شنبه 3 اسفند 1398 | Saturday, 22 February 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : جمعه 26 آذر 1395     |     کد : 36033

سخنانی از حضرت رسول صلی الله علیه و آله

... جابر گوید : عرض کردم یا رسول الله این است حال ما ، پس چگونه است حال تو و اوصیاء تو و شما چگونه متولد میشوید ؟ حضرت رسول در پاسخ جابر سکوت کرد و بعد فرمود : ای جابر از یک مسئله بزرگی پرسش کردی، و پاسخ این پرسش را فقط افرادیکه بهره بزرگی دارند درک می‏کنند . پیامبران و اوصیاء از نور با عظمت خداوند آفریده شده ‏اند ، خداوند نور آنها را در اصلاب پاک و ارحام پاکیزه به ودیعه میگذارد، بوسیله فرشتگانش آن انوار را حفظ می‏کند ، و با علم و حکمتش آنها را نیرو می‏دهد ، حالات آنها از تعریف و تمجید بیرون است و برای افراد عادی قابل درک نیست، آنان ستارگان خدا در زمین و اعلام هدایت در میان مردم و جانشینان خداوند در شهرها هستند و ...

جابر بن عبدالله انصاری گوید : حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود : هرگاه بچه در شکم مادر پدید آمد اگر صورت بچه بطرف پشت مادرش باشد آن بچه پسر است ، و اگر بطرف شکم مادرش باشد دختر است، دست‏های جنین بر چهره نهاده شده و چانه‏اش روی زانوها قرار گرفته و مانند فردی مهموم غمگین است ، بچه با یک روده بروده مادر ارتباط دارد و از همان روده از غذای مادر تغذیه می ‏کند .
اینست وضع زندگی کودک تا آنگاه که وقت معین فرا رسد ، در این هنگام خداوند فرشته ‏ای را می‏فرستد و او در پیشانی کودک آینده او را می‏نویسد و مقدرات و سرنوشت او را تعیین می‏کند ، تمام حالات او را از کفر ایمان، فقر، و غنی ، صحت و بیماری را برای او معین می‏نماید ، و هر گاه روزی او از شکم مادر منقطع شد که فرشته کودک را از شکم مادر بیرون می‏کند، و از شدت فشاریکه به کودک می‏رسد در هنگام تولد گریه می‏کند و ناله سر می‏دهد و سرش زودتر از سایر اعضاء از رحم مادر بیرون می‏گردد.
هنگامیکه کودک از رحم مادر بیرون افتاد ناگهان از شدت درد و ترس که بر او مستولی می‏شود، فریاد بر می‏آورد، در این هنگام اگر دستی او را مس کند و یا بادی بر بدن او بوزد چنان از درد به خود می‏پیچد مانند حیوانی که پوستش را زنده بکنند.
در این هنگام کودک گرسنه می‏شود و لیکن قدرت ندارد طلب طعام و غذا کند، و تشنه می‏گردد و لیکن توانائی ندارد آب طلب نماید، خداوند محبت کودک را در دل مادر انداخته و مادر را از سردی و گرمی حفظ می‏کند و جانش را در راه کودک فدا می‏کند، مادر دوست دارد خود گرسنه و تشنه و برهنه بماند و لیکن بچه‏اش را سیر و پوشیده نگهدارد.
خداوند متعال روزی کودک را در پستان مادر قرار داده ، در یک پستان غذا و در دیگری آب و خداوند از روزیکه مادر بچه را بر زمین گذاشت برای او روزی مقرر فرموده است، هرگاه به سن رشد رسید از زندگی و ثروت و حرص مطلع میگردد.
با همه اینها انسان همواره در معرض هلاکت و آفت است ، و ناخوشیها و گرفتهاریها از هر طرف باو روی میاورند فرشتگان او را بطرف خداوند هدایت و ارشاد می‏کنند، و شیطان از طرف دیگر او را گمراه می‏کنند و از راه دور میسازند و او در معرض هلاکت است مگر اینکه خداوند او را نجات دهد.
خداوند متعال در قرآن کریم انسان را معرفی کرده و فرموده است : ما انسان را از خلاصه از گل آفریدیم ، و سپس او را بصورت نطفه‏ ای در جای استواری قرار دادیم ، بعد از این نطفه را بصورت علقه و علقه را بصورت مضغه و مضغه را بصورت استخوان در آوردیم ، و بر استخوانها گوشت رویانیدیم و استخوانها را در گوشت رویانیدیم و استخوانها را در گوشت پوشانیدیم، و بعد بصورت خلقی دیگر بیرون آوردیم، و بزرگوار است که خداوندی که بهترین آفرینندگان است، بعد از این ای انسانها شما خواهید مرد و سپس روز قیامت زنده میگردید.
جابر گوید: عرض کردم یا رسول الله این است حال ما، پس چگونه است حال تو و اوصیاء تو و شما چگونه متولد میشوید؟ حضرت رسول در پاسخ جابر سکوت کرد و بعد فرمود: ای جابر از یک مسئله بزرگی پرسش کردی، و پاسخ این پرسش را فقط افرادیکه بهره بزرگی دارند درک می‏کنند.
پیامبران و اوصیاء از نور با عظمت خداوند آفریده شده ‏اند، خداوند نور آنها را در اصلاب پاک و ارحام پاکیزه به ودیعه میگذارد، بوسیله فرشتگانش آن انوار را حفظ می‏کند، و با علم و حکمتش آنها را نیرو می‏دهد، حالات آنها از تعریف و تمجید بیرون است و برای افراد عادی قابل درک نیست، آنان ستارگان خدا در زمین و اعلام هدایت در میان مردم و جانشینان خداوند در شهرها هستند و حجت‏های پروردگار محسوب میگردند، ای جابر این از اسرار علوم است و این راز را نگهدار.
امیرالمؤمنین علیه‏السلام فرمود: ما اهل بیتی هستیم که مسکر نمی‏نوشیم، و جری (که نوعی از ماهