شنبه 5 بهمن 1398 | Saturday, 25 January 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : پنجشنبه 8 مهر 1389     |     کد : 3810

اضطراب اتاق جنگ رواني كودتا

اضطراب اتاق جنگ رواني كودتا

افشاگري عضو سازمان مجاهدين و اضطراب اتاق جنگ رواني كودتا
در همين ايام كه همه منتظر اعلام نظر نهايي شوراي نگهبان در باره انتخابات بودند ، به تدريج جوانب مختلف اين فتنه بزرگ در حال افشا شدن بود و هر روز اخبار جديدي از ابعاد آن و سناريو هاي طراحي شده توسط اتاقهاي جنگ رواني كودتا گران آشكار مي گرديد .
يكي از نمونه هاي مهم در اين زمينه اعترافات يكي از فعالان سياسي در سناريوي كودتاي سبز به نام " سيد امير حسين مهدوي " عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي بود . وي در روز شنبه ششم تيرماه در جمع خبرنگاران در خبرگزاري ايسنا حاضر شد و به بيان جزئياتي در باره مجموعه فعاليت هاي فرهنگي و رسانه اي ستاد مير حسين موسوي و نقش برخي عوامل در شكل دهي آشوب هاي اخير پرداخت .
مهدوي كه در كنگره سال 87 سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي به عضويت شوراي مركزي مجاهدين انقلاب اسلامي در آمده است و در انتخابات خرداد ماه سال جاري در ستاد مركزي موسوي بود در اين افشاگري اظهار داشت : ‹‹ روندي كه از فرداي روز انتخابات يعني 23 خرداد ماه آغاز شد يك انحراف و گردش مسير در مجموعه فعاليت هايي بود كه بخش عمده اي از آنها متعلق به ستاد مير حسين موسوي بود به طوري كه نامزدي با ويژگيهاي موسوي كه اساس حضورش را باز گشت قطار اجرايي كشور بر ريل قانون ناميده بود از شامگاه روز راي گيري با اعلام نتايج پيش از شمارش آراء و پس از آن با عدم پذيرش نتايج شمارش آراء و عدم تمكين به ساز و كار قانوني برگزاري انتخابات زمينه هاي ايجاد مشكلاتي را در جامعه فراهم كرد ››


