دوشنبه 7 بهمن 1398 | Monday, 27 January 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : چهارشنبه 3 آذر 1389     |     کد : 5879

كتاب شناسی شیعه 1

كتاب شناسی شیعه 1

جغرافياي سياسي اجتماعي تشيع
آشنايي اجمالي با شيعه ›› كتاب شناسی شیعه 1
قسمت اول کتابشناسی شیعه
1. نام كتاب: كامل بهائی ج 1 و 2
نویسنده: علی بن حسن طبری
مشخصات نشر: مكتب مرتضوی، تهران، چاپ اول
تعداد صفحه: 650
ریز موضوعات:
16 - 6 فضائل ائمه و اوصاف شیعه

2. نام كتاب: آئین توحید
نویسنده: سید علاء الدین مجتبوی
مشخصات نشر: مصطفوی، تهران، چاپ اول، 1380 ق
تعداد صفحه: 250
ریز موضوعات:
251 - 219 حقانیت و فضایل شیعه

3. نام كتاب: ترجمه جامع الاخبار
نویسنده: شیخ صدوق علی بن بابویه و دیگران
مشخصات نشر: كتابفروشی اسلامیه، تهران، چاپ اول، 1388 ق
تعداد صفحه: 212
ریز موضوعات:
33 - 17 فضایل امام علی ع و ائمه ع و شیعه

4. نام كتاب: مناهج الشارعین
نویسنده: میر محمد عبدالحسیب و دیگران
مشخصات نشر: چاپ ارمغان، تهران، چاپ اول، 1402 ق
تعداد صفحه: 851
ریز موضوعات:
81 - 69 فضایل شیعه

5. نام كتاب: امام شناسی، ج 3
نویسنده: محمد حسین حسینی تهرانی
مشخصات نشر: حكمت، تهران، چاپ اول، 1404 ق
تعداد صفحه: 224
ریز موضوعات:
106 - 86 صفات شیعه

6. نام كتاب: تحفه الرائد در اصول عقاید
نویسنده: علی گلپایگانی
مشخصات نشر: اسلامیه، تهران
تعداد صفحه: 457
ریز موضوعات:
454 - 431 فضیلت و صفات شیعه

7. نام كتاب: سوغات سفر
نویسنده: علی قرنی گلپایگانی
مشخصات نشر: اسلامیه، تهران
تعداد صفحه: 455
ریز موضوعات:
450 - 441 صفات شیعه

8. نام كتاب: شناخت شیعه پیروان علی ع
نویسنده: حسین عمادزاده
مشخصات نشر: مكتب قرآن، تهران، چاپ اول
تعداد صفحه: 126
ریز موضوعات:
27 - 15 صفات شیعه

9. نام كتاب: صفات اولیاء الله
نویسنده: شهید سید اسدالله مدنی
مشخصات نشر: بنیاد شهید انقلاب اسلامی، قـم، چاپ اول، 1408 ق
تعداد صفحه: 160
ریز موضوعات:
110 - 96 صفات شیعه

10. نام كتاب: مصلح جهان ازدیدگاه قرآن
نویسنده: عباس راسخی
مشخصات نشر: مفید، تهران، چاپ اول
تعداد صفحه: 352
ریز موضوعات:
349 - 330 صفات شیعه

11. نام كتاب: آخرین تحول با حكومت ولی عصر عج
نویسنده: سید محمد مهدی خلخالی
مشخصات نشر: كوكب، تهران، 1356 ش
تعداد صفحه: 185
ریز موضوعات:
92 - 89 وظیفه شیعیان در زمان غیبت

12. نام كتاب: اسلام در امریكا و كانادا
نویسنده: محمدعلی روحانی گرگانی
مشخصات نشر: پیام اسلام، قـم، چاپ اول، 1336 ش
تعداد صفحه: 250
ریز موضوعات:
233 - 225 فعالیت شیعیان در امریكا

13. نام كتاب: اسلام در ایران
نویسنده: ایلیاپاولویچ پطروشفسكی و دیگران
مشخصات نشر: پیام، تهران، 1351 ش
تعداد صفحه: 565
ریز موضوعات:
292 - 257 شیعیان میانه رو

14. نام كتاب: امام شناسی، ج 3
نویسنده: محمدحسین حسینی تهرانی
مشخصات نشر: حكمت، تهران، چاپ اول، 1404 ق
تعداد صفحه: 224
ریز موضوعات:
80 - 57 شیعیان امام علی ع

15. نام كتاب: ایدئولوژی و فرهنگ اسلام از دید ژول
نویسنده: ژول لابوم و دیگران
مشخصات نشر: میثم، تهران، چاپ اول، 1356 ش
تعداد صفحه: 452
ریز موضوعات:
328 - 323 تعداد شیعیان جهان

16. نام كتاب: ایرانیان مسلمان در صدر اسلام و سیر تشیع
نویسنده: محمد محمدی اشتهادری و دیگران
مشخصات نشر: تهران، چاپ اول، 1371 ش
تعداد صفحه: 284
ریز موضوعات:
282 - 253 ایران پیاهگاه شیعیان مبارز

17. نام كتاب: ایرانیان مسلمان در صدر اسلام
نویسنده: محمدی اشتهاردی
مشخصات نشر: سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، چاپ اول، 1371
تعداد صفحه: 285
ریز موضوعات:
282 - 253 ایران پناه گاه شیعیان مبارز

18. نام كتاب: تاریخ تشیع در ایران
نویسنده: احمد مشكوه كرمانی
مشخصات نشر: هادی مشكوه، تهران، چاپ اول، 1358 ش
تعداد صفحه: 1030
ریز موضوعات:
827 - 800 ائمه ع بعد از امام رضا ع، شیعیان ایران
860 - 848 شیعیان ایران، قرن 1 تا 4 ق

19. نام كتاب: تاریخ تشیع اصفهان قرن 1 تا 10
نویسنده: مهدی بن محمد باقر فقیه ایمانی و دیگران
مشخصات نشر: مولف، باختران، چاپ اول، ش
تعداد صفحه: 464
ریز موضوعات:
70 - 63 نخستین شیعیان در دوران نبوت محمد ص

20. نام كتاب: تاریخ شیعه و فرقه های اسلام
نویسنده: محمدجواد مشكور
مشخصات نشر: اشراقی، تهران، چاپ اول، 1368 ش
تعداد صفحه: 250
ریز موضوعات:
99 - 86 شیعیان علوی و اصول اربعهقسمت دوم کتابشناسی شیعه
21. نام كتاب: تاریخ گسترش تشیع دردی
نویسنده: رسول جعفریان
مشخصات نشر: آستان مقدس حضرت عبدالعظیم، تهران، چاپ اول، 1371 ش
تعداد صفحه: 126
ریز موضوعات:
47 - 41 شیعیان ری زیر فشار غزنویان
55 - 47 شیعیان ری در عهد سلجوقی

22. نام كتاب: تاریخ گسترش تشیع در ری
نویسنده: رسول جعفریان
مشخصات نشر: آستان مقدس عبدالعظیم، تهران، چاپ اول، 1371 ش
تعداد صفحه: 126
ریز موضوعات:
45 - 41 فشار غزنویان بر شیعیان ری

23. نام كتاب: تحلیلی از زندگی و زمان امام عسكری ع
نویسنده: گروهی از نویسندگان
مشخصات نشر: موسسه احیاء و نشر میراث اسلامی، قـم، چاپ اول، 1357 ش
تعداد صفحه: 160
ریز موضوعات:
98 - 65 سستی شیعیان امام عسكری ع

24. نام كتاب: تحلیلی از زندگی و زمان امام جواد ع
نویسنده: قوام الدین وشنوی
مشخصات نشر: تشیع، قـم، چاپ اول، 1359 ش
تعداد صفحه: 144
ریز موضوعات:
96 - 90 امام جواد ع و شیعیان

25. نام كتاب: تحلیلی از زندگانی امام حسن عسكری ع
نویسنده: باقر شریف قریشی و دیگران
مشخصات نشر: آستان قدس رضوی، مشهد، چاپ اول، 1371 ش
تعداد صفحه: 350
ریز موضوعات:
100 - 94 نامه امام عسكری به علی بن حسین و شیعیان

26. نام كتاب: تشیع پایگاه انقلاب
نویسنده: محمد سرشار
مشخصات نشر: رسا، تهران، 1357 ش
تعداد صفحه: 194
ریز موضوعات:
45 - 35 اولین شیعیان

27. نام كتاب: تشیع سیری در فرهنگ و تاریخ تشیع
نویسنده: دایره المعارف تشیع
مشخصات نشر: سعید محبی، تهران، چاپ اول، 1373 ش
تعداد صفحه: 461
ریز موضوعات:
393 - 377 تاریخ نگاری شیعیان

