جمعه 2 اسفند 1398 | Friday, 21 February 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : جمعه 11 فروردين 1396     |     کد : 36720

امام علي (ع) صداي عدالت انسانيت (جلد ۴) ؛ بلاغت امام عليه السلام در خدمت انسان (قسمت 1/3)

نمونه هايي از خطابه هاي علي عليه السلام / سخنانِ امام - در نامه ها ، وصايا ، خطبه ها، عهدنامه ها و ساير سخنان نغز امام علي عليه السلام ، شاهكارهاي جاودانه اي وجود دارد كه در آنها درباره گوهر ذات انسان و هدف از خلقت وي، مفهوم و چگونگي جهان هستي و اوضاع زمان و حوادث عصر خود سخن گفته است و در بيان آنها، انگيزه اي چون عقل حكيمانه و انديشه اي عميق در كار بوده كه بر ذهن و دل او، حقايق علمي محض را ثبت كرده است. و از همين جا است كه مي بينيم بر ذهن سرشار يا ...

امام علي (ع) صداي عدالت انسانيت (جلد 4) جرج جرداق
مترجم : سيدهادي خسروشاهي
امام علي (ع) صداي عدالت انسانيت (جلد ۴) ؛ بلاغت امام عليه السلام در خدمت انسان (قسمت 1/3)
برگزيده سخنان يا شاهكارهاي امام علي عليه السلام
* سخنانِ امام
* كلمات قصار
* بخشي از نامه ها،سفارشها، عهدنامه
* نمونه هايي از خطابه هاي علي عليه السلام
سخنانِ امام
در نامه ها، وصايا، خطبه ها، عهدنامه ها و ساير سخنان نغز امام علي عليه السلام ، شاهكارهاي جاودانه اي وجود دارد كه در آنها درباره گوهر ذات انسان و هدف از خلقت وي، مفهوم و چگونگي جهان هستي و اوضاع زمان و حوادث عصر خود سخن گفته است و در بيان آنها، انگيزه اي چون عقل حكيمانه و انديشه اي عميق در كار بوده كه بر ذهن و دل او، حقايق علمي محض را ثبت كرده است. و از همين جا است كه مي بينيم بر ذهن سرشار يا عاطفه و احساس گرم او، جرقه و خاطره اي نمي گذرد، مگرآنكه به جنبش و حركت در مي آيد و رشد مي كند و اوج مي گيرد و سپس گسترش مي يابد و گرما و حركت مي بخشد و درواقع، اين سخنان، چيزي جز حيات واقعي ناشي از خود زندگي نيست! اين سخنان و گفتارها و نامه ها، بي شك ميراث بزرگي براي انسانيّت است. اينها درواقع برنامه اي ارزنده براي اخلاق عمومي و خصوصي زندگي است كه دستورهاي پيامبران، انديشمندان، فلاسفه و حكما، در زمانها و مكانهاي گوناگون، بر آنها برتري ندارد.
ما بالخصوص توجّه همگان را به اين نكته جلب مي كنيم كه در اين آثار و افكار علوي، دعوتي همگاني براي: صلح، برادري، همكاري، اخلاق نيك و همفكري در راه پيشروي به سوي ميدانهاي وسيع انسانيّت و در راه بزرگداشت زندگي و احترام به افراد وجود دارد. واقعاً سزاوار است كه در جهان امروز، آتش افروزان جنگ، و عوامل و مسببين بدبختيهاي ملّتها و افراد، به سخنان و كلمات قهرمان انديشه عربي، بزرگمرد وجدان انساني، علي بن ابي طالب صلي الله عليه و آله گوش فرا دهند و آنها را حفظ كنند و در مقابل گوينده بزرگ آن سخنان سر تعظيم فرود آورند!
ما در اين فصل، شاهكارهايي را گرد آورده ايم كه دسته اي از آنها را به عنوان شاهد، در گوشه و كنار فصول گذشته اين كتاب، ذكر كرده ايم و علاوه بر آنها، مطالب زيادي نيز در اينجا نقل كرده ايم كه فقط در همين فصل «برگزيده سخنان» آنها را نقل مي كنيم(77). البتّه ما شاهكارهاي بي شماري از امام را كه در بحثها و فصلهاي گذشته و يا آينده، به طور كامل نقل كرده ايم، در اينجا ذكر نمي كنيم.
كلمات قصار
1. هركه به تو گمان نيك داشته باشد، گمان او را تصديق كن.
2. اگر بتواني در سخني احتمال نيك بدهي، گمان بد مبر.
3. بدترين مردم كسي است كه به خاطر سوءظن و بدگماني، به كسي اعتماد نكند و آنكه به جهت بدكرداريش، مردم به او اطمينان نداشته باشند.
4. از عدالت نيست كه انسان درباره شخص مورد اعتماد و موثق، با گمان و ظن قضاوت كند.
5. پاداش آنكه در راه خدا جهاد مي كند و به شهادت مي رسد، بيشتر از اجر آن كسي نيست كه پيروز مي گردد ولي خود نگهدار است. شايد كسي كه عفوكننده و خويشتن دار است از فرشتگان باشد.
6. زكات پيروزي، عفو و بخشش است.
7. آنكه بر مجازات و كيفردادن تواناتر است، به گذشت و عفو سزاوارتر خواهد بود.
8. اسرار برادرت را پنهان كن و از لغزش دوستت درگذر.
9. در تمام كارها راستي و درستي را پيشه خود ساز.
10. صفتي بدتر از دروغ وجود ندارد.
11. نشانه ايمان آن است كه راستي و درستي را اگرچه به ضرر تو باشد، بر دروغ و نادرستي اي كه به سود تو باشد، ترجيح دهي.
12. از دروغ دوري جوييد چون راستگو هميشه در آسايش و عزّت و دروغگو در سراشيبي سقوط و هلاكت است.
13. دروغگو و شخص مرده يكسانند، چرا كه فضيلت فرد زنده بر شخص مرده، همانا در اعتماد و وثوق بر آن است، و هنگامي كه به سخن زنده اعتماد نتوان كرد، پس در حقيقت زندگي و حياتش ازبين رفته است.
14. اگر راستگو باشي ما از تو حمايت مي كنيم و اگر دروغگو باشي، تو را كيفر مي دهيم.
15. نه در حال جد و نه در موقع شوخي، هرگز دروغگويي صلاح نيست، و درست نيست كه شما به فرزندتان وعده اي دهيد سپس به آن عمل نكنيد، زيرا دروغ انسان را به سوي گناه و پليدي سوق مي دهد.
16. بهترين گفتارها آن است كه عمل، آن را تصديق كند.
17. آنكه حرف راست در كلامش نباشد، بهترين اخلاق خود را از دست داده است.
18. شمشير آخته در دست مرد شجاع، عزيزتر از سخن راست نيست.
19. زشت ترين سخن راست، ستايش انسان از خويشتن است.
20. ذمه من در گرو آن چيزي است كه مي گويم.
21. بر تعهدهاي خود وفادار بمانيد.
22. به عهد خويش وفادار باش و پيمانت را زير پا مگذار و با دشمنت از در مكر و حيله وارد نشو.
23. هنگامي كه پيمان مي بنديد، به آن وفا كنيد و موقع قضاوت، عدالت نماييد و به پدرانتان مباهات نكنيد.
24. از آنان نباش كه ديگران را نهي مي كنند و خود عمل نمي كنند و به آنچه خود عامل نيستند، فرمان مي دهند؛ چرا كه چنين كسي، بر مردم طعنه مي زند و نسبت به خويش، خودخواه است!
25. با شخص احمق هم صحبت مشو، چرا كه او كارش را به تو نيكو جلوه دهد و دوست دارد كه تو نيز مانند او باشي.
