پنجشنبه 14 فروردين 1399 | Thursday, 02 April 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : جمعه 21 مهر 1396     |     کد : 37924

باده گلگون ؛ 55 - احتیاط مطلوب و وسواس مذموم

[ای طالب حقیقت !] احتیاط در طهارت و نجاست ، موافق با طبیعت اهل دنیاست ، لذا شرع مقدس در این مورد ، زیاد مبالغه ننموده است ؛ و اما احتیاط در حقوق غیر، مثل مال و جاه و امور تعبدی دیگر که برای عاقل، تعبد به آن ها مشکل است، از امور مهمه ای است که در جهات قلبی، تأثیر داشته و عمل به احتیاط در این موارد مخالف با طبیعت اهل هوا و هوس است . و لذا در این امور ، حتی اگر جانب وسواس گرفته شود ، از جانب احتیاط، لازم تر خواهد بود و دلیل ما بر این گفته که ...

باده گلگون «چهار صد و چهل کلمه در سلوک الی الله از آیة الله حاج میرزا جواد آقا ملکی تبریزی
نویسنده : تدوین و تحقیق و تصحیح : م الف
باده گلگون ؛ 55 - احتیاط مطلوب و وسواس مذموم

[ای طالب حقیقت !] احتیاط در طهارت و نجاست ، موافق با طبیعت اهل دنیاست ، لذا شرع مقدس در این مورد ، زیاد مبالغه ننموده است ؛ و اما احتیاط در حقوق غیر، مثل مال و جاه و امور تعبدی دیگر که برای عاقل، تعبد به آن ها مشکل است، از امور مهمه ای است که در جهات قلبی، تأثیر داشته و عمل به احتیاط در این موارد مخالف با طبیعت اهل هوا و هوس است .
و لذا در این امور ، حتی اگر جانب وسواس گرفته شود ، از جانب احتیاط، لازم تر خواهد بود و دلیل ما بر این گفته که احتیاط در طهارت و نجاست، موافق با اغلب طبایع است به خلاف سایر احکام، چیزی است که به عیان دیده می شود و آن این که با نهی شرع از وسوسه به خرج دادن در طهارت و نجاست، باز به حدی که مردم در این زمینه جانب وسواس را می گیرند، بیشتر است از احتیاط در مسائلی که شرع در آن موارد سخت گیری نموده است و لذا هنوز دیده نشده که کسی در اداء قرضش وسواس به خرج دهد و بدهی خود را سه دفعه بپردازد، در حالی که مردم زیادی را می بینی که در وضوء و تطهیر اعضای بدن، وسواس به خرج داده و با این که شرع، یک مرتبه شستن را کافی دانسته، بیش از سی بار آب می ریزند(239).
239) اسرار الصلوه، ص 26 و 27.


12


نوشته شده در   جمعه 21 مهر 1396    
PDF چاپ چاپ