28. نام كتاب: تشیع و تصوف
نویسنده: كامل مصطفی الشیبی و دیگران
مشخصات نشر: امیركبیر، تهران، 1359 ش
تعداد صفحه: 446
ریز موضوعات:
136 - 103 شیعیان حله

29. نام كتاب: جغرافیای تاریخی و سیاسی آسیای مركزی
نویسنده: غلامرضا گلی زواره
مشخصات نشر: دفتر تبلیغات اسلامی، قـم، چاپ اول، 1373 ش
تعداد صفحه: 368
ریز موضوعات:
230 - 211 شیعه، شیعیان جمهوری آذربایجان

30. نام كتاب: جنگ تحمیلی (مجموعه مقالات)
نویسنده: منوچهر محمدی و دیگران
مشخصات نشر: سپاه پاسداران، تهران، چاپ اول، 1372 ش
تعداد صفحه: 251
ریز موضوعات:
221 - 218 جنگ ایران و عراق و شیعیان عراق

31. نام كتاب: جهان دانش ج 3
نویسنده: حوزه علمیه كرمان
مشخصات نشر: حوزه علمیه كرمان، قـم، چاپ اول، 1341 ش
تعداد صفحه: 224
ریز موضوعات:
191 - 182 وضعیت شیعیان در مدینه الرسول

32. نام كتاب: جهان مذهبی، ادیان در جوامع امروز
نویسنده: رابرت وبر و دیگران
مشخصات نشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، چاپ اول، 1374 ش
تعداد صفحه: 541
ریز موضوعات:
902 - 887 خوارج و شیعیان و اهل تسنن

33. نام كتاب: چرا اطفال بداخلاق و بدرفتار بار می آیند
نویسنده: چالز لئونارد و دیگران
مشخصات نشر: صفی علیشاه، تهران، 1333 ش
تعداد صفحه: 87
ریز موضوعات:
36 - 1 شیعیان بمبئی هند و وهابیان

34. نام كتاب: چهره درخشان قمربنی هاشم ع، ج 1
نویسنده: علی ربانی خلخالی
مشخصات نشر: مكتب الحسین ع، تهران، چاپ دوم، 1375 ش
تعداد صفحه: 630
ریز موضوعات:
599 - 295 كرامات و عنایات ابوالفضل ع به شیعیان

35. نام كتاب: حیات فكری و سیاسی امامان شیعه، ج 1
نویسنده: رسول جعفریان
مشخصات نشر: سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، چاپ اول، 1369 ش
تعداد صفحه: 290
ریز موضوعات:
171 - 169 امام سجاد ع و شیعیان

36. نام كتاب: حیات فكری وسیاسی امامان شیعه، ج 2
نویسنده: رسول جعفریان
مشخصات نشر: سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، چاپ اول، 1371 ش
تعداد صفحه: 277
ریز موضوعات:
137 - 132 ارتباط شیعیان ایران با امام جواد ع
199 - 190 ارتباط امام حسن عسگری با شیعیان

37. نام كتاب: خلفاء راشدین
نویسنده: محمدعلی خلیلی
مشخصات نشر: چاپ كتاب، تهران، چاپ اول، 1320 ش
تعداد صفحه: 297
ریز موضوعات:
15 - 5 امامت از نظر شیعیان و فرق دیگر

38. نام كتاب: راهنمای سعادت
نویسنده: سیدبن طاووس و دیگران
مشخصات نشر: تهران، 1341 ش
تعداد صفحه: 307
ریز موضوعات:
251 - 224 نامه امام علی ع به شیعیان

39. نام كتاب: ریشه یابی مواضع و عملكرد كویت در جنگ
نویسنده: مسعود اسلامی
مشخصات نشر: نشر همراه، تهران، چاپ اول، 1369 ش
تعداد صفحه: 362
ریز موضوعات:
137 - 132 شیعیان و ایرانیان و ملی گرایان كویت

40. نام كتاب: ساختار اجتماعی لبنان و آثار آن
نویسنده: مصطفی معینی آرانی
مشخصات نشر: وزارت امور خارجه، تهران، چاپ اول، 1372 ش
تعداد صفحه: 230
ریز موضوعات:
29 - 3 شیعیان لبنان تشیعقسمت سوم کتابشناسی شیعه

41. نام كتاب: سردار كابلی، ستاره خاور
نویسنده: سیدحسن احمدی نژاد
مشخصات نشر: سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، چاپ اول، 1372 ش
تعداد صفحه: 120
ریز موضوعات:
29 - 21 عبدالرحمن و شیعیان در افغانستان

42. نام كتاب: سرزمین و مردم بلژیك
نویسنده: دورتی لودر
مشخصات نشر: بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تهران، چاپ اول، 1355 ش
تعداد صفحه: 233
ریز موضوعات:
49 - 46 امام علی ع و شیعیان او

43. نام كتاب: سعادت نامه
نویسنده: سلطان محمدگنابادی
مشخصات نشر: سلطان محمدگنابادی، تهران، چاپ اول، 1308 ق
تعداد صفحه: 204
ریز موضوعات:
204 - 182 طریقه شیعیان علی ع

44. نام كتاب: سلمان نخستین مسلمان ایرانی
نویسنده: داود الهامی
مشخصات نشر: قـم، چاپ اول، 1361 ش
تعداد صفحه: 380
ریز موضوعات:
171 - 142 سلمان پیشگام شیعیان ایران

45. نام كتاب: سیره پیشوایان
نویسنده: مهدی پیشوایی
مشخصات نشر: موسسه تحقیقاتی و تعلیماتی امام، قـم، چاپ دوم، 1374ش
تعداد صفحه: 792
ریز موضوعات:
593 - 587 فشار و جنایات متوكل بر شیعیان
632 - 8 شبكه ارتباط شیعیان با امام عسكری (ع)
642 - 639 امام عسكری (ع) وحمایت مالی ازشیعیان

46. نام كتاب: سیمای قدس هفت شهر عشق مصلای پبامبر
نویسنده: غلامرضا گلی زواره
مشخصات نشر: سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، چاپ اول، 1374 ش
تعداد صفحه: 250
ریز موضوعات:
81 - 76 شیعیان (شیعه های) قدس

47. نام كتاب: سیمای كابل
نویسنده: سیدحسن احمدی نژاد
مشخصات نشر: سازمان تبلیغات، تهران، چاپ اول، 1373 ش
تعداد صفحه: 207
ریز موضوعات:
97 - 95 محله های شیعیان در كابل
128 - 126 رقص میری و شیعیان در كابل
138 - 129 مصیبت شیعیان در افغانستان و كابل

48. نام كتاب: سیمای كاشان
نویسنده: حبیب الله سلمانی آرانی
مشخصات نشر: بشیر، قـم، چاپ اول، 1375 ش
تعداد صفحه: 256
ریز موضوعات:
68 - 55 شیعیان دوره سلجوقیان كاشان

49. نام كتاب: شخصیت حضرت مجتبی ع
نویسنده: سیدعلی اكبر قرشی
مشخصات نشر: نزیل، اصفهان، چاپ اول
تعداد صفحه: 385
ریز موضوعات:
344 - 319 معاویه و شیعیان علی ع

50. نام كتاب: شناخت شیعه
نویسنده: حسن سعید و دیگران
مشخصات نشر: مدرسه چهل ستون، تهران، 1359 ش
تعداد صفحه: 188
ریز موضوعات:
22 - 14 خلاصه عقائد شیعیان 12 امامی
188 - 165 نسبت های ناروا به شیعیان

51. نام كتاب: شیعه (درپیشگاه قرآن و اهل بیت ع)
نویسنده: علامه محمد باقر مجلسی و دیگران
مشخصات نشر: كتابخانه مسجد ولی عصر عج، تهران، چاپ اول، 1397 ق
تعداد صفحه: 535
ریز موضوعات:
137 - 121 شیعیان پیرو خدا و انبیاء

52. نام كتاب: شیعه در تاریخ
نویسنده: محمد حسین زین عاملی و دیگران
مشخصات نشر: آستان قدس رضوی، مشهد، چاپ اول، 1370 ش
تعداد صفحه: 292
ریز موضوعات:
46 - 44 شیعیان زمان پیامبر ص

53. نام كتاب: شیعه و زمامداران خودسر
نویسنده: محمد جواد مغنیه
مشخصات نشر: مركز نشر معارف اسلام، تهران، چاپ دوم، 1356 ش
تعداد صفحه: 252
ریز موضوعات:
82 - 65 شیعیان و معاویه
253 - 229 شیعیان و استعمار
227 - 222 دولت سعودی و شیعیان

