جمعه 2 اسفند 1398 | Friday, 21 February 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : جمعه 31 شهريور 1396     |     کد : 37781

امام علي (ع) صداي عدالت انسانيت (جلد 5) ؛ اسلام و توطئه ها (قسمت سوم)

سوزاندن و كشتن / منذر در ميان عدّه اي نادان همانند خود به سوي طايفه بكر كه در نهايت فقر و بيچارگي و درماندگي به سر مي بردند رهسپار شد و با توطئه مختصري كه قبلاً ترتيب داده شده بود، در كوه «اواره» در مقابل هم قرار گرفتند و جنگ آغاز شد. گرچه در اين نبرد شديد، طايفه بكر، شجاعت و شرافت زيادي از خود نشان دادند ، امّا نبرد با شكست طايفه بكر پايان يافت و يزيد فرزند شرجيل (فرماندار طايفه بكر) اسير شد . منذر دستور داد كه او را به قتل برسانند. فرزند امير طايفه بكر باعده فراواني از افراد او به دستور منذر به قتل رسيدند. ...

امام علي (ع) صداي عدالت انسانيت (جلد 5) جرج جرداق
مترجم : سيدهادي خسروشاهي
امام علي (ع) صداي عدالت انسانيت (جلد 5) ؛ اسلام و توطئه ها (قسمت سوم)
سوزاندن و كشتن
منذر در ميان عدّه اي نادان همانند خود به سوي طايفه بكر كه در نهايت فقر و بيچارگي و درماندگي به سر مي بردند رهسپار شد و با توطئه مختصري كه قبلاً ترتيب داده شده بود، در كوه «اواره» در مقابل هم قرار گرفتند و جنگ آغاز شد. گرچه در اين نبرد شديد، طايفه بكر، شجاعت و شرافت زيادي از خود نشان دادند، امّا نبرد با شكست طايفه بكر پايان يافت و يزيد فرزند شرجيل (فرماندار طايفه بكر) اسير شد. منذر دستور داد كه او را به قتل برسانند. فرزند امير طايفه بكر باعده فراواني از افراد او به دستور منذر به قتل رسيدند. منذر باقيمانده افراد زنده را اسير كرد و به جمع اسرايي كه قبلاً گرفته بود افزود. او دستور قتل اين عدّه را كه به هزاران نفر بالغ مي شدند و همگي از طايفه بكر بودند صادر كرد و سرهاي همه آن ها را بر روي كوه «اواره» از بدن هايشان جدا كرد؛ امّا خونها بالاي كوه مي خشكيد و به دره كوه جاري نمي شد تا پادشاه به سوگند خود عمل كرده باشد!!
اطرافيان نيرنگباز او كه گويا او را به اين گونه كارها تحريك مي كردند به او گفتند: «عمل تو قابل تبريك و تهنيت نيست چرا كه هنوز هم به قولت جامه عمل نپوشانده اي (5)؛ اينك اگر تمام طايفه بكر را كه بر روي زمين هستند به بالاي كوه بياوري و به قتل برساني خونشان از دره كوه جاري نمي شود، بهتر آن است كه فرمان دهي روي آن خونها آب بريزند تا خونها جاري شود».
منذر به گفته درباريان خود عمل كرد و خون از درّه هاي كوه جاري شد. سپس نگاهي به زنان اين طايفه كرد و ديد تعدادشان زياد است و از غم و مصيبت ناله مي كنند و فرياد و ناله آنان بلند است. منذر دستور داد آنان را به تدريج به آتش بسوزانند و بدين طريق بود كه دفتر زندگي عده فراواني از قبيله ستمديده بكر بسته شد!!
در اينجا اين سؤال پيش مي آيد كه كار اين زمامداران در تاريخ به كجا مي انجامد و چنين توطئه هايي كه به خاطر حفظِ رياست و يا تحصيل آن چيده مي شود به چه پايه از زشتي و پستي خواهد رسيد. زيرا وقوع چنين سرگذشتهاي وحشت انگيزي به محض آشنايي زمامداري با غرور و هوس، به كرّات در تاريخ ديده شده است و سوابق ممتد تاريخي دارد.
5. در متن عربي اين جمله بدينصورت آمده: «ابيت اللعن» و اين مطلب در زمان جاهليت به جاي سلام و تبريك به شاهان به كار مي رفته است. ـ مترجم.


نوشته شده در   جمعه 31 شهريور 1396    
PDF چاپ چاپ