جمعه 27 دي 1398 | Friday, 17 January 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : جمعه 21 آبان 1389     |     کد : 5431

جالبترين پند و اندرز 13

جالبترين پند و اندرز 13

جالبترين پند و اندرز و نصحيت بزرگان 13
آن که  خشم بر او چیره نشود و بر گنهکار سخت نگیرد از گزند در امان است .
بزرگمهر
دوست واقعی کسی است که دستهای تو را بگیرد ولی قلب ترا لمس کند .
گابريل گارسيا مارکز
زن وقتیکه دوست بدارد ، غیر از محبوب خود چیزی را نمی بیند و هرچه عاطفه ، مهربانی و نوازش و فداکاری دارد تنها برای او به کار می برد .
آلفونس دوده
خسروی بزرگتر ، بندگی بیشتر می خواهد .
فردوسی خردمند
نگارنده و سخنگویی که دیگران را کوچک و خوار می نامد ، خود چیزی برای نمایش و بروز ندارد .
اُرد بزرگ
زندگی مانند نقش و نگارهای قالی ایرانی است که زیبا هست ولی درک معنای آن مشکل است .
آلدوس هاکلی
برای کسب خرد ، سختی را بر خود هموار کن .  
اُرد بزرگ
آنگاه که همه نيک سخن می گويند، پليد انديشی عين خرد است .
آلفرد مارشال
کژی و ناراستی ، شکاف و رخنه گاه اندیشه اهریمن خواهد شد .
اُرد بزرگ
از مردم دور باش و تنها زندگی کن ، نه به کسی ظلم کن و نه بگذار کسی به تو ظلم کند .
ابوالعلامعری
تمنای واپسین آدمی ، شناور شدن در بسامدهای گیتی است . (بسامدها : امواج)
اُرد بزرگ
پرسیدم دوست بهتر است یا برادر ؟ گفت دوست برادری است که انسان مطابق میل خود انتخاب می کند .
امیل فاگو
کسی که درد روشنگری و بازگویی تجربه را ندارد خود نیز زمانی برای بهره از آن را نخواهد یافت .
اُرد بزرگ
کسی که بر جایگاه خویش منم زد بخت از وی روی بر خواهد تافت .
فردوسی خردمند
تبار بی ریش سفید ، همچون خانه بی سقف است .
اُرد بزرگ
دانش پزشکی در عرض چند سال گذشته چنان پیشرفت حیرت انگیزی کرده است که امروز برای یک پزشک غیر ممکن است در بیمار خود عضو سالم پیدا کند .
اریل وینسون
آدمی با کینه ، زندگی را بر دوستان نیز تنگ می کند .
اُرد بزرگ
جفتت اگر پرید برای پریدن عجله نکن .
اُرد بزرگ
سعادت دیگران بخش مهمی از خوشبختی ماست .
ارنست رنان
خودخواه ، تجربه سخت تنهایی را ، پیش رو دارد .
ارد بزرگ


نوشته شده در   جمعه 21 آبان 1389    
PDF چاپ چاپ