54. نام كتاب: شیوه امامان شیعه
نویسنده: سادات حسینی
مشخصات نشر: تهران، چاپ اول، 1353 ش
تعداد صفحه: 82
ریز موضوعات:
13 - 5 شیعیان راستین و سنی های شیعه نام

55. نام كتاب: صلح امام حسن ع
نویسنده: راضی آل یاسین و دیگران
مشخصات نشر: آسیا، تهران، چاپ اول، 1348 ش
تعداد صفحه: 520
ریز موضوعات:
496 - 431 معاویه و شیعیان

56. نام كتاب: فلسفه شهادت حسین ع ویاران او
مشخصات نشر: كتابخانه سنائی، تهران، 1344 ش
تعداد صفحه: 406
ریز موضوعات:
256 - 235 مسلم و شیعیان كوفه

57. نام كتاب: كامل تاریخ بزرگ اسلام وایران
نویسنده: علی بن الاثیر و دیگران
مشخصات نشر: مطبوعاتی علمی، تهران، 1354 ش
تعداد صفحه: 352
ریز موضوعات:
206 - 205 شورش شیعیان در مصر

58. نام كتاب: كفایه الموحدین، ج 2
نویسنده: سید اسماعیل طبرسی نوری
مشخصات نشر: علمیه اسلامیه، تهران، چاپ اول
تعداد صفحه: 448
ریز موضوعات:
440 - 417 جهنم بر دشمنان و بهشت بر شیعیان علی ع

59. نام كتاب: لبنان
نویسنده: شهید مصطفی چمران
مشخصات نشر: بنیاد شهید چمران، تهران، چاپ اول، 1362 ش
تعداد صفحه: 446
ریز موضوعات:
322 - 305 شیعیان و لبنان و موسی صدر

60. نام كتاب: لبنان درآتش و خون
نویسنده: اسكندر دلدم
مشخصات نشر: باختران، چاپ اول، 1361 ش
تعداد صفحه: 86
ریز موضوعات:
30 - 22 شیعیان لبنان بر سر دو راهیقسمت چهارم کتابشناسی شیعه

61. نام كتاب: ماهیت قیام شهید فخ
نویسنده: سیدابوالفضل رضوی اردكانی
مشخصات نشر: دفتر تبلیغات، تهران، چاپ اول، 1370 ش
تعداد صفحه: 279
ریز موضوعات:
95 - 79 بنی عباس، علویان و شیعیان
95 - 81 خلفای عباسی و شیعیان و علویان

62. نام كتاب: مبارزه برای آزادی بیان و عقیده
نویسنده: سید جعفر مرتضی و دیگران
مشخصات نشر: دفتر تبلیغات، قـم، چاپ اول، 1372 ش
تعداد صفحه: 195
ریز موضوعات:
40 - 25 درگیری رافضیان و شیعیان

63. نام كتاب: محمدص خاتم پیامبران ج 2
نویسنده: گروهی ازنویسندگان
مشخصات نشر: حسینیه ارشاد، تهران، 1348 ش
تعداد صفحه: 596
ریز موضوعات:
377 - 370 شیعیان در جهان

64. نام كتاب: مفتاح البكای
نویسنده: ابی مخنف لوط بن یحیی و دیگران
مشخصات نشر: باختران، 1322 ق
تعداد صفحه: 240
ریز موضوعات:
232 - 212 شیعیان كوفه پس از یزید

65. نام كتاب: منتهی الامال
نویسنده: شیخ عباس قمی
مشخصات نشر: اسلامیه، تهران، 1338 ش
تعداد صفحه: 987
ریز موضوعات:
240 - 235 معاویه و شیعیان بعد امام حسن ع

66. نام كتاب: مهدی موعود ترجمه ج 13 بحارالانوار
نویسنده: علامه مجلسی و دیگران
مشخصات نشر: دارالكتب الاسلامیه، تهران، چاپ بیست و دوم، 1364 ش
تعداد صفحه: 1284
ریز موضوعات:
927 - 892 انتظار فرج و مدح شیعیان درزمان غیبت
906 - 895 پیامبر ص و شیعیان آخر الزمان

67. نام كتاب: میثاق فطرت الله در قرآن
نویسنده: فتح الله نجار زادگان و دیگران
مشخصات نشر: قـم، چاپ اول، 1372
تعداد صفحه: 227
ریز موضوعات:
195 - 178 میثاق خاص از شیعیان، پیمان فطرت الله

68. نام كتاب: میرزای شیرازی
نویسنده: سید محمود مدنی
مشخصات نشر: سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، چاپ اول، 1371 ش
تعداد صفحه: 152
ریز موضوعات:
123 - 120 شیعیان افغانستان و میرزای شیرازی

69. نام كتاب: ناسخ التواریخ حضرت حسین ع، ج 1
نویسنده: محمدتقی سپهر
مشخصات نشر: كتابخانه اسلامیه، تهران، چاپ دوم، 1363 ش
تعداد صفحه: 400
ریز موضوعات:
161 - 129 معاویه و قتل شیعیان

70. نام كتاب: ندای وحدت
نویسنده: حسن سعید و دیگران
مشخصات نشر: چهل ستون مسجدجامع، تهران، چاپ اول، 1363 ش
تعداد صفحه: 508
ریز موضوعات:
200 - 193 شیعیان مورد افترائند

71. نام كتاب: نگاهی گذرا بر زندگانی امام جواد ع
نویسنده: سید عبدالرزاق مقرم و دیگران
مشخصات نشر: آستان قدس رضوی، مشهد، چاپ اول، 1370 ش
تعداد صفحه: 177
ریز موضوعات:
115 - 111 دیدار شیعیان با امام جواد ع در حج

72. نام كتاب: نماز جمعه، زمینه های تاریخی
نویسنده: رسول جعفریان
مشخصات نشر: شورای سیاستگذاری امورائمه جمعه، چاپ اول، 1372 ش
تعداد صفحه: 126
ریز موضوعات:
26 - 19 اقامه نماز جمعه در بین شیعیان

73. نام كتاب: نهج البلاغه فرهنگ سخنان فاطمه س
ویسنده: محمد دشتی
مشخصات نشر: موسسه تحقیقاتی امیر المومین ع، قـم، چاپ اول، 1372 ش
تعداد صفحه: 420
ریز موضوعات:
328 - 325 كمك فاطمه س به امام علی ع و شیعیان

74. نام كتاب: نهضت شیعیان در انقلاب اسلامی عراق
نویسنده: عبدالله فهد نفیسی
مشخصات نشر: امیر كبیر، تهران، چاپ اول، 1364 ش
تعداد صفحه: 219
ریز موضوعات:
63 - 52 روش سیاسیت شیعیان عراق
94 - 67 انگلیس و مقاومت شیعیان عراق 1914 م
114 - 95 شیعیان و رفراندم عرقا 1919 م
145 - 115 شیعیان عراق و انقلاب 1920 م
170 - 146 شیعیان عراق و دولت فیصل

75. نام كتاب: یادبودهای سفارت استانبول
نویسنده: خان ملك ساسانی
مشخصات نشر: بابك، تهران، چاپ دوم، 1354 ش
تعداد صفحه: 322
ریز موضوعات:
187 - 181 شیعیان و غلات شیعه

76. نام كتاب: آثار الشیعه الامامیه، ج 4
نویسنده: عبدالعزیز جواهرالكلام و دیگران
مشخصات نشر: اداره اوقاف، تهران، چاپ اول، 1307 ش
تعداد صفحه: 221
ریز موضوعات:
137 - 125 امرای شیعه زمان خلافت امام علی ع
152 - 144 امرای شیعه عصر بنی عباس
160 - 157 امرای شیعه در مصر و شام
180 - 165 امرای غیر شیعه هند
190 - 180 امرای شیعه آل حمدان

77. نام كتاب: آئین توحید
نویسنده: سیدعلاء الدین مجتبوی
مشخصات نشر: مصطفوی، تهران، چاپ اول، 1380 ق
تعداد صفحه: 250
ریز موضوعات:
251 - 219 حقانیت و فضایل شیعه

78. نام كتاب: آئین جعفری
نویسنده: هادی نوری
مشخصات نشر: چاپ مجلس، تهران، چاپ اول، 1324 ش
تعداد صفحه: 300
ریز موضوعات:
219 - 209 شیعه و رفض و رافضی
226 - 209 تهمت به شیعه

79. نام كتاب: آئین حق پرستی
نویسنده: عباسعلی سبزی خراسانی
مشخصات نشر: چاپ خراسان، مشهد، چاپ اول، 1348 ش
تعداد صفحه: 515
ریز موضوعات:
261 - 242 پیدایش سنی و شیعه

