جمعه 22 فروردين 1399 | Friday, 10 April 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : شنبه 5 فروردين 1396     |     کد : 36705

2. سوره بقره آيه 175 و 176

پيام ها / 1- كتمان حقایق ، از گناهان ویژه‏ ى دانشمندان است . «اولئك الّذین» 2- در بیان كتب آسمانى ، هدایت و مغفرت الهى است و در كتمان آنها ضلالت و عذاب . «اشتروا الضلالة بالهدى و العذاب بالمغفرة» 3- دین فروشى و كتمان حقیقت ، سخت‏ ترین كیفرها را بدنبال دارد. جمله‏ ى «فما اصبرهم على النار» در قرآن تنها در مورد این گروه بكار رفته است. 4 - منشأ اختلافات دینى و مذهبى ، دانشمندان هستند ، نه كتب آسمانى . «نزل الكتاب بالحقّ ... اختلفوا فى الكتاب» 5- كتمان حقایق ، موجب شقاق و شكاف و جدایى و ...

 آيه
أُوْلَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَواْ الْضَّلَلَةَ بِالْهُدَى‏ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى‏ النَّارِ
ذَ لِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِى الْكِتَبِ لَفِى شِقَاقٍ بَعِيدٍ
ترجمه
آنها (كتمان كنندگان حقّ) كسانى هستند كه گمراهى را به بهاى از دست دادن هدایت و عذاب را به جاى آمرزش خریدند . پس به راستى چقدر در برابر عذاب خداوند تحمّل دارند؟
آن (عذاب) به جهت آن است كه خداوند كتاب (آسمانى) را به حقّ نازل كرده است و البتّه كسانى كه در كتاب (خدا با كتمان و تحریف) اختلاف (ایجاد) كردند، همواره در ستیزه‏اى عمیق هستند.
نکته ها
براى گناه كتمان ، هشت تهدید پى در پى آمده است ؛ پنج تهدید در آیه قبل ، دو تهدید در این آیه و یك تهدید در آیه بعد . شاید در مورد هیچ گناه دیگر این همه تهدید پشت سر هم نیامده باشد.
انگیزه‏ هاى كتمان حقیقت ، زیاد است. از آن جمله مى‏ توان به غرور ، تعصّب نابجاى دینى ، حفظ موقعیّت ، ضعف نفس ، عدم شهامت ، تنگ نظرى، سفارش بیگانگان، حفظ مقام و مال اشاره كرد.
توبه ‏ى گناه كتمان، تنها استغفار و گریه نیست، بلكه بیان حقایق است. البتّه در مواردى كه جان كسى در خطر است و یا فساد و خطرى مطرح است، كتمان مانعى ندارد. مانند كتمان گناهان خود یا مردم، براى جلوگیرى از رواج بدى ‏ها.
این همه تهدید و وعده‏ ى عذاب كه براى كتمان كنندگان حقایق دینى بیان شد، از آن جهت است كه خداوند كتاب آسمانى را چنان روشن و واضح و همراه با دلایل و استدلال نازل كرده است كه جاى هیچ گونه شبهه و ابهام براى كسى باقى نماند ، امّا با این حال گروهى از مردم براى حفظ منافع شخصى خود، دست به توجیه و تحریف زده و در فهم كتاب آسمانى اختلاف به وجود مى ‏آورند تا به اصطلاح آب را گل آلود نموده و از آن ماهى بگیرند. خداوند در وصف اینان مى‏ فرماید: این گروه در شقاق و جدایى بسر مى ‏برند.
یكى از راههاى كتمان حقیقت، ایجاد اختلاف است. در سه آیه‏ ى گذشته، تمام تهدیدات متوجّه كتمان كنندگان بود. در این آیه به جاى اینكه بفرماید: كتمان كنندگان در شقاقند، فرمود: اختلاف كنندگان در كتاب، در شقاقند. این نشان دهنده‏ ى آن است كه كتمان كنندگان، همان اختلاف كنندگان هستند. زیرا در محیط آلوده به اختلاف است كه مى‏توان مردم را سردرگم و حقایق را پنهان كرد.
پيام ها
1- كتمان حقایق ، از گناهان ویژه‏ ى دانشمندان است . «اولئك الّذین»
2- در بیان كتب آسمانى ، هدایت و مغفرت الهى است و در كتمان آنها ضلالت و عذاب . «اشتروا الضلالة بالهدى و العذاب بالمغفرة»
3- دین فروشى و كتمان حقیقت ، سخت‏ ترین كیفرها را بدنبال دارد. جمله‏ ى «فما اصبرهم على النار» در قرآن تنها در مورد این گروه بكار رفته است.
4- منشأ اختلافات دینى و مذهبى ، دانشمندان هستند ، نه كتب آسمانى . «نزل الكتاب بالحقّ ... اختلفوا فى الكتاب»
5- كتمان حقایق ، موجب شقاق و شكاف و جدایى و پراكندگى است. «شقاق بعید»


نوشته شده در   شنبه 5 فروردين 1396    
PDF چاپ چاپ