سر دبير روزنامه انديشه نو افزود : ‹‹ گروه هاي حامي ايشان و سازماني كه من عضو شوراي مركزي آن هستم در قالب 2 يا 3 بيانيه با رفتاري مشابه رفتار كانديداي مورد حمايت خود نسبت به روند قانوني بيان اعتراضات و ارائه آنها به شوراي نگهبان بي اعتنايي كرده و پس از آن با منتفي شدن زمان قانوني اعتراض و به ويژه پس از خطبه هاي 29 خرداد رهبر انقلاب با تهييج مردم و صدور بيانيه هاي مختلف و با تشويش اذهان عمومي ملت ، تلاش داشته اند تا مطالبه خود را پيگيري كنند . و اين موضوع از زماني حادتر شد كه در كنار اين مجموعه رفتارها ، برخي دشمنان قسم خورده ملت ، خاندان پهلوي و روهك هاي ضد انقلاب نيز با اعلان علني و رسمي آن را تشويش و مورد حمايت قرار داده اند ›› .
عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي با بيان اينكه مدارك و اسنادي رسمي دال بر همراهي و همكاري آنها بر آشوب ها به دست آمده است اضافه كرد : ‹‹ عدم تمكين به فرايندهاي قانوني راهي جديد را در ليست سياسي برخي جريان ها و گروه ها به وجود آورد و انتشار بيانيه هاي پي در پي نشان داد كه اين گروه ها ديگر متمايل به حركت در يك فرايند قانوني و در چار چوب قانون اساسي و ساختار آن نيستند ›› .
وي در پاسخ به پرسشي در خصوص نقش وي و سازمان متبوعش در برخي آشوب هاي اخير و مكانيزم و ساختار رفتاري سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي اظهار داشت : ‹‹ من در شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب عضويت داشته ام ، البته ساختار به اين صورت است كه اعضاي شوراي مركزي به عنوان منتخبين كنگره مجموعه فعاليت هايي را پيگيري مي كند كه اين مجموعه فعاليت ها در قالب هاي ديگري نيز علاوه بر شوراي مركزي در كار گروه ها پيگيري مي شود . من دو سال عضو علي البدل شوراي مركزي و يك سال عضو شوراي مركزي بوده ام و به خاطر سابقه روزنامه نگاري اقتصادي در تدوين و تبيين مواضع اقتصادي سازمان نقش داشته ام و تقريباً در جريان تمامي تصميمات و تحركات نامزدهاي رياست جمهوري بودم ›› .
وي در خصوص القاي نگراني نسبت به صيانت از آراي مردم از سوي تشكل متبوعش كه اين روزها با عنوان عدم سلامت انتخابات و تقلب در اين فرايند از سوي مير حسين موسوي پيگيري مي شود ، نيز اظهار داشت : ‹‹ از قبل ، فرايندي براي انتشار نظر سنجي ها و نتيجه از پيش اعلام شده انتخابات طراحي شده بود و بر اساس اين برنامه بود كه موسوي ساعت 21 روز 22 خرداد و پيش از اتمام راي گيري در يك مصاحبه مطبوعاتي اعلام كرد در مرحله اول پيروز مي شود و هر نتيجه اي غير از اين نادرست است و نشان مي دهد كه در انتخابات تقلب شده است ››
عضو ستاد انتخابات موسوي گفت : ‹‹ فضاي سازي ها در باور عمومي براي القاء تقلب در انتخابات به صورت گسترده پيگيري مي شد و مدام تكرار مي شد كه نظر سنجي ها نشان مي دهد موسوي پيروز انتخابات است و نوعاً نهادهايي به عنوان مرجع نظر سنجي معرفي مي شدند كه مورد اعتماد هستند تا كسي خواستار ارائه سند در اين زمينه نشود ›› .
مهدوي افزود : ‹‹ تجربه انتخابات سال 84 نشانگر نادرستي تحليل هايي بود كه بر عدم صحت انتخابات تاكيد داشت و خبرگزاري جمهوري اسلامي در آن دوره ، سه روز مانده به راي گيري اعلام كرد كه مصطفي معين بالاترين آراء را دارد و با هاشمي رفسنجاني به مرحله دوم انتخابات مي رود ولي ديديم كه او نفر پنجم انتخابات شد ›› .
سر دبير روزنامه انديشه نو ادامه داد : ‹‹ در اين دوره انتخابات در مرحله نخست اعلام كرديم كه موج سبز در كشور راه افتاده و در مرحله بعد گفتيم كه آراي آقاي موسوي در حال رشد است و در گام ديگر مدعي شديم او با آقاي احمدي نژاد به مرحله دوم مي رود و بعد در جامعه القا كرديم موسوي در مرحله دوم قطعاً پيروز انتخابات  خواهد بود . اما شخصاً هيچ ادله اي براي قطعيت اين نظريه پيدا نكرديم .
القاي اين انديشه به موسوي باوراند كه اعلام كند پيروز قطعي انتخابات است و در شرايطي كه مي دانستيم اينگونه نيست و در شرايطي كه مي دانستيم اينگونه نيست و به دليل حضور ناظران آقاي موسوي در قريب به اتفاق صندوق ها ، نگراني در زمينه سلامت انتخابات وجود نداشت ، تكرار گزاره نگراني از سلامت انتخابات و تقلب از طريق رسانه ها و بيانيه هاي گروه هاي مختلف اصلاح طلب به صورت شفاف پيگيري مي شد ››.
مهدوي در باره يكي از سايت هاي تخريبي اصلاح طلبان افزود : ‹‹ سايت جمهوريت به صورت روشن منسوب به فرزندان آقاي هاشمي رفسنجاني بود و معلوم بود كه اداره كنندگان اين سايت بي پروا و صريح از كجا خط مي گيرند و مشغول پرونده سازي گسترده در خصوص عملكرد چهار ساله دولت نهم بودند ›› .
عضو ستاد انتخابات موسوي گفت : ‹‹ مجموعه فعالان تبليغاتي موسوي به شكل نا متوازن و بي سابقه به تخريب رقيب او كه رئيس جمهور بود ، پرداختند و با آنكه منتقدان وضع موجود در كنار اثبات ادعاي خود مبني بر نامطلوب بودن وضعيت بايد علت نامزدي خود را تبيين كنند ، موسوي در اين زمينه ضعف داشت ›› .
عضو ستاد انتخاباتي موسوي ادامه داد : ‹‹ كسي كه وضع موجود را نقد مي كند ، علاوه بر علت نقد بايد بيشتر بگويد چه برنامه هايي دارد و چرا بايد مردم او را بر گزينند اما آقاي موسوي عملاً هيچ برنامه و متن مدوني در اين زمينه نداشت و آنچه در مناظره آخر در قالب برنامه در تلويزيون به نمايش در آمد ، قطع نظر از نقد محتوا يك نوشتار آشفته بود ›› .
سر دبير روزنامه انديشه نو ادامه داد : ‹‹ آنچه موسوي انجام داد حجم گسترده تخريب دولت بود و كمپين و حركت انتخاباتي اين مجموعه نيز فاقد گزاره اي دال بر اداره كشور و شعار واحد بود و شعارهايي كه در زمينه داده شد ، همچون " انسانم آرزوست " و " ادب مرد به ز دولت اوست " ، كسي را به سوي انچه بايد انتخاب كنند رهنمون نمي كرد ›› .
سر دبير روزنامه انديشه نو با اشاره به اعتراضات مير حسين موسوي به نتايج انتخابات ، نقطه شروع اعتراضات را شامگاه 22 خرداد عنوان كرد و گفت : ‹‹ جو عمومي داخل ستاد ، عدم پذيرش نتايج انتخابات و عدم اعتنا به روند قانوني شوراي نگهبان بود و ديديم كه در سه روز پس از انتخابات نيز هيچ گونه شكايتي به شوراي نگهبان داده نشد ›› .
وي افزود : ‹‹ آقاي موسوي دچار يك ابهام و گره ذهني شده و از قضاوت تاريخ در مورد خود نگران است ؛ او از ابتدا مدعي پيروزي در انتخابات بود و سرمايه 20 سال سكوت خود را وارد ميدان كرد و حال با اين شكست ، پذيرش اين مسئله باور پذير نيست و اگر بخواهد شكست را هم بپذيرد ، درست كردن قافيه براي مصراعي كه سروده است بسيار سخت است و همچنين حال كه بيانيه هاي تحريك آميز او باعث كشته شدن تعدادي از افراد شده است ، در مجموعه او خود را گرفتار مي بيند ›› [8]
اظهارات فوق بخشي از افشاگري هاي امير حسين مهدوي بود كه در مصاحبه مفصل با خبرنگاران ارائه گرديد ، اعترافاتي كه سران سازمان را دچار سردرگمي و التهاب نمود و بلافاصله اقدام به فراخوان اعضاي خود كرده تا پيامدهاي اين موضوع را بررسي و تدابير لازم را براي مقابله با اثرات سوء اظهارات مهدوي بر اعضاي سازمان و گروههاي اصلاح طلب اتخاذ نمايند .[9]
اعترافات صريح مهدوي در كنار اخباري كه همزمان از زندان و از اظهارات برخي دستگير شدگان و اعضاي اصلي كودتا به بيرون درز كرده بود و حكايت از حوادث پشت پرده آشوب سبز داشت ، موجي از اضطراب و دلواپسي و سرگرداني را در بين سران اغتشاشات بوجود آورد . برخي از دست اندركاران و قلم بدستان عضو اتاق جنگ رواني نيز سراسيمه و مضطرب به ميدان آمده و در بي اعتبار جلوه نمودن اعترافات همكاران ديروز خود ، قلم فرسايي نمودند .
پي نوشت
[8] مشروح نشست خبري عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين و ستاد موسوي ، خبرگزاري فارس ،  / 4 / 88 ، شماره : 8804060966
[9] تشكيل جلسه فوق العاده سازمان مجاهدين انقلاب پيرو اظهارات مهدوي ، خبرگزاري فارس ، 6 / 4 / 88 ، شماره : 8804061248