80. نام كتاب: آذربایجان در مسیر تاریخ ایران، ج 2
نویسنده: ابراهیم فائقی
مشخصات نشر: یاران، تبریز، چاپ اول، 1375 ش
تعداد صفحه: 519
ریز موضوعات:
630 - 627 گسترش نهضت شیعه در آذربایجانقسمت پنجم کتابشناسی شیعه

81. نام كتاب: آشنائی با علوم اسلامی، ج 3
نویسنده: شهید مرتضی مطهری
مشخصات نشر: صدرا، قـم، چاپ اول
تعداد صفحه: 155
ریز موضوعات:
68 - 52 عقاید شیعه

82. نام كتاب: آشنائی با قرآن، ج 3
نویسنده: مرتضی مطهری
مشخصات نشر: صدرا، تهران، چاپ اول، 1365 ش
تعداد صفحه: 228
ریز موضوعات:
73 - 61 خمس در فقه شیعه و اهل سنت
89 - 73 فقه شیعه، انفال، سادات

83. نام كتاب: آغاز و فرجام جهان از نظر قرآن، ج 4
نویسنده: سید محمد رضا حسینی هاشمی
مشخصات نشر: كتابخانه احمدی شیراز، شیراز، چاپ اول، 1401 ق
تعداد صفحه: 432
ریز موضوعات:
83 - 71 آراء علماء شیعه و سنی بعدم تحریف قرآن

84. نام كتاب: آل بویه، نخستین سلسله قدرتمند شیعه
نویسنده: علی اصغر فقیهی
مشخصات نشر: صبا، تهران، چاپ سوم، 1366 ش
تعداد صفحه: 912
ریز موضوعات:
467 - 452 شیعه ایران و عراق در قرن 4 و 5 ق
460 - 457 شعارهای شیعه و آل بویه
476 - 470 معارضه و آشتی شیعه و اهل سنت و آل بویه

85. نام كتاب: آموزش علوم قرآن ترجمه التمهید
نویسنده: محمد هادی معرفت و دیگران
مشخصات نشر: سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، چاپ اول، 1374 ش
تعداد صفحه: 664
ریز موضوعات:
501 - 482 قضا و قدر از نظر متكلمان شیعه

86. نام كتاب: آنگاه هدایت شدم
نویسنده: سیدمحمد تیجانی سماوی و دیگران
مشخصات نشر: بنیاد معارف اسلامی، قـم، چاپ دوم، 1368 ش
تعداد صفحه: 312
ریز موضوعات:
161 - 123 اصحاب در نظر شیعه و سنی
250 - 223 علت شیعه شدن

87. نام كتاب: آوائی در سكوت
نویسنده: جواد نعیمی
مشخصات نشر: نسل جوان، قـم، 1355 ش
تعداد صفحه: 255
ریز موضوعات:
98 - 13 اسلام، شیعه، جوانان، ازدواج

88. نام كتاب: آینه دانشوران
نویسنده: سید علیرضا ریحان الله یزدی و دیگران
مشخصات نشر: كتابخانه مرعشی نجفی، قـم، چاپ سوم، 1372 ش
تعداد صفحه: 950
ریز موضوعات:
453 - 437 شیعه در هند

89. نام كتاب: ابوطالب مظلوم تاریخ
نویسنده: عبدالحسین امینی و دیگران
مشخصات نشر: بدر، تهران، چاپ اول، 1359 ش
تعداد صفحه: 196
ریز موضوعات:
134 - 113 نظر علمای شیعه در ایمان ابوطالب

90. نام كتاب: ابوطالب یگانه مدافع اسلام
نویسنده: محمدرضا طبسی و دیگران
مشخصات نشر: قائم، تهران، 1354 ش
تعداد صفحه: 252
ریز موضوعات:
122 - 103 ابوطالب ع از دید علمای شیعه

91. نام كتاب: اثبات الحجه، علائم ظهور
نویسنده: سید ابراهیم موسوی زنجانی
مشخصات نشر: بوزر جمهری مصطفوی، تهران، چاپ اول، 1344 ش
تعداد صفحه: 368
ریز موضوعات:
54 - 39 حدیث شیعه و سنی و امام مهدی عج

92. نام كتاب: اجتهاد و زمان و مكان، ج 1
نویسنده: كنگره بررسی مبانی فقهیی امام
مشخصات نشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام ره، قـم، چاپ اول، 1374 ش
تعداد صفحه: 444
ریز موضوعات:
89 - 85 اهل سنت و شیعه و اجتهاد
179 - 133 منابع اجتهاد و استنباط شیعه و اهل سنت

93. نام كتاب: اجتهاد و زمان و مكان
نویسنده: كنگره مبانی فقهی امام خمینی ره
مشخصات نشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام ره، قـم، چاپ اول، 1374 ش
تعداد صفحه: 452
ریز موضوعات:
267 - 258 شیعه (امامیه) و مساله زمان
267 - 263 مساله و مقایسه اهل سنت و شیعه
93. نام كتاب: اجتهاد و زمان و مكان 2
نویسنده: كنگره مبانی فقهی امام خمینی ره
مشخصات نشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام، قـم، چاپ اول، 1374 ش
تعداد صفحه: 480
ریز موضوعات:
255 - 250 انواع اجتهاد از نظر شیعه

94. نام كتاب: احكام حج و اسرار آن
نویسنده: حسن بیگلری
مشخصات نشر: سنائی، تهران، چاپ اول، 1386 ق
تعداد صفحه: 400
ریز موضوعات:
347 - 336 شیعه و سنی و منشاء تشیع

95. نام كتاب: اخبار و آثار ساختگی سیری انتقادی
نویسنده: هاشم معروف حسنی و دیگران
مشخصات نشر: آستان قدس رضوی، مشهد، چاپ اول، 1372 ش
تعداد صفحه: 434
ریز موضوعات:
104 - 92 فقهای شیعه و خبر واحد
292 - 289 حدیث جعلی سرشت شیعه و اهل سنت

96. نام كتاب: اخلاق زندگی
نویسنده: احمد صادقی اردستانی
مشخصات نشر: دارالنشر، قـم، چاپ اول، 1368 ش
تعداد صفحه: 392
ریز موضوعات:
116 - 112 از نظر شیعه

97. نام كتاب: ادبیات انقلاب در شیعه، ج 2
نویسنده: صادق آئینه وند
مشخصات نشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، چاپ اول، 1362 ش
تعداد صفحه: 214
ریز موضوعات:
189 - 51 تاریخ مختصر شیعه و سلاطین

98. نام كتاب: ادبیات فارسی
نویسنده: گروهی از نویسندگان
مشخصات نشر: دارالتبلیغ اسلامی، قـم، چاپ اول، 1389 ق
تعداد صفحه: 271
ریز موضوعات:
271 - 245 تراجم فقهای شیعه

99. نام كتاب: ادیان و مذاهب جهان ج 1 و 2
نویسنده: سید محمد صادق بنی حسینی
مشخصات نشر: مولف، قـم، چاپ اول، 1372 ش
تعداد صفحه: 1517
ریز موضوعات:
387 - 231 شیعه دوازه امامی
289 - 256 ایمان و اسلام و عقائد شیعه 12 امامی

100. نام كتاب: ارمغان تشیع
نویسنده: گروهی از نویسندگان
مشخصات نشر: معارف اسلام و قرآن، مشهد، 1347 ش
تعداد صفحه: 400
ریز موضوعات:
14 - 9 لفظ شیعه در زمان پیامبر
30 - 15 راه معرفی شیعه به جهانقسمت ششم کتابشناسی شیعه

101. نام كتاب: ارمغان هند و پاك
نویسنده: مرتضوی لنگرودی
مشخصات نشر: انتشارات ائمه، قـم، چاپ اول، 1403 ق
تعداد صفحه: 224
ریز موضوعات:
145 - 134 آداب شیعه درهند و پاكستان

102. نام كتاب: از بسیجی تا سربازی امام زمان عج
نویسنده: محی الدین حائری شیرازی
مشخصات نشر: سپاه پاسداران، تهران، چاپ اول، 1363 ش
تعداد صفحه: 268

103. نام كتاب: ازدواج موقت در اسلام
نویسنده: جمعی از دانشمندان
مشخصات نشر: انتشارات امام صادق ع، قـم، چاپ اول
تعداد صفحه: 147
ریز موضوعات:
40 - 15 متعه از نظر شیعه و سنی

104. نام كتاب: ازدواج موقت
نویسنده: ساچیكو موداتا
مشخصات نشر: همدمی، تهران، چاپ اول، 1358 ش
تعداد صفحه: 96
ریز موضوعات:
46 - 43 دلیل شیعه بر متعه

