جمعه 4 بهمن 1398 | Friday, 24 January 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : سه شنبه 23 شهريور 1389     |     کد : 3680

عبرت گرفتن از مردگان

عبرت گرفتن از مردگان

عبرت گرفتن از مردگان
اين مسأله به تجربه رسيده است كه هر زمان غم و اندوه بر قلب انسان چيره شد، زيارت اهل قبور(1) (براى فاتحه و طلب آمرزش آنان) غم را از دل مى زدايد; چرا كه غم و اندوه هاى مردم، غالباً به سبب امور مادّى است، لذا هنگامى كه انسان جاى آرامگاه ابدى را مى بيند و مى داند كه:
هر كه باشى و به هر جا برسى
آخرين منزل هستى اين است!
و مشاهده مى كند خيل عظيمى از پيشينيان از فقير و ثروتمند، ضعيف و قدرتمند همه آنها، همه چيز را گذاشته، تنها يك كفن با خود برده اند; و در زير خاك ها آرميده اند، به اشتباه خود پى مى برد و درمى يابد كه تمام غم و اندوه هاى وى بيهوده است و با كمى انديشه و تفكّر، بار اندوه و غم از او برداشته مى شود.
چه خوش مى گويد آن شاعر باصفا:
زنده دلى در صف افسردگان
رفت به همسايگى مردگان
حرفِ فنا خواند ز هر لوح پاك
روح بقا جست ز هر روح پاك
كارشناسى پى تفتيش حال
كرد از او بر سرِ راهى سؤال
كاين همه از زنده رميدن چرا؟
رخت سوى مرده كشيدن چرا؟
گفت پليدان به مغاك اندرند
پاك نهادان ته خاك اندرند
مرده دلانند به روىِ زمين
بهرِ چه با مرده شوم همنشين؟
همدمى مرده دهد مردگى
صحبت افسرده دل افسردگى!
زير گِل آنان كه پراكنده اند
گرچه به تن مرده، به دل زنده اند
مرده دلى بود مرا پيش از اين
بسته هر چون و چرا پيش از اين
زنده شدم از نظر پاكشان
آب حيات است مرا خاكشان!


نوشته شده در   سه شنبه 23 شهريور 1389    
PDF چاپ چاپ