26. از دوستي با شخص احمق پرهيز كن؛ چرا كه او مي خواهد به تو سود برساند و زيان مي رساند، و از مصاحبت با شخص بخيل و تنگ چشم نيز بپرهيز كه او مورد نيازترين چيزها را از تو دور مي كند و از دوستي با دروغگو نيز دوري كن كه او مانند سراب است: دور را به تو نزديك جلوه دهد و نزديك را از تو دور گرداند.
27. براي شخص دورو، دوست، براي دروغگو، وفا، براي حسود، آسايش و براي شخص پست، مردانگي وجود ندارد.
28. از نيرنگ پرهيز كنيد كه صفات افراد دون و زبون است.
29. به خدا سوگند كه معاويه سياستمدارتر از من نيست، ولي او مكر مي كند و فسق مي ورزد و اگر مكر و حيله زشت و ناپسند نبود، من از همه مردم سياستمدارتر! بودم.
30. فرصتهاي نيك را غنيمت شمريد.
31. تمام كارهاي نيك را انجام دهيد و چيزي از آن را ناچيز نشمريد، چرا كه كوچك آن، بزرگ و اندك آن بيشتر است.
32. سخن نيك بگوييد كه بدان معروف شويد و كار نيك انجام دهيد تا از اهل آن محسوب گرديد.
33. كسي كه نسبت به كار نيك كوشا باشد مانند كسي است كه عامل آن است؛ ولي آنكه كوشش و سعي اش در راه كارهاي بد قرار گيرد و با نيكي به نبرد برخيزد، چنين شخصي دشمن خدا و انسانيّت است.
34. كسي از شما نگويد كه ديگري به انجام دادنِ كار نيك سزاوارتر از من است كه به خدا سوگند در واقع نيز چنين مي شود!
35. عاقل و زيرك كسي است كه امروز او بهتر از ديروزش باشد.
36. هركس كه دو روز او يكسان باشد، مغبون و زيانكار است.
37. هنگامي كه شرّ و بدي ديديد، از آن روگردان شويد.
38. هركه به خاطر عمل نيكش منّت گذارد، آن را تباه ساخته است.
39. نبودن شكرگزار، تو را نسبت به كار نيك بي رغبت نكند.
40. نيكوكاران به انجام كار نيك، نيازمندتر از محتاجان به آن هستند.
41. هيچ كار نيكي را كه قادر به انجام آن هستي، به خاطر كار نيك بيشتر كوچك مشمار؛ چرا كه كار كوچك در حال نيازمندي سودمندتر از كار بزرگ در حال بي نيازي است.
42. با مردم نيكوكار نزديك باش تا از آنان محسوب شوي.
43. كار نيك را به خاطر خودنمايي انجام نده و به خاطر شرم و خجلت هم ترك نكن.
44. هر كه نيكي را از بدي نشناسد، از چهارپايان است!
45. از خداوند بخواه كه تو را به انجام دادن هر كار نيكي نيرو بخشد.
46. هرگز خداوند پاداش كسي را كه كار نيكو انجام داده است، ضايع نمي كند.
47. در جستجوي كار نيك و اهل آن باشيد و بدانيد كه بهتر از عمل نيك و احسان، عطاكننده آن است و بدتر از كار بد، انجام دهنده آن مي باشد.
48. هيچ روزي به انسان نمي گذرد مگر اينكه به او مي گويد: من روز تازه اي هستم و برضدّ تو شهادت مي دهم، پس در من سخن نيكو بگو و عمل خير انجام ده كه ديگر مرا نخواهي ديد.
49. در بيان صفات انسان شريف و بزرگوار فرمود: او قصد انجام كارهاي خير و نيك بسياري را دارد و به بعضي از آنها جامه عمل مي پوشاند و متأسف از آن است كه چرا به انجام بقيه موفق نشده است.
50. كينه را از سينه ديگري بركن به اينكه نخست آن را از سينه خود بركني.


نوشته شده در   جمعه 11 فروردين 1396    
PDF چاپ چاپ