يکشنبه 6 بهمن 1398 | Sunday, 26 January 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : پنجشنبه 18 آذر 1389     |     کد : 6791

ولادت امام حسين ع

ولادت امام حسين ع

ولادت امام حسين صلوات الله عليه
از جـمـله وقـايع سال چهارم هجرت ولادت حضرت ابا عبدالله الحسين عليه السلام در سوم شـعـبـان بـود دربـاره روز و سـال ولادت آن حـضـرت اخـتـلاف اسـت بـعـضـى سـال سـوم هجرت و بعضى سال چهارم و نيز بعضى روز سوم شعبان و بعضى پنجم آن را گفته اند، مرحوم مفيد در ارشاد، سال چهارم روز پنجم شعبان را فرموده ولى مشهور روز سوم شعبان است .»»» زندگانی امام حسین ع در یک نگاه
مـرحـوم شـيـخ طـبرسى در اعمال ماه شعبان از مصباح فرموده : مكتوبى از امام عسكرى عليه السـلام بـه وكـيـلش قـاسم بن علاء همدانى رسيد كه مولاى ما حسين بن على عليه السلام روز پـنـجـشـنـبـه سـوم شـعـبـان مـتـولد شـده اسـت . خـرج الى القـاسم بن علاء همدانى وكـيـل ابى محمد عليه السلام ان مولانا الحسين عليه السلام ولد يوم الخميس لثلاث خلون من شعبان
در بـحـار از عـيـون اخـبـار الرضـا از امـام سـجـاد عـليـه السـلام از اسـمـاء بـنـت عـمـيـس نـقـل شـده :... چون حسين عليه السلام به دنيا آمد رسولخدا صلى الله عليه و آله تشريف آورد و فـرمـود: اسـمـاء پـسـرم را بـيـاور، مـن او را كه در پارچه سفيدى پيچيده بودم به دسـتش دادم در گوش راستش اذان و در گوش چپش اقامه گفت ، بعد او را در آغوشش گذاشت و گـريـه كـرد، گـفـتـم : پـدر و مـادرم به فدايت چرا گريه مى كنى ؟! فرمود: بر اين پـسـرم گـريـه مـى كـنـم ، گـفتم : او كه الان به دنيا آمده است ؟ فرمود: بعد از من گروه ستمگر او را خواهند كشت ، خدا شفاعت مرا نصيب آنها نكند.
بـعـد فرمود: اين مطلب را به فاطمه مگو، كه بچه اش تازه به دنيا آمده است (هنوز چشم نـگـشـوده خـبـر شـهادتش را نشنود) آنگاه به على عليه السلام فرمود: پسرم را چه نامى گذاشته اى ؟ گفت : يا رسول الله من بر تو در اين كار سبقت نمى كنم ، فرمود:من نيز در نـام او به خدايم سبقت نخواهم كرد.جبرئيل نازل شد: يا محمد على اعلى سلامت مى رساند و مـى گـويد: على از تو ماند هارون از موسى است ، او را نام فرزند هارون بگذار، فرمود: نـام فـرزنـد هـارون چـه بـود؟ گـفـت : شـبـيـر (456) فـرمـود: زبـان مـن عـربـى اسـت جـبـرئيـل گـفـت : او را حـسـيـن نـام گذار، حضرت او را حسين ناميد، روز هفتم ولادتش دو قوچ فـربـه از او عـقـيقه كرد ران عقيقه را با دينارى به قابله داد، بعد سرش را تراشيده و به وزن موى سرش ‍ نقره صدقه داد(457)
منابع
456- بحار، 43، ص 240، شبير بفتح اول و باء مشدد است .
457- بحارالانوار، ج 43، ص 240


نوشته شده در   پنجشنبه 18 آذر 1389    
PDF چاپ چاپ