105. نام كتاب: استاد كل وحید بهبهانی
مشخصات نشر: دارالعلم، قـم، 1337 ش
تعداد صفحه: 481
نویسنده: علی دوانی
ریز موضوعات:
25 - 13 رشد شیعه در راه دین و علوم
39 - 30 فقهاء شیعه در عصر ائمه ع
67 - 59 مشاهیر مجتهدین شیعه از غیبت كبری

106. نام كتاب: استراتژی وحدت در اندیشه های اسلام
نویسنده: سید احمد موثقی
مشخصات نشر: دفتر تبلیغات اسلامی، قـم، چاپ اول، 1370 ش
تعداد صفحه: 376
ریز موضوعات:
146 - 141 علمای شیعه و سنی و وحدت اسلامی

107. نام كتاب: استراتژی وحدت دراندیشه سیاسی اسلام
نویسنده: سید احمد موثقی
مشخصات نشر: دفتر تبلیغات اسلامی، قـم، چاپ اول، 1371 ش
تعداد صفحه: 468
ریز موضوعات:
446 - 290 بزرگان شیعه در عراق

108. نام كتاب: اسرار الحكم در حكمت علمیه
نویسنده: شیخ محمدحسین قاسانی
مشخصات نشر:
تعداد صفحه: 474
ریز موضوعات:
370 - 352 امامت و اختلاف شیعه و سنی

109. نام كتاب: اسرار چپگراها و چپ نماها
نویسنده: اسماعیل انصاری
مشخصات نشر: اسماعیل انصاری، قـم
تعداد صفحه: 144
ریز موضوعات:
57 - 47 عدالت، اسلام، امام علی ع، رهبران شیعه

110. نام كتاب: اسلام آئین همبستگی
نویسنده: گروهی از نویسندگان و دیگران
مشخصات نشر: بعثت، تهران، 1354 ش
تعداد صفحه: 290
ریز موضوعات:
96 - 92 الازهر و فقه شیعه
101 - 97 نامه بین دو زعیم بزرگ شیعه و سنی
108 - 102 چند نمونه از اجتهادات شیعه

111. نام كتاب: اسلام از نظرگاه دانشمندان غرب
نویسنده: گروهی از نویسندگان و دیگران
مشخصات نشر: امیركبیر، تهران، چاپ سوم، 1357 ش
تعداد صفحه: 242
ریز موضوعات:
202 - 188 فرق شیعه

112. نام كتاب: اسلام به زبان ساده برای همه
نویسنده: سید محمدرضا جوهری زاده
مشخصات نشر: فراهانی، تهران
تعداد صفحه: 214
ریز موضوعات:
142 - 132 حقانیت شیعه

113. نام كتاب: اسلام چنانكه بود
نویسنده: عبدالوهاب فرید تنكابنی
مشخصات نشر: توحید، تهران، چاپ اول، 1356 ش
تعداد صفحه: 300
ریز موضوعات:
26 - 1 شیعه، رجعت

114. نام كتاب: اسلام در ایران
نویسنده: ایلیاپاولویچ پطروشفسكی و دیگران
مشخصات نشر: پیام، تهران، 1351 ش
تعداد صفحه: 565
ریز موضوعات:
398 - 371 پیروزی شیعه در ایران

115. نام كتاب: اسلام در انقلاب جنبشهای اسلامی در جهان
نویسنده: هرایر كمجیان و دیگران
مشخصات نشر: كیهان، تهران، چاپ اول، 1366 ش
تعداد صفحه: 338
ریز موضوعات:
206 - 191 بنیاد گرایی شیعه در عراق
225 - 218 بنیادگرایی شیعه در عربستان سعودی

116. نام كتاب: اسلام در پرتو تشیع
نویسنده: حسین خراسانی
مشخصات نشر: چاپخانه میهن، تهران، 1336 ش
تعداد صفحه: 471
ریز موضوعات:
336 - 335 شیعه در خلافت امام علی ع
342 - 337 شیعه در عصر اموی
352 - 343 شیعه و عصر امام حسین ع
360 - 353 شیعه و عصر امام سجاد ع
366 - 361 شیعه و عصر امام باقر ع و امام صادق ع
377 - 367 شیعه، عباسیان و ائمه ع
384 - 378 شیعه و عصر غیبت
402 - 396 شیعه در عصر حاضر، اسلام، مسیحیت و یهود

117. نام كتاب: اسلام در غرب، تاریخ اسلام در اروپای غربی
نویسنده: نورالدین آل علی
مشخصات نشر: دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1370
تعداد صفحه: 420
ریز موضوعات:
280 - 276 شیعه و بربر، عرب، هاشمیان، آندلس

118. نام كتاب: اسلام صراط مستقیم
نویسنده: كنت مورگان و دیگران
مشخصات نشر: حقیقت، تبریز، چاپ دوم، 1344 ش
تعداد صفحه: 548
ریز موضوعات:
271 - 213 شیعه و اسلام

119. نام كتاب: اسلام و آیندگان جهان
نویسنده: مصطفی جوزدانی (محقق) و دیگران
مشخصات نشر: 1371
تعداد صفحه: 266
ریز موضوعات:
260 - 234 نظر شیعه درباره امام مهدی (عج) وآیندگان

120. نام كتاب: اسلام و بلاهای نوین
نویسنده: محمد غزالی و دیگران
مشخصات نشر: فراهانی، باختران
تعداد صفحه: 256
ریز موضوعات:
182 - 176 اختلاف شیعه و سنیقسمت هفتم کتابشناسی شیعه

121. نام كتاب: اسلام و حقوق بین الملل
نویسنده: محمدرضا ضیایی بیگدلی
مشخصات نشر: شركت سهامی انتشار، تهران، چاپ سوم، 1369 ش
تعداد صفحه: 240
ریز موضوعات:
60 - 59 شیعه و تشكیل حكومت جهانی

122. نام كتاب: اسناد انقلاب اسلامی، ج 2
نویسنده: مركز اسناد انقلاب اسلامی
مشخصات نشر: مركز اسناد انقلاب اسلامی، كرج، چاپ اول، 1374 ش
تعداد صفحه: 707
ریز موضوعات:
430 - 427 پاسخ صدوقی و وحدت شیعه و سنی

123. نام كتاب: اسناد انقلاب اسلامی، ج 1
نویسنده: مركز اسناد انقلاب اسلامی
مشخصات نشر: مركز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، چاپ دوم، 1374 ش
تعداد صفحه: 723
ریز موضوعات:
389 - 388 خوانساری و فشار بر شیعه های عراق
405 - 403 گلپایگانی و محدودیت شیعه در مراسم عاشورا
587 - 585 نامه گلپایگانی و اختلاف شیعه و سنی

124. نام كتاب: اسناد انقلاب اسلامی، ج 5
نویسنده: مركز اسناد انقلاب اسلامی
مشخصات نشر: مركز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، چاپ اول، 1374 ش
تعداد صفحه: 318
ریز موضوعات:
168 - 166 نامه شریعتمداری و وحدت شیعه و سنی

125. نام كتاب: اصول تشیع
نویسنده: ابراهیم انصاری زنجانی
مشخصات نشر: موسوی، تهران، چاپ اول، 1354 ش
تعداد صفحه: 345
ریز موضوعات:
122 - 114 روحانیت شیعه، تقلید
222 - 208 شیعه صفوی یعنی چه
249 - 243 شیعه علوی و اموی
254 - 250 نقاط ضعف شیعه
260 - 255 تقلید، اتحاد شیعه و سنی
271 - 266 عقاید شیعه و ضد آن
282 - 272 شیعه اهل عمل
147 - 136 عزاداری، قرآن شیعه

126. نام كتاب: اصول عقائد (2) راهنماشناسی
نویسنده: محمد تقی مصباح یزدی و دیگران
مشخصات نشر: امیركبیر، تهران، چاپ اول، ش
تعداد صفحه: 418
ریز موضوعات:
318 - 315 مفهوم امامت و نزاع شیعه و سنی آن
333 - 330 ویژگیهای امام از نظر شیعه
350 - 336 نظریه شیعه در ضرورت امامت

127. نام كتاب: افسانه تحریف قرآن
نویسنده: رسول جعفریان و دیگران
مشخصات نشر: سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، 1367 ش
تعداد صفحه: 126
ریز موضوعات:
126 - 101 شیعه و سنی و تحریف، فصل الخطاب تحریف

128. نام كتاب: افسانه تحریف قرآن
نویسنده: سیداحمد مهدوی (فخركرمانی)
مشخصات نشر: كانون انتشار، تهران، چاپ اول، 1350 ش
تعداد صفحه: 288
ریز موضوعات:
267 - 230 علماء شیعه و تحریف قرآن

