جمعه 9 اسفند 1398 | Friday, 28 February 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : شنبه 18 شهريور 1396     |     کد : 37693

موعود و منجی گرائی در ادیان و مکاتب غیر ابراهیمی : گزارش همایش موعود در ادیان (قسمت سوم)

دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری، در دانشگاه آزاد اسلا می کرج، «همایش موعود در ادیان» را با حضور آیت الله مصباح یزدی و جمعی از فرهیختگان و اندیشمندان ادیان، برگزار کرد. آیت الله مصباح یزدی واقعه ی موعود را براساس جهان بینی و قانون تلقی کرد. ایشان با اشاره به رسالت پیامبران الهی، که طبق قانون و سنت الهی عمل می کردند، واژه ی قانون را در معنای اجتماعی - تجربی، ظنی و غیرضروری و در معنای الهی آن، کشف سنت الهی دانست و سنت الهی را قوانین الهی خواند که ...

موعود و منجی گرائی در ادیان و مکاتب
موعود و منجی گرائی در ادیان و مکاتب غیر ابراهیمی : گزارش همایش موعود در ادیان (قسمت سوم)

دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری، در دانشگاه آزاد اسلا می کرج، «همایش موعود در ادیان» را با حضور آیت الله مصباح یزدی و جمعی از فرهیختگان و اندیشمندان ادیان، برگزار کرد.
آیت الله مصباح یزدی واقعه ی موعود را براساس جهان بینی و قانون تلقی کرد. ایشان با اشاره به رسالت پیامبران الهی، که طبق قانون و سنت الهی عمل می کردند، واژه ی قانون را در معنای اجتماعی - تجربی، ظنی و غیرضروری و در معنای الهی آن، کشف سنت الهی دانست و سنت الهی را قوانین الهی خواند که فقط از راه برهان عقلی منتج می شوند و نتایجی ضروری دارند.
عضو شورای عالی حوزه افزود: «علی رغم حرکت کلی افکار امروز به طرف بی غایت انگاری جهان آفرینش، باید گفت اصل این است که خداوند باری تعالی، عالم را عبث نیافریده است. نگاه دینی نیز، که از سرچشمه ی جوشان وحی نشأت می گیرد، بر این نکته تصریح می کند و اساساً هیچ حادثه ای را در این عالم هستی اتفاقی تلقی نمی نماید».
ایشان در ادامه گفت: «سه دیدگاه درباره ی جهان آفرینش مطرح شده است: عده ای معتقدند عالم بیهوده و اتفاقی آفریده شده است. گروهی برآنند طبق قوانین اجتماعی عالم، انسان رو به کمال است و کمال او پیش رفت صنعت و اقتصاد، دموکراسی، لیبرالی و... می باشد. عده ای نیز معتقدند طبق قوانین الهی، عالم برای کسب رحمت و فیض آفریده شده و انسان هم برای این به وجود آمده که بیش ترین کمال و رحمت الهی را کسب کند».
مصباح یزدی رسیدن به جامعه ای آرمانی را اراده ی الهی تلقی کرد و گفت: «این سنت الهی است که روزی فرا برسد تا در آن کسانی که مورد ستم واقع شده اند، به تشکیل جامعه ای مطلوب رهنمون شوند».
ایشان در ادامه افزود: «آمادگی مردم، از شرایط لازم ظهور موعود است. خداوند هرگز بخشش و رحمت خود را از بندگانش دریغ نمی کند. اگر تاکنون ظهور موعود تأخیر داشته، به دلیل نبود آمادگی از جانب مردم بوده است. برای رسیدن به آن جامعه آرمانی و فراهم کردن شرایط ظهور، باید تلا ش کرد و هرگز مأیوس نشد و نپنداشت که با وجود این همه ظلم و فساد این سعی چه اثری خواهد داشت، زیرا کار خالص، بی ثمر نخواهد ماند».
