دوشنبه 5 اسفند 1398 | Monday, 24 February 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : جمعه 13 مرداد 1396     |     کد : 37455

نماز در آئینه حدیث : فصل هشتم ؛ فضایل نمازهای مستحبی

166 - تکمیل نماز واجب با نماز مستحبی / قال الباقر - علیه السلام - : ... نمازی که بنده به جا می آورد، گاهی نصف و گاهی یک سوم و گاهی یک چهارم و گاهی یک پنجم آن بالا برده می شود. پس بالا برده نمی شود مگر نمازی که با توجه قلبی انجام گیرد. مردم مامور انجام نمازهای مستحب شده اند تا نقص نماز واجب آنها توسط مستحبات جبران شود. ...

نماز در آئینه حدیث
نویسنده : عباس عزیزی
نماز در آئینه حدیث : فصل هشتم ؛ فضایل نمازهای مستحبی
164 - تاثیر نماز مستحبی
قال موسی بن جعفر - علیه السلام -:
صلوه النوافل قربان الی الله لکل مومن؛
انجام نمازهای مستحبی هر مومنی را به خداوند نزدیک می نماید.
(تحف العقول، ص 297)

165 - نماز و ترازوی اعمال
قال رسول الله - صلی الله علیه و اله -:
الصلوه میران فمن اوفی استوفی؛
نماز ترازوی (اعمال) است، هر که بیشتر به جا آورد، بیشتر بهره می برد.
(فروع کافی، ج 3، ص 267)

166 - تکمیل نماز واجب با نماز مستحبی
قال الباقر - علیه السلام -:
ان العبد لیرفع له من صلاته نصفها و ثلثها و ربعها و خمسها فما یرفع له الا ما اقبل علیها بقلبه و انما امروا بالنوافل لیتم لهم ما نقصوا من الفریضه؛
نمازی که بنده به جا می آورد، گاهی نصف و گاهی یک سوم و گاهی یک چهارم و گاهی یک پنجم آن بالا برده می شود. پس بالا برده نمی شود مگر نمازی که با توجه قلبی انجام گیرد. مردم مامور انجام نمازهای مستحب شده اند تا نقص نماز واجب آنها توسط مستحبات جبران شود.
(بحارالانوار، ج 87، ص 28)

167 - اهمیت نماز مستحبی
حدیث قدسی:
ما تقرب العبد الی بشی ء افضل مما افترضت علیه و ان العبد لیتقرب الی بالنوافل حتی احبه؛
نزدیک نمی شود بنده به من به هیچ چیز که برتر باشد از چیزی که من بر او واجب گردانیده ام، همانا بنده نزدیک می شود به من به سبب گزاردن نافله تا حدی که من او را دوست می دارم.
(اصول کافی، ج 1، ص 352)

168 - شیعه علی و کثرت نماز
قال الباقر - علیه السلام -:
انما شیعه علی کثیره صلاتهم، کثیره تلاوتهم للقران؛
این است که می گویم و جز این نیست که شیعیان و پیروان خط علی، زیاد نماز می گزارند و زیاد تلاوت قرآن می کنند.
(صفات الشیعه، ص 436)

169 - نماز و رفع حاجت
قال الصادق - علیه السلام -:
اذا اردت حاجه فصل رکعتین وصل علی محمد و ال محمد و صل تعطه؛
هنگام حاجت، دو رکعت نماز بخوان و درود بر پیغمبر و آل او بفرست، حاجتت را بخواه که به تو داده می شود.
(فروع کافی، ج 3، ص 479)

170 - آمادگی برای نماز مستحبی
ان القلب یحیی و یموت فاذا حی فادبه بالتطوع و اذا مات فاقصره علی الفرائض؛
همانا قلب انسان می میرد و زنده می شود، پس وقتی که قلب زنده است (و با نشاط) او را با اعمال مستحبی تادیب کن و زمانی که قلب مرده است پس فقط به واجبات اکتفا کن.
(مستدرک الوسائل، ج 1، ص 177)


نوشته شده در   جمعه 13 مرداد 1396    
PDF چاپ چاپ