129. نام كتاب: افغانستان، اسلام و نوگرائی سیاسی
نویسنده: اولیور روا و دیگران
مشخصات نشر: آستان قدس رضوی، مشهد، چاپ اول، 1369 ش
تعداد صفحه: 358
ریز موضوعات:
234 - 222 حضور شیعه در نهضت مقاومت

130. نام كتاب: افكار پریشان
نویسنده: حسن سعید
مشخصات نشر: بوذرجمهری، تهران، چاپ اول، 1326 ش
تعداد صفحه: 160
ریز موضوعات:
123 - 118 شیعه در دل علی ع

131. نام كتاب: افكار دانشمندان اسلامی در وحدت سیاس
نویسنده: گروهی از نویسندگان و دیگران
مشخصات نشر: انتشارات اسلامی، تهران، چاپ اول،
تعداد صفحه: 238
ریز موضوعات:
177 - 157 ضروریات دین در شیعه

132. نام كتاب: الامامه عند الشیعه
نویسنده: محمدجواد خراسانی
مشخصات نشر: چاپ مشعل آزادی، باختران، چاپ اول، 1396 ق
تعداد صفحه: 400
ریز موضوعات:
29 - 17 صحابه بودن، امامت در شیعه

133. نام كتاب: البدعه و التحریف
نویسنده: جواد خراسانی
مشخصات نشر: باختران
تعداد صفحه: 448
ریز موضوعات:
200 - 168 فرق شیعه و عارف

134. نام كتاب: البراهین در علم كلام، ج 2
نویسنده: محمدبن عمر فخر رازی و دیگران
مشخصات نشر: دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1342 ش
تعداد صفحه: 320
ریز موضوعات:
213 - 207 شیعه و اثبات امامت و عصمت

135. نام كتاب: الدرالثمین فی ایقاظ النائمین
نویسنده: حسینعلی امامی نائینی
مشخصات نشر: علمیه، قـم، چاپ اول، 1388 ق
تعداد صفحه: 207
ریز موضوعات:
91 - 86 شیعه و اسلام

136. نام كتاب: السیاسه الحسینیه
نویسنده: فضل علی تبریزی
مشخصات نشر: فضل علی تبریزی، باختران، چاپ اول، 1287 ش
تعداد صفحه: 151
ریز موضوعات:
151 - 39 مذهب شیعه امام حسین ع

137. نام كتاب: السیوف البارقه
نویسنده: ذبیح الله محلاتی
مشخصات نشر: كتابفروشی اسلام، تهران
تعداد صفحه: 508
ریز موضوعات:
508 - 11 عقائد حقه شیعه

138. نام كتاب: الفاضلیه، ج 2
نویسنده: سیدیوسف فاضل
مشخصات نشر: سیدیوسف فاضل، باختران، چاپ اول
تعداد صفحه: 595
ریز موضوعات:
213 - 179 شیعه و امامت علی ع

139. نام كتاب: الفهرست
نویسنده: محمد بن اسحاق الندیم و دیگران
مشخصات نشر: امیر كبیر، تهران، چاپ سوم، 1366 ش
تعداد صفحه: 814
ریز موضوعات:
410 - 402 فقهاء شیعه و آثارشان

140. نام كتاب: الوسائل فی اثبات الحق وانضاق الباطل
نویسنده: محمدابن ابی الفضل الملقب به گل
مشخصات نشر: مطبعه برجیس، هنـد، 1339 ق
تعداد صفحه: 214
ریز موضوعات:
60 - 49 در حقیقت مذهب شیعهقسمت هشتم کتابشناسی شیعه

141. نام كتاب: امام باقر ع، جلوه امامت در افق دانش
نویسنده: احمد ترابی
مشخصات نشر: آستان قدس رضوی، مشهد، چاپ اول، 1373 ش
تعداد صفحه: 320
ریز موضوعات:
74 - 73 اصحاب موثق شیعه امام باقر ع
146 - 144 امام باقر ع و منع شیعه از تقرب به سلطان

142. نام كتاب: امام حسن ع در موضع واقع بینی
نویسنده: علی قائمی
مشخصات نشر: شفق، قـم، 1361 ش
تعداد صفحه: 124
ریز موضوعات:
19 - 7 شیعه و رهبری خلفاء

143. نام كتاب: امام حسین ع و ایران
نویسنده: كورت فریشیلر و دیگران
مشخصات نشر: جاویدان، باختران، 1356 ش
تعداد صفحه: 570
ریز موضوعات:
284 - 276 امامت در مذهب شیعه
314 - 286 عقل و سنت در نظر علماء شیعه

144. نام كتاب: امام راحل و فقه سنتی
نویسنده: محمد محمدی گیلانی
مشخصات نشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام ره، تهران، چاپ اول، 1373 ش
تعداد صفحه: 171
ریز موضوعات:
44 - 40 جوامع حدیث شیعه و كتاب های ائمه ع

145. نام كتاب: امام شناسی، ج 3
نویسنده: محمد حسین حسینی تهرانی
مشخصات نشر: حكمت، تهران، چاپ اول، 1404 ق
تعداد صفحه: 224
ریز موضوعات:
106 - 86 صفات شیعه
134 - 109 شیعه و اهل سنت

146. نام كتاب: امام شناسی
نویسنده: علیرضا غروی
مشخصات نشر: محافیان، مشهد، چاپ اول، 1349 ش
تعداد صفحه: 215
ریز موضوعات:
23 - 2 پیدایش شیعه و تهمت به آن
47 - 24 امامت در شیعه
0 - 182 مناظره سنی و شیعه و خلافت

147. نام كتاب: امام صادق ع یك شخصیت تاریخی
نویسنده: حسن قاضی
مشخصات نشر: باختران، چاپ اول، 1358 ش
تعداد صفحه: 365
ریز موضوعات:
120 - 117 امام صادق ع و مسئولیت و رهبری و شیعه
243 - 225 ائمه امامان شیعه ع و پیامبر ص

148. نام كتاب: امام علی، ج 6
نویسنده: جورج جرداق و دیگران
مشخصات نشر: فراهانی، تهران، 1351
تعداد صفحه: 286
ریز موضوعات:
189 - 165 شیعه انقلابگر دربرابر ظلم وستم

149. نام كتاب: امام موسی بن جعفر ع پیشوای آزاده
نویسنده: مهدی پیشوایی
مشخصات نشر: توحید، قـم، چاپ دوم، 1360 ش
تعداد صفحه: 240
ریز موضوعات:
42 - 35 فشار بنی عباس بر شیعه

150. نام كتاب: امام مهدی عج و غیبت صغری
نویسنده: سیدمحمد صدر و دیگران
مشخصات نشر: جهان آرا، قـم، چاپ اول
تعداد صفحه: 276
ریز موضوعات:
53 - 33 مشكلات تاریخ شیعه
79 - 73 نهضت شیعه از زمان معتصم

151. نام كتاب: امامت
نویسنده: اداره كل آموزش ضمن خدمت
مشخصات نشر: آموزش و پرورش، تهران، چاپ اول، 1359 ش
تعداد صفحه: 104
ریز موضوعات:
45 - 25 جایگاه امام در عقاید شیعه

152. نام كتاب: امامت امام علی ع در پرتو عقل و قرآن
نویسنده: محمد جواد مغنیه و دیگران
مشخصات نشر: چاپخانه خراسان، مشهد، 1354 ش
تعداد صفحه: 218
ریز موضوعات:
94 - 67 شیعه و سنی
187 - 180 شیعه

153. نام كتاب: امامت در اسلام
نویسنده: شهید قاسم اسلامی
مشخصات نشر: تهران، چاپ اول
تعداد صفحه: 155
ریز موضوعات:
32 - 23 امامت و شیعه و سنی

154. نام كتاب: امامت علی علیه السلام درآینه عقل
نویسنده: محمدجواد معنیه و دیگران
مشخصات نشر: سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، چاپ اول، 1370 ش
تعداد صفحه: 177
ریز موضوعات:
77 - 71 تاریخ، خرافه ابن سبا و شیعه 12 امامی
175 - 168 شیعه كیست

155. نام كتاب: اندیشه تفاهم مذهبی درقرن 7 و 8 ق
نویسنده: رسول جعفریان
مشخصات نشر: دفتر تبلیغات اسلامی، قـم، چاپ اول، 1371 ش
تعداد صفحه: 104
ریز موضوعات:
63 - 50 شیعه امامیه اصولیه پیامبر ص با امام علی ع

156. نام كتاب: اندیشه سیاسی در اسلام معاصر
نویسنده: حمید عنایت و دیگران
مشخصات نشر: خوارزمی، تهران، 1369 ش
تعداد صفحه: 353
ریز موضوعات:
98 - 62 مجادله شیعه و اهل سنت و اندیشه سیاسی
332 - 275 تجددخواهی شیعه قرن 20 - 19 م
298 - 281 مشروطیت و تجددخواهی شیعه
307 - 299 تقیه و تجددخواهی شیعه
332 - 308 شهادت و تجددخواهی شیعه

157. نام كتاب: اندیشه سیاسی در اسلام معاصر
نویسنده: حمید عنایت و دیگران
مشخصات نشر: خوارزمی، تهران، چاپ سوم، 1369 ش
تعداد صفحه: 353
ریز موضوعات:
98 - 62 مجادله شیعه و اهل سنت و اندیشه سیاسی
332 - 275 تجددخواهی شیعه قرن 20 - 19 م
298 - 281 مشروطیت و تجدد خواهی شیعه
307 - 299 تقیه و تجددخواهی شیعه
332 - 308 شهادت و تجددخواهی شیعه

158. نام كتاب: اندیشه های بزرگ فلسفی
نویسنده: ح. بابك
مشخصات نشر: شرق، تهران، چاپ اول، 1356 ش
تعداد صفحه: 800
ریز موضوعات:
204 - 171 شیعه، شیخیه و قرن بیستم
595 - 585 تقدم شیعه در علم كلام

159. نام كتاب: اندیشه های اصلاحی در نهضت های اسلام
نویسنده: محمدجواد صاحبی
مشخصات نشر: كیهان، تهران، چاپ اول، 1367 ش
تعداد صفحه: 230
ریز موضوعات:
199 - 188 نقش علماء شیعه در مشروطه
223 - 207 نهضت های شیعه در عصر حاضر

160. نام كتاب: اندیشه های امام خمینی ره، ج 1
نویسنده: سازمان تبلیغات اسلامی و دیگران
مشخصات نشر: دبیرخانه كنفرانس اندیشه اسلامی، تهران، چاپ اول، 1369 ش
تعداد صفحه: 549
ریز موضوعات:
123 - 115 ولایت فقیه در فقه شیعه و تطورات آنقسمت نهم کتابشناسی شیعه

161. نام كتاب: انصاف در امامت
نویسنده: سید محمد باقر خوانساری
مشخصات نشر: صدوق، تهران، چاپ اول، 1371 ش
تعداد صفحه: 515
ریز موضوعات:
201 - 195 غزوه خیبر در كتب شیعه
239 - 225 غزوه احد در كتب شیعه
266 - 243 غزوه خندق در كتب اهل سنت شیعه
271 - 226 غزوه حنین در كتب شیعه و اهل سنت
275 - 271 ذات السلاسل در كتب شیعه و اهل سنت
285 - 275 غزوه بدر در كتب شیعه
372 - 369 روایات كتب شیعه و آیه تطهیر

162. نام كتاب: انقلاب اسلامی و ریشه های آن
نویسنده: حبیب الله ابوالحسن شیرازی
مشخصات نشر: غیاث، تهران، چاپ اول، 1373 ش
تعداد صفحه: 68
ریز موضوعات:
61 - 57 توطئه تجزیه شیعه و سنی

163. نام كتاب: انقلاب جهانی مهدی عج
نویسنده: مكارم شیرازی
مشخصات نشر: هدف، قـم، چاپ اول، 1372 ش
تعداد صفحه: 339
ریز موضوعات:
178 - 167 امام مهدی عج و شیعه

164. نام كتاب: انیس التجار
نویسنده: عبدالكریم حائری یزدی
مشخصات نشر: مطبعه سعادت، باختران، 1350 ش
تعداد صفحه: 370
ریز موضوعات:
20 - 5 تجارت، خراج سلطان ظالم از شیعه

165. نام كتاب: اهل سنت واقعی، ج 2
نویسنده: سید محمد تیجانی سماوی و دیگران
مشخصات نشر: بنیاد معارف اسلامی، قـم، چاپ اول، 1373 ش
تعداد صفحه: 264
ریز موضوعات:
148 - 144 شیعه و سنت پیامبر ص
198 - 192 صحابه از دیدگاه شیعه

166. نام كتاب: اهل سنت واقعی، ج 1
نده: سید محمد تیجانی سماوی و دیگران
مشخصات نشر: بنیاد معارف اسلامی، قـم، چاپ اول، 1373 ش
تعداد صفحه: 263
نویسریز موضوعات:
177 - 174 حدیث ثقلین و شیعه
198 - 194 منابع فقه شیعه
224 - 220 تقلید و مرجعیت شیعه
235 - 228 خلفای راشدین از دیدگاه شیعه واهل سنت

167. نام كتاب: این است آئین ما
نویسنده: محمدحسین آل كاشف الغطاء و دیگران
مشخصات نشر: هدف، قـم، 1347 ش
تعداد صفحه: 414
ریز موضوعات:
8 - 3 شایعه سازی در باره شیعه
120 - 107 شایعه سازی در باره شیعه
16 - 3 تقصیر بزرگ شیعه
19 - 16 اصل الشیعه
28 - 19 آراء مستشرقین و اصل الشیعه
122 - 73 سبب تالیف كتاب اصل الشیعه
135 - 131 شیعه در زمان پیامبر ص
141 - 135 شیعه به چه كسانی گفته می شود
225 - 163 عقاید شیعه در اصول
175 - 168 امتیاز شیعه از سایر مسلمانان
225 - 212 اجتهاد از نظر شیعه و دیگران
290 - 251 معاملات، ازدواج موقت از نظر شیعه

168. نام كتاب: اینست شیخیگری
نویسنده: ا. خ. لیقوانی
مشخصات نشر: كتابخانه ولی عصر، باختران،
تعداد صفحه: 439
ریز موضوعات:
89 - 83 آیا شیخ احسائی شیعه بود
118 - 117 گناه شیعه و ائمه ع
259 - 255 شیعه، دین، نور خدا و قمر
365 - 361 امامت و شیعه و امام علی ع

169. نام كتاب: باب النجات دراثبات ولایت خاصه امیر
نویسنده: عبدالعظیم شیخ العلماء
مشخصات نشر: محرم ملكی، باختران، چاپ اول، 1371 ق
تعداد صفحه: 144
ریز موضوعات:
27 - 19 شیعه و فرق 73 گانه

170. نام كتاب: با من به خانه كعبه بیائید
نویسنده: محمدرضا خلیلی عراقی
مشخصات نشر: شركت طبع كتاب، تهران، 1340 ش
تعداد صفحه: 630
ریز موضوعات:
158 - 150 نادرشاه و شیعه و سنی و شلتوت

171. نام كتاب: بحارالانوار، ج 13
نویسنده: محمدباقر مجلسی و دیگران
مشخصات نشر: جاویدان، باختران
تعداد صفحه: 838
ریز موضوعات:
424 - 407 امتحان شیعه در زمان غیبت

172. نام كتاب: بحثی در باره مرجعیت و روحانیت
نویسنده: گروهی از نویسندگان
مشخصات نشر: انتشار، تهران، 1340 ش
تعداد صفحه: 249
ریز موضوعات:
22 - 11 اجتهاد و تقلید در اسلام و شیعه

173. نام كتاب: بحثی در باره مسائل اقتصادی اسلام
نویسنده: علی هیربد
مشخصات نشر: هیربد، تهران، چاپ اول، 1352 ش
تعداد صفحه: 463
ریز موضوعات:
20 - 8 خرافات در مذهب شیعه
366 - 360 فقهاء شیعه و اوراق بهادار

174. نام كتاب: بحثی درباره مسائل اقتصادی اسلام
نویسنده: علی هیربد
مشخصات نشر: هیربد، قـم، چاپ اول، 1352 ش
تعداد صفحه: 463
ریز موضوعات:
20 - 8 خرافات در مذهب شیعه
366 - 360 فقهاء شیعه و اوراق بهادار

175. نام كتاب: بداء از نظر شیعه
نویسنده: سیدعلی اصفهانی و دیگران
مشخصات نشر: لنگرودی، قـم، چاپ اول، 1354 ش
تعداد صفحه: 200
ریز موضوعات:
112 - 77 شیعه و سنی، مسئله بداء

176. نام كتاب: برابری زن و مرد در قصاص
نویسنده: عباسعلی محمودی
مشخصات نشر: بعثت، تهران، چاپ اول، 1365 ش
تعداد صفحه: 200
ریز موضوعات:
168 - 145 نظریه شیعه در قتل جمعی

177. نام كتاب: برای بهتر زیستن
نویسنده: سیدضیاء الدین تنكابنی
مشخصات نشر: آثار بعثت، قـم، چاپ اول، 1398 ق
تعداد صفحه: 200
ریز موضوعات:
61 - 50 شیعه، ایمان، كمال و روایات

178. نام كتاب: بقیه الله
نویسنده: گروهی از نویسندگان
مشخصات نشر: آفاق، تهران، 1403 ق
تعداد صفحه: 334
ریز موضوعات:
277 - 257 وظیفه شیعه

179. نام كتاب: بیان حقیقت در رفتار صحابه
نویسنده: سیدحسین عرب باغی
مشخصات نشر: مختارمعینی، اصفهان، 1204 ق
تعداد صفحه: 60
ریز موضوعات:
32 - 28 روایات شیعه و سنی در ولایت ائمه (ع)

180. نام كتاب: بیان در علوم و مسائل كلی قرآن ج 2
نویسنده: سیدابوالقاسم خوئی و دیگران
مشخصات نشر: مجمع ذخائر اسلامی، قـم، چاپ اول، 1360 ش
تعداد صفحه: 382
ریز موضوعات:
185 - 180 بداء و نظر شیعه و پیشگوئیهاقسمت دهم کتابشناسی شیعه

181. نام كتاب: بیست پاسخ به موسی جارالله
نویسنده: سیدشرف الدین عاملی و دیگران
مشخصات نشر: جهان آرا، تهران، 1354 ش
تعداد صفحه: 325
ریز موضوعات:
39 - 29 كتب شیعه و تكفیر صحابه
77 - 51 شیعه و لعن ابابكر و عمر
97 - 77 شیعه و عدم تحریف قرآن
103 - 97 شیعه و حكومت های اسلامی
127 - 103 رای شیعه درباره فرق اسلامی
138 - 127 شیعه و جهاد
155 - 138 ائمه شیعه و حدیث اهل سنت
161 - 155 شیعه و تاویل آیات قرآن
179 - 161 شیعه و تقیه
203 - 183 شیعه و عول در فرائض ارث
257 - 203 شیعه و بدا

182. نام كتاب: بیست گفتاردرمباحث علمی وفلسفی وكلام
نویسنده: مهدی محقق
مشخصات نشر: شركت انتشار، تهران، چاپ اول، 1363 ش
تعداد صفحه: 466
ریز موضوعات:
26 - 9 ژوزف فان و نقش شیعه

183. نام كتاب: بیمه در حقوق اسلام
نویسنده: سید محمد خامنه ای
مشخصات نشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، 1359 ش
تعداد صفحه: 169
ریز موضوعات:
146 - 139 بیمه و فقهای شیعه

184. نام كتاب: بینش و روش اجتهاد درمكتب شیخ انصاری
نویسنده: مهدی هادوی
مشخصات نشر: كنگره شیخ انصاری، قـم، چاپ اول، 1373 ش
تعداد صفحه: 46
ریز موضوعات:
32 - 6 منابع اجتهاد و فقه شیعه
12 - 7 حجیت ظواهر قرآن و فقه شیعه
25 - 12 حجیت سنت و عترت و فقه شیعه
32 - 26 حجیت عقل، اجماع و فقه شیعه

185. نام كتاب: پاسخ داوری
نویسنده: حسین كاشانی
مشخصات نشر: كتابفروشی اسلامیه، تهران، چاپ اول، 1345 ش
تعداد صفحه: 131
ریز موضوعات:
14 - 7 داوری و شیعه
25 - 14 داوری و ائمه شیعه ع
49 - 26 داوری و دین و عقیده شیعه

186. نام كتاب: پاسخ شبهات كتاب شهید جاوید
نویسنده: سید محمد مهدی مرتضوی
مشخصات نشر: علامه، قـم، چاپ اول، 1350 ش
تعداد صفحه: 284
ریز موضوعات:
22 - 16 عامل پیشرفت شیعه

187. نام كتاب: پاسخ شبهاتی پیرامون مكتب تشیع
نویسنده: عباس علمی موسوی و دیگران
مشخصات نشر: چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، چاپ اول
تعداد صفحه: 305
ریز موضوعات:
110 - 79 تقیه از نظر شیعه و حكم آن
131 - 111 شیعه و قرآن و احادیث تحریف قرآن
149 - 133 شیعه و سجده بر تربت امام حسین (ع)
170 - 151 متعه از نظر شیعه و روایات
215 - 177 عدالت صحابه از نظر شیعه و اهل سنت

188. نام كتاب: پایان شب سیه
نویسنده: گروهی ازنویسندگان
مشخصات نشر: موسسه امام مهدی، تهران، چاپ اول
تعداد صفحه: 48
ریز موضوعات:
21 - 17 شیعه و انتظار ظهور مهدی عج

189. نام كتاب: پایگاه رهبری درقرآن
نویسنده: علای الدین حجازی
مشخصات نشر: فلق، تهران، 1354 ش
تعداد صفحه: 171
ریز موضوعات:
86 - 84 واژه شیعه

190. نام كتاب: پرتو اسلام
نویسنده: طه حسین و دیگران
مشخصات نشر: وزارت معارف، تهران، چاپ اول
تعداد صفحه: 350
ریز موضوعات:
324 - 310 شیعه

191. نام كتاب: پرتو اسلام
نویسنده: احمدامین و دیگران
مشخصات نشر: شركت نسبی اقبال، تهران، چاپ دوم، 1337 ش
تعداد صفحه: 350
ریز موضوعات:
324 - 310 پیدایش شیعه و افكار آنان

192. نام كتاب: پرورش روح، ج 2
نویسنده: سید محمد شفیعی
مشخصات نشر: دفتر تبلیغات اسلامی، قـم، چاپ اول، 1370
تعداد صفحه: 584
ریز موضوعات:
481 - 471 تشیع، شیعه از نظر معصومین
496 - 481 نشانه های شیعه، فقراء و توصیه ها

193. نام كتاب: پژوهش در امر به معروف و نهی از منكر
نویسنده: محمد اسحاق مسعودی
مشخصات نشر: سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، چاپ اول، 1374 ش
تعداد صفحه: 354
ریز موضوعات:
70 - 68 كتب فقهی شیعه و امر به معروف و نهی از منکر

194. نام كتاب: پژوهشی درباره تفسیر شیعه و تفسیر
نویسنده: رجبعلی مظلومی
مشخصات نشر: آفاق، تهران، چاپ اول، 1404 ق
تعداد صفحه: 359
ریز موضوعات:
125 - 93 اسامی تفسیر نویسان شیعه
171 - 127 بیان جهت تفاسیر شیعه
275 - 173 مختصات تفصیلی تفاسیر شیعه

195. نام كتاب: پژوهشی درباره طوایف غلات
نویسنده: اسكندر اسفندیاری و دیگران
مشخصات نشر: سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، چاپ اول
تعداد صفحه: 312
ریز موضوعات:
38 - 16 معنای غلو از شیعه و اهل سنت
279 - 203 بررسی رجال غالی شیعه

196. نام كتاب: پژوهشی در تاریخ قرآن كریم
نویسنده: سید محمد باقر حجتی
مشخصات نشر: دفترنشرفرهنگ اسلامی، تهران، چاپ هفتم، 1373 ش
تعداد صفحه: 627
ریز موضوعات:
376 - 374 قرائت بر طبق قرای سبعه و شیعه

197. نام كتاب: پیدایش و گسترش و ادوار حقوق اسلامی
نویسنده: ابوالفضل عزتی
مشخصات نشر: انتشارات اسلامی، تهران، چاپ اول
تعداد صفحه: 135
ریز موضوعات:
94 - 84 دور اجتهاد از نظر شیعه

198. نام كتاب: پیروزی پیكار
نویسنده: حسین خراسانی
مشخصات نشر: بعثت، قـم، چاپ سوم، 1397 ق
تعداد صفحه: 240
ریز موضوعات:
77 - 24 شیعه - خلفاء و خلافت

199. نام كتاب: پیش درآمدی برشناخت تاریخ اسلام
نویسنده: رسول جعفریان
مشخصات نشر: درراه حق، قـم، 1364 ش
تعداد صفحه: 224
ریز موضوعات:
29 - 25 تدوین تاریخ و شیعه

200. نام كتاب: پیكارمقدس حضرت زیدبن علی واولاد
نویسنده: ابراهیم وحید دامغانی
مشخصات نشر: مركزنشر، تهران، چاپ اول، 1361 ش
تعداد صفحه: 295
ریز موضوعات:
213 - 197 فرقه های زیدی و شیعه


نوشته شده در   چهارشنبه 3 آذر 1389    
PDF چاپ چاپ