لينكهاي مرتبط
http://www.lailatolgadr.net/images/stories/danlodkadeh1/emam%20khomini01.gifامام و "ولایت فقیه " موضع گیری های امام خميني ره صوتي جهت دانلود
قسمت هشتم مستند شاخص پاسخ امام به شبهات درباره حکومت اسلامی در کتاب کشف اسرار؛ آغاز سلسله درسهای امام درباره ولایت فقیه در بهمن 1348؛ دفاع از اصل ولایت فقیه توسط شهید آیت الله دستغیب؛ اهداف واقعی مخالفان ولایت فقیه؛ خنثی شدن توطئه انحلال مجلس خبرگان.

مقدمه
گفتار اول : تهديد نرم و جنگ نرم
گفتار دوم : چيستي كودتاي مخملين
گفتار سوم: سيماي واقعي فتنه گران در قرآن و نهج البلاغه
گفتار چهارم: حضرت امام خميني ره و مواجهه با جريانهاي انحرافي
مقدمه و معناي فتنه
شرايط فتنه و آزمون سخت نخبگان
زمينه ها و ريشه هاي ظهور فتنه گران
راه امام ، راه نجات کشور
آمریکا و بر اندازی جمهوری اسلامینوشته شده در   پنجشنبه 8 مهر 1389    
PDF چاپ چاپ