات ) هـشـتـاد هـزار بـه مـديـنـه پـول فـرسـتـاد كـه بـه رسـول خـدا صـلى الله عـليـه و آله هـيـچ وقـت آن مـقـدار پول نرسيد.
منابع
673- در مـكـاتـيـب الرسـول ، ص 142 از طـبـقـات ابـن سـعـد نقل كرده : آن حضرت در سال هشتم در وقت برگشتن از جعرانه به بحرين نامه نوشت
674- مكاتيب الرسول ، ج 1 ص 141
675- فتوح البلدان ، ص 89


نوشته شده در   پنجشنبه 18 آذر 1389    
PDF چاپ چاپ