شنبه 5 بهمن 1398 | Saturday, 25 January 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : شنبه 22 آبان 1389     |     کد : 5453

زن و اجتماع

زن و اجتماع

زن و اجتماع
مطلبى كه بايستى در راستاى ارزشمندى زندگى مطرح نمود اينست كه در كل عالم هستى همه اشياء داراى يك ظاهر و يك باطنى مى باشند ظاهر؛ آن وجهى از شى است كه در معرض ديد و تماشاى ديگران قرار مى گيرد وليكن باطن اشياء آن حقيقتى است كه قابل تماشا و رويت نبوده و عموم مردم معرفت و احساسى نسبت به آن ندارند.
اين واقعيت هم در اشياء و هم در احكام دينى و غير آن متجلى است ، هر موجودى را در عالم مثال بزنيد غير از خدا اين واقعيت بر آن قابل انطباق است .
اين مطلب در پديده هاى اجتماعى و گروهى هم مستثنى نيست ، خانواده هم كه يكى از پديده ها و موجودات اجتماعى است اين امتياز و خصوصيت را دارا مى باشد.
خانواده با اولين ساختار كه به شكل يك زوج مى باشد داراى يك ظاهر و يك باطنى است : ظاهر آن مرد و باطن او زن مى باشد و بدين ترتيب همان انتظارات از آندو ميرويد از ظاهر ظهور و از باطن در پرده بودن و قابل ملاحظه و رويت نبودن ، شايد اين بخش از آيه قرآن به اين واقعيت اشاره داشته باشد ((و انتم لباس لهن )) شما مردان پوشش زنها هستيد، يعنى زنها در باطن و مردها در ظاهر و ظهور مى باشد.
شما به بدن انسان نگاه كنيد پوست و قلب ، هر دو ارزشمند هستند وليكن اگر قسمتى از پوست و قفسه سينه از بين برود و قلب با فعاليت زيبايش قابل رويت باشد چه مى شود؟ خود شما چه عكس العملى نشان مى دهد؟
آيا مى شود قلب آشكار باشد؟ خير، باطن بايد در بطن و در پوشش باشد والا اولا وظيفه خود را انجام نمى تواند بدهد ثانيا زيبائى ظاهر از بين رفته و عقلا تنفرآور مى شود.
حال كه مفهوم ظاهر و باطن را دريافتيد. و براى خانواده هم ظاهر و باطنى لحاظ نموديد و ظاهرش را مرد و باطنش را زن قلمداد كرديد. خودتان مى توانيد نقش اجتماعى زن را ملاحظه نمائيد. شما خود مى توانيد قضاوت كنيد كه زن چه موقع بايد در جامعه وارد شود.
آيا اگر زن كه باطن است بجاى ظاهر قرار گيرد مى تواند وظيفه خود را انجام دهد؟
آيا در اين حالت زيبائى زندگى خدشه دار نمى شود؟ آيا عقلا تنفرآور نيست ؟ اينها همه سوالاتى است كه به ذهن مى رسد و هر خانم محترمى بايد براساس وجدان به آنها پاسخ دهد، نگاه نكند ببيند دوستانش فلان كار را انجام مى دهند پس بگويد من هم بايد انجام بدهم خانم ؛ هر كسى براى خودش مى فهمد اگر شما قبول داريد، لازم نيست بواسطه رقابت دست از عقل خود برداريد. اصلا و ابدا.
البته اين گفتار ما بدين معنا نيست كه زن با هيچ كس ارتباط نداشته باشد. زن انتخاب شغل نكند، زن چه و چه ... نه ،
شما مى توانيد به مشاغلى كه واقعا از دست مردان بر نمى آيد اقدام نمائيد، البته به شرط آنكه توازن روحى شما از لحاظ عاطفه و عفاف دچار ضايعه نگردد.
شما مى توانيد با زنان ديگر كه از لحاظ اخلاقى در سلامت هستند ارتباط داشته باشيد چه آنكه از لحاظ شرعى هم مقبول و معقول است البته سلامت و عفاف و رازدارى آنها شرط اوليه همنشينى خواهد بود طبيعى است كه بواسطه اين داستان ؛ اولا مى توانيد در امور عادى زندگى با هم مبادله نظر نمائيد.
ثانيا تفريحى براى رفع خستگى هاى ذهنى در مواقع لازم داشته باشيد.
بنظر مى رسد كه با اين نوشته شما مى توانيد جايگاه ارزشمند خود را در زندگى و خانواده و اجتماع بيشتر حس نموده و براى آن بيشتر ارزش قائل شويد.
در خاتمه كتاب شما را به دقت در يك سرى امور كليدى توصيه نموده و آرزوى آن را داريم كه با عمل به آن رنگ زندگى شما هر روز زيباتر گردد.


نوشته شده در   شنبه 22 آبان 1389    
PDF چاپ چاپ