جمعه 9 اسفند 1398 | Friday, 28 February 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : يکشنبه 2 آبان 1389     |     کد : 4366

گفتار سوم : مبطلات نماز

گفتار سوم : مبطلات نماز

فصل دوم : كيفيت نمازهاى يوميّه
گفتار سوم : مبطلات نماز
1. امور زير موجب باطل شدن نماز مىشود:ـ از بين رفتن يكى از شرطهاى نماز مثلاً رعايت نكردن ترتيب ذكرها.
ـ پيش آمدن چيزى كه وضو و غسل را باطل مىكند.
ـ خوردن و آشاميدن.
ـ سخن گفتن.
ـ خنديدن.
ـ گريستن.
ـ روى از قبله برگرداندن.
ـ كم يا زياد كردن اركان نماز.
ـ بر هم زدن صورت نماز مثلاً به هوا پريدن.
ـ دستها را بر هم گذاشتن.
ـ آمين گفتن بعد ازسوره حمد.
2. بيدار نمودن افراد خانواده براى نماز صبح در صورتى جايز است كه با ادامه خواب نمازشان قضا شود.
3.تمام نمازهاى واجب بايد رو به قبله خوانده شود.
4. اذان واقامه بايد در وقت نماز گفته شود.
و اگر قبل از وقت نماز اذان واقامه گفته شود، باطل است.
5. نماز بايد از هر گونه ريا و خودنمايى دور باشد.
اگر نمازگزار تمام يا قسمتى از نماز را با ريا بخواند باطل است.
6.مردها و زنها بايد نماز ظهر وعصر را آهسته بخوانند، امّا نماز مغرب و عشا و صبح را مردها بايد بلند ولى زنها اگر نامحرم صداى آنها را نمىشنود هم مىتوانند بلند بخوانند وهم آهسته ولى اگر نامحرم بشنود بايد آهسته بخوانند.
7. در تمام حالات نماز در هنگام گفتن ذكر بايد بدن نمازگزار آرام باشد.
8. چيزهايى كه سجده بر آنها صحيح است عبارتند از:خاك، سنگ، گل پخته شده، گچ، چوب، چمن.
9. سزاوار نيست انسان بدون عذر نماز جماعت را ترك كند.
10.كسى كه ايستاده نماز مىخواند نمىتواند به كسى كه نشسته يا خوابيده نماز مىخواند اقتدا كند.
11. اگر نمازگزار در بين نماز متوجه شود كه مسجد نجس است، بايد نماز خود را رها كند [حتى اگر وقت هم نباشد]و مسجد را تطهير و از نجاست پاك كند.
12. در نماز، جواب سلام واجب است، ولى بايد به لفظ «سلام» يا «سلام عليكم» اكتفا كند.


مكانهاى مكروه براى نماز
1. حمام.
2. زمين نمكزار.
3. مقابل درى كه باز است.
4. در جاده، خيابان، كوچه، اگر براى كسانى كه عبور مىكنند زحمت نباشد و اگر زحمت باشد، حرام است، ولى نماز باطل نمىشود.
5. مقابل آتش و چراغ.
6. در آشپزخانه و هر جا كه كوره آتش باشد.
7. روبروى عكس ومجسمه انسان وحيوان مگر روى آن را بپوشانند.
8. در قبرستان.
9. مقابل چاه و چالهاى كه محل بول است.


نوشته شده در   يکشنبه 2 آبان 1389    
PDF چاپ چاپ