آیت الله مصباح یزدی در پایان سخنان خود خاطر نشان ساخت: «خدا و سنت الهی همان خدا و سنت دیرین است. خدایی که مردم ما را پابرهنه و بدون اسلحه به پیروزی رساند، می تواند آنان را در دانشگاه و بازار هم موفق کند، به شرط این که بر همان ایده و اندیشه ی راسخ و صادق دینی خود پابرجا بمانند».
در ادامه ی این همایش، حجت الا سلا م والمسلمین دکتر رضا رمضانی سخن گفت. ایشان ضرورت حکومت جهانی را، از منظر ادیان و مشارب گوناگون، مورد تأکید قرار داد. وی تنها راه سعادت و نجات بشر را در پیروی از یک نظام واحد خواند؛ موعود انگاری را امری دیرین تلقی کرد که قبل از میلا د و توسط یکی از فیلسوفان مطرح شده است. وی گفت: «بحث موعود، بحثی است که بسیاری از اندیشمندان بر آن صحه گذاشته اند . حتی راسل، که فیلسوفی الحادی می باشد، می گوید عالم در انتظار مصلحی است که همه را تحت یک پرچم و یک شعار قرار می دهد. اینیشتین معتقد است روزی که عالم را سلا مت و صفا گرفته و همه ی مردم با هم دوست و برادر باشند، دور نیست».
نماینده ی ولی فقیه و امام جمعه ی کرج، در ادامه، ضمن اشاره به راه کارهای پیش نهادی و عملی شده ی نظریه پردازان جهانی سازی، تشکیل سازمان ملل، تجارت جهانی، بانک جهانی، شورای امنیت، پلیس بین الملل و امثال آن را نمونه هایی از طرح های اجرایی غرب برای جهانی شدن اعلا م کرد.
دکتر رمضانی، طی سخنان خود، برخی از اهداف غرب را، در پرونده ی جهانی، تأمین نظام نفتی غرب، نهادینه کردن ابتذال در جهان، مقابله با حکومت های اسلا می و حذف دین قلمداد کرد.
وی در پایان گفت: «مبانی جهانی سازی، از منظر دین اسلا م و شیعه، به کار انداختن علم واندیشه ی استقامت و پایداری، رعایت اخلا ق، امنیت همه جانبه، تعاون و همکاری، توجه به طبقه ی مستضعفان، اتحاد و انسجام مسلمانان و... است».
در ادامه ی این همایش، اندیشمندان و شخصیت های علمی و مذهبی ادیان مختلف، به بحث موعود در اعتقادات دینی خود پرداختند. در این میزگرد دکتر خورشیدیان، موبد زرتشتیان، اظهار داشت: «اصولا ً دین دارای دو بخش سنت و کتاب است». وی کاتاها را کتاب پیامبر زرتشت معرفی کرد؛ «سوشیانت» را معادل کلمه ی موعود تلقی کرد و در تبیین معنای آن گفت: «"سو" به معنای سود رساندن مفید است و "سوشیانت" سود رساترین؛ زرتشت خود را "سوشیانت" می داند».
موبد زرتشتیان، ضمن اشاره به آیه ی ٣٤ بند ١ از کتاب کاتاها بنابر اعتقاد زرتشت، در هر زمان سوشیانت وجود دارد. خورشیدیان سوشیانت را، از دیدگاه اوستا، به مفهوم عام تری تعبیر کرد و خاطرنشان ساخت: «مراد از سوشیانت این است که انسان در سه مرحله ی سه هزار ساله پا به عرصه ی وجود می نهد. در مرحله ی سوم این انسان، فردی است که تمام گیتی را به راستی و نیکی می رساند».
وی بیان کرد: «اعتقاد به آمدن ماشیه بین یهودیان، بازگشت مسیح(ع) بین عیسیویان، آمدن حضرت مهدی(عج) بین هموطنان مسلمان، سوشیانت یا بهرام بین زرتشتیان و بودا
بین بوداییان، یک هدف و یک آرزو و مراد است و آن، برقراری عدل، داد، راستی و نیکی می باشد».
در ادامه، مهندس آوایی، به نمایندگی از انجمن کلیمیان ایران، گفت: «در اصول سیزده گانه ی ایمان یهود (بعد از توحید، نبوت حضرت موسی(ع)، کتاب تورات، رستاخیز، پاداش و مجازات نهایی عالم و ...) در بند دوازدهم جمله ای مختص ماشیه آمده که "من، با ایمان کامل، اعتقاد دارم به آمدن و ظهور ماشیه و هرچندکه او تأخیر کند، با این حال هر روز منتظر ظهور او خواهم بود"».
مهندس آوایی این جمله را جایگاه تفکر یهود نسبت به منجی عالم بشریت خواند. وی اظهار نمود: «ایده ی ماشیه، طبق عقیده ی برخی مفسران تورات، از همان زمان آفرینش جهان بوده و در آیات تورات هم دیده شده است».
در ادامه، دکتر پیروئیان، طی سخنانی بیان داشت: «مسأله ی موعود یا بازگشت مسیح(ع)، علا وه بر نقل قول هایی که در اناجیل اربعه و کتاب اعمال رسولا ن وجود دارد، به طور مفصل در کتاب مکاشفه های یوحنای پیامبر، در ٢٢ فصل، آمده است.
یوحنا، که نویسنده ی چهارم انجیل می باشد، بعداز تبعید به جزیره ی پتاموس یونان و عبادت های متوالی، کل ماجرای بازگشت مسیح(ع) را مکاشفه نموده و در ٢٢ فصل نگاشته است. بنابر مکاشفه ی وی، ظهور مسیح(ع)، در هفت مرحله است: در مرحله ی اول سه صدا به گوش می رسد: صدای فریاد، صدای رییس فرشتگان آسمان و صدای بلند شیپور که هر سه در تمام عالم شنیده می شود. مرحله ی دوم، ظهور ضد مسیح یا مسیح دروغین است. مرحله ی سوم، دوره ی مشکلا ت و مصایب می باشد که عبارت است از جنگ و شورش ملتی علیه ملت دیگر، زمین لرزه ها، کشتارها، خیانت ها، طاعون و...
مرحله ی چهارم بازگشت مسیح(ع) به زمین؛ مسیح(ع) با تمام ایمان داران بر می گردد. ضد مسیح نیز لشکری می انگیزد تا مانع آمدن مسیح(ع) شود. مرحله ی پنجم حکومت هزارساله ی مسیح(ع)، بر روی زمین، است. در این هزاره رحمت، محبت، عدالت، راستی و... بر سراسر جهان گسترده خواهد شد. در مرحله ی ششم، پس ازهزار سال سلطنت، شیطان از بندها رها می شود و قصد جنگ می کند. در مرحله ی هفتم آفرینش دنیای دیگر آغاز می شود و از شیطان و گناهکاران اثری باقی نمی ماند».
پس از سخن رانی دکتر پیروئیان، آخوند رهبر، امام جمعه ی ترکمان صحرا و استاد جامعه` الرسول(ص)، ضمن اشاره به آیه ی تطهیر، درباره ی منجی عالم بشریت، گفت: «طبق نظریه ی عرفان اهل سنت، درباره ی موضوع ظهور مهدی(عج) بین هیچ یک از فرق اسلا می اختلا ف نیست. روایات زیادی از پیامبر گرامی(ص) درباره ی ظهور مهدی(عج) وارد شده است».
حجت الاسلا م والمسلمین رزاقی، مسؤول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، در دانشگاه آزاد کرج، در ادامه هدف از ارسال رسل را زمینه سازی برای برقراری عدل و داد دانست که این امر به دست قطب عالم امکان، حضرت حجت بن الحسن المهدی(عج)، محقق خواهد شد.
رحیم پور ازغدی نیز درباره ی تعریف مفهوم عدالت سخن گفت. وی تغییر اوضاع جهان را با داشتن برنامه ریزی، پشتوانه ی فکری، اندیشه ورزی در امور، کلیشه ای نبودن و مردمی بودن میسر دانست و با اشاره به شبهات مطرح شده درباره ی منجی گرایی، افزود: «مسیر تاریخ، قدم به قدم، رو به ظهور آن منجی می رود».
ازغدی نجات بشر را بدون مشارکت بشر غیر ممکن تلقی کرد؛ نقش و اختیار مردم را در فرآیند انتظار و ظهور مهم قلمداد نمود و در پایان اظهار داشت: «منجی الهی، منتظر شجاعت، درک وخودآگاهی و آمادگی مردم است».
وی دخالت خداوند را، در زندگی بشر، مطابق با اختیار و نقش آدمیان دانست.


نوشته شده در   شنبه 18 شهريور 1396    
PDF چاپ چاپ