جمعه 2 اسفند 1398 | Friday, 21 February 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : جمعه 2 تير 1396     |     کد : 37223

امام علي (ع) صداي عدالت انسانيت (جلد ۴) ؛ بلاغت امام ع در خدمت انسان (قسمت 6/3)

برگزيده سخنان يا شاهكارهاي امام علي ع / 251. براي دنياي خود آنچنان كار كن كه گويي هميشه در آن به سر خواهي برد و براي آخرت خود چنان باش، كه گويي فردا خواهي مرد. 252. شرف و بزرگواري با همّت و نيّت عالي است، نه با استخوانهاي پوسيده. 253. بزرگواري با خرد و ادب است؛ نه با اصل و نَسَب. 254. عقل و خرد، شمشير برنده اي است. 255. هيچ جنبش و حركتي نيست مگر اينكه تو در آن نيازمند فرهنگ و معرفت هستي. 256. آنكه بدون معرفت و دانش عملي انجام مي دهد به بيراهه مي رود، هرچه از جاده دورتر شود از هدف خويش دورتر مي گردد، ليكن آنكه با معرفت و دانش، عملي انجام دهد، مانند كسي است كه ...

امام علي (ع) صداي عدالت انسانيت (جلد 4) جرج جرداق
مترجم : سيدهادي خسروشاهي
امام علي (ع) صداي عدالت انسانيت (جلد ۴) ؛ بلاغت امام عليه السلام در خدمت انسان (قسمت 6/3)

برگزيده سخنان يا شاهكارهاي امام علي عليه السلام
251. براي دنياي خود آنچنان كار كن كه گويي هميشه در آن به سر خواهي برد و براي آخرت خود چنان باش، كه گويي فردا خواهي مرد.
252. شرف و بزرگواري با همّت و نيّت عالي است، نه با استخوانهاي پوسيده.
253. بزرگواري با خرد و ادب است؛ نه با اصل و نَسَب.
254. عقل و خرد، شمشير برنده اي است.
255. هيچ جنبش و حركتي نيست مگر اينكه تو در آن نيازمند فرهنگ و معرفت هستي.
256. آنكه بدون معرفت و دانش عملي انجام مي دهد به بيراهه مي رود، هرچه از جاده دورتر شود از هدف خويش دورتر مي گردد، ليكن آنكه با معرفت و دانش، عملي انجام دهد، مانند كسي است كه در راهي روشن گام بردارد، پس انسان بايد ببيند آيا در راه راست پيش مي رود يا سير قهقرايي مي كند؟
257. تفكّر سبب نورانيت دل و غفلت باعث تيرگي آن است.
258. داناترين مردم كسي است كه دانشهاي مردم را بر دانش خود بيفزايد.
259. سرمايه و كنيزي سودمندتر از دانش وجود ندارد و عزّتي بالاتر از حلم و بردباري نيست.
260. دانش نگهبان تو است، درحاليكه تو بايد از ثروت محافظت كني.
261. خير و نيكي اين نيست كه مال و فرزندت زياد باشد؛ ليكن نيكي اين است كه علم و دانشت فراوان باشد.
262. گنجوران در حال زندگي مرده اند و دانشمندان پس از مرگ نيز زنده اند.
263. دانشمند اگر هم بميرد، زنده است و جاهل و نادان اگرچه زنده باشد در قيد حيات نيست.
264. دانش و علم يكي از دو زندگي، دوستي و محبت يكي از دو خويشاوندي و نام نيك يكي از دو عمر و حيات است.
265. اگر از كسي چيزي پرسيدند كه نمي داند، هرگز نبايد خجالت بكشد كه بگويد نمي دانم! و هيچ وقت هيچ كس از آموزش آنچه كه نمي داند، نبايد شرمنده باشد.
266. هيچ تنگدستي و فقري چون جهل و ناداني نيست.
267. اگر خداوند بنده اي را خوار كند، او را از علم و دانش دور سازد.
268. بر هر ظرفي چيزي را كه بگذارند تنگتر مي شود، مگر ظرف علم و دانش كه گشايش مي يابد.
269. دلها را ملال مي گيرد چنانكه بدنها را، پس براي رفع ملال دل، نكته هاي بديع و ظريف بجوييد.
270. بي ارزشترين مردم، كم دانش ترين آنان است.
271. براي افتخار و مقام والاي علم، همين كافي است كه كسي كه از آن به درستي آگاه نيست، ادّعاي آن را دارد و آن كس كه از آن بي خبر است، اگر دانشي به او نسبت داده شود، مسرور و خوشحال خواهد شد و براي پستيِ جهل و ناداني، همين كافي است كه حتّي جاهل نيز از آن بيزاري مي جويد و اگر به او نسبتِ جهل داده شود خشمناك گردد!
272. آشنايي با علم و تحصيل آن، ديني است كه به وسيله آن پاداش داده مي شود.
273. دانش فزونتر از آن است كه به شمار آيد پس از هر علمي، نيكوتر و مفيدتر آن را اخذ كنيد.
274. هركه بدون علم و دانش دربين مردم رأي و نظريه اي را ابراز كند و فتوي دهد، زمين و آسمان بر او لعنت فرستند و وي را نفرين كنند.
275. دانشمندان به علّت كثرت نادانان، غريبند.
276. خداوند مردم جاهل و نادان را براي يادگرفتن بازخواست نمي كند، مگر آنكه اهل دانش را براي آموزش و ياددادن، مورد مؤاخذه قرار مي دهد.
277. سپاسگذاري دانشمند نسبت به علم و دانش خود، در آن است كه آن را به رايگان در اختيار نيازمندانش بگذارد.
278. اگر با دانشمندي نشستي بيشتر راغب باش كه گوش فرا دهي؛ نه آنكه بيهوده سخن بگويي.
279. علم، مقرون به عمل است، كسي كه بداند؛ عمل مي كند و علم به عمل دعوت مي كند پس اگر انسان به آن پاسخ مثبت دهد بهره مند شود وگرنه، از آن دور خواهد شد.
280. اي دانشمندان! آيا علم و دانش را با خود همراه داريد؟ به راستي كه علم و دانش از آنِ كسي است كه نخست بياموزد و سپس آن را به كار بندد و عمل و كردار وي با علم و دانش سازگار باشد.
281. دانشمندي كه مطابق علم خود عمل نكند، همانند فرد جاهل و ناداني است كه از جهل خود بيدار نمي شود و البتّه برهان و دليل برضدّ چنين دانشمندي، بزرگتر و بيشتر از فرد نادان است.
282. سوداگر، تبهكار است و تبهكار در آتش، مگر آنكه مطابق حق معامله كند.
283. دانش فزونتر از آن است كه به شمار آيد پس از هر علمي، نيكوتر و مفيدتر آن را اخذ كنيد.
284. فقر و تنگدستي، مرد باهوش را گنگ و لال مي كند.
285. هيچ فقيري گرسنه نمانده مگر در سايه آنكه ثروتمندي از حقِّ او بهره مند شده است.
286. هيچ نعمت فراواني را نديدم، مگر آنكه در كنار آن حقّي ضايع و پايمال شده است.
287. انسان به نعمتي نمي رسد مگر اينكه نعمت ديگري را از دست مي دهد.
288. انسان به نعمتي نرسيده مگر اينكه به زحمت و رنجي دچار شده است.
289. از قرض كردن بپرهيزيد.
290. قرض گرفتن خواري و زبوني است.
291. بپرهيزيد از زيانهايي كه در سايه اعمال زشت بر ملّتهاي قبل از شما نازل شده است. و در هر كار خير و شرّي، تاريخ و وضع آنان را بياد آوريد و حذر كنيد از اينكه مانند آنان گرفتار شويد.
292. فرزندان خود را با اخلاق خود تربيت نكنيد، زيرا كه آنان براي زماني غير از زمان شما خلق شده اند.
293. بنده ديگري مباش كه خداوند تو را آزاد آفريده است.
294. من صحيح نمي دانم كه كسي را به كاري وادارم كه آن را دوست ندارد.
295. به تو اجازه دادم كه در كار خود آنطور باشي كه خود نتيجه گرفته و تشخيص داده اي.
296. غم و غصه، نيمي از پيري است.
297. من به خاطر سوءظن و بدگماني، كيفر نمي دهم.
298. قصاص و انتقام قبل از جنايت، درست نيست.
299. هر كس بر روزگار فخر فروشد، زمان او را خوار سازد.
300. تو را از عجله و شتاب در سخن و عمل، نهي مي كنم.


نوشته شده در   جمعه 2 تير 1396    
PDF چاپ چاپ