شنبه 5 بهمن 1398 | Saturday, 25 January 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : جمعه 21 آبان 1389     |     کد : 5430

جالبترين پند و اندرز 12

جالبترين پند و اندرز 12

جالبترين پند و اندرز و نصحيت بزرگان 12
رویش باغ سکوت ، در هنگامه خروش و همهمه ارزشش را نشان می دهد .
اُرد بزرگ
اگر کسی ترا آنطور که میخواهی دوست ندارد، به این معنی نیست که تو را با تمام وجودش دوست ندارد .
گابريل گارسيا مارکز
اگر شما دشمن دارید ، بدی او را با خوبی پاداش ندهید ، زیرا این امر موجب شرمساری او می گردد . ولی به او وانمود کنید که او با این عمل خود برای شما خدمتی انجام داده است .
نیچه
نادانی و پستی یک نفر در گذشته ، نمی تواند میدان انتقام از خاندان او باشد .
اُرد بزرگ
آنانکه از رسیدن به ریشه ها هراس دارند ، در روزمرگی دست و پا می زنند .  
اُرد بزرگ
آدمی باید از گناه بپرهیزد ، هر چه را به خویش نمی پسندد به دوست و دشمن خود روا ندارد.
بزرگمهر
اراده محکم و متین که بخواهد به هر کس آنچه سزاوار است بدهد عدالت نام دارد .
اولپن
اگر کمی چیزهای غیر لازم را بدانی بهتر از این است که هیچ ندانی .
سندکا
آسوده حال کسی است که بردبار است .
بزرگمهر
شناور بودن خرد آدم در جهان احساس  به او میدان بروز و رشد هنر را داده است .
اُرد بزرگ
اول صحت ، دوم جمال ، سوم مال و چهارم رفیق . این ها پله های نردبان سعادت است .
ساموئید
تمام افکار خود را روی کاری که دارید انجام می دهید متمرکز کنید . پرتوهای خورشید تا متمرکز نشوند نمی سوزانند.
گراهام بل
روي زمين خانه موقتي است و زير زمين جايگاه ابدي .
ساموئل آدامز
آن که در آموختن جهد نمی کند هرگز نباید در انجمن دانایان لب به گفتار بگشاید .
بزرگمهر
اراده از آن مرد کور نیرومندی است که بر دوش خود مرد شل بینایی را می برد تا او را رهبری کند. شوپنهاور در كارهاي دشوار نشاط بسيار وجود دارد .
لویی پاستور
پیشداوری درباره اخلاق به این معناست که نیت اعمال را منشاء آنها می دانیم .
فردریش نیچه
خودخواهی ، کاشی سادگی  روانت را ، خواهد شکست .
اُرد
پسرها ، لنگرهای زندگی مادرانند .
سوفوکل
آنکس که نتواند در حلقۀ شادی و نشاط دیگران به صورت یکی از افراد در آید ، یا مغرور است یا ریاکار و یا در قید تشریفات .
لاواتر
حقیقت گفت مرا برهنه بگذارید و پیرایه بر من مبندید زیرا من هیچگاه از برهنگی خود شرمسار نیستم.
اعتصام الملک


نوشته شده در   جمعه 21 آبان 1389    
PDF چاپ چاپ