پنجشنبه 3 بهمن 1398 | Thursday, 23 January 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : جمعه 21 آبان 1389     |     کد : 5436

جالبترين پند و اندرز 18

جالبترين پند و اندرز 18

جالبترين پند و اندرز و نصحيت بزرگان 18
این کودکان فرزندان شما نی اند ، آنان پسران و دختران اشتیاق حیاتند و هم از برای او .از شما گذر کنند و به دنیا سفر کنند ، لیکن از شما نیایند . همراهی تان کنند ، اما از شما نباشند.
جبران خلیل جبران
گاهي بي رنگي از هر رنگي زيباتر و مفيدتر است.
شاتو بريان
هرگز به کودکانتان نگویید پیشه آینده اش چه باشد همواره به او ادب و ستایش به دیگران را آموزش دهید چون با داشتن این ویژگیها همیشه او نگار مردم و شما در نیکبختی خواهید بود و اگر اینگونه نباشد هیچ پیشه ای نمی تواند به او و شما بزرگواری بخشد .
اُرد بزرگ
من تنها با مردی ازدواج می کنم که عتیقه شناس باشد ، زیرا فقط در این صورت است که هرچه پیرتر شدم در نظر شوهرم عزیزتر خواهم بود .
آگاتا کریستین
ارزش هر کس به قدر خرد اوست .
بزرگمهر
وقایع خوش زندگي مثل درختان سبز و خرمي است که وقتيکه از دور نظاره شان می کنيم خيلي زيبا به نظر می رسند ولي به مجرد آنکه نزديکشان شده و در داخلشان می رويم زيبائيشان هم از بين می رود ، شما در اين موقع نمی توانيد بفهميد زيبائیش به کجا رفته ، آنچه می بينيد چند درخت خواهد بود و بس.
شوپنهاور
گریه چرا ؟ فتح را آرزو کنید.
استفن گرین
داروهای تلخ را با روپوش شیرین می پوشانیم چرا حقیقت و اخلاق را نیز با لباسهای زیبا نپوشانیم ؟ .
شامفورت
اگر می خواهی بزرگ شوی ، از کردار نیک دیگران فراوان یاد کن .
اُرد بزرگ
از فلاسفه می خواهم که به دنبال حقیقت نروند چون حقیقت نیاز به پشتیبان ندارد .
فردریش نیچه
اراده ی مرد عامل خوشبختی اوست.
شچدرین
آنکس بر خویشتن نگهبان دارد که برای رسیدن به هوس و آرزوهای کوچک  قدر نیکخویی و جوانمردی را نشکند ، و اگر فزونی و کامیابی بد روزگار را دید تن به پستی و زبونی نسپارد.
بزرگمهر
بهترین لحظات زندگی من لحظاتی بود که در خواب گذراندم.
بتهوون
خواندن انسان را كامل مي كند ،سخنراني وگفتگو او را حضور ذهن وسرعت انتقال ميدهد،ولي نوشتن انسان را كامل مي كند
بايگون
اگر بتها را واژگون كرده باشي كاري نكرده اي وقتي واقعا شهامت خواهي داشت كه خوي بت پرستي را درون خويش از ميان برده باشي
ولتر
آن كس كه به قسمت خود قناعت كند هميشه غني و توانگر است آنانكه چشم طمع به مال غير دارند هر چه غني باشند فقيرند
حضرت امام جعفر صادق (ع)
از هزينه هاي كوچك غير ضروري بر حذر باش زيرا يك سوراخ كوچك باعث غرق شدن
يك كشتي بزرگ مي شود
فرانكلين
برای دوست خود يكدفعه تمام محبت خود را ظاهر مكن زيرا هر وقت اندك تغييري مشاهده كرد تو را دشمن ميدارد
سقراط
تجربه معلم سختگيري است ،اول امتحان مي كندو بعد درس مي دهد
اسپوتمز
شخص عاقل و هوشيار از تجربيات ديگران استفاده مي كند ولي مردم مغرور ميخواهند همه چيز را خودشان تجربه كنند
لرد آويبوري


نوشته شده در   جمعه 21 آبان 1389    
PDF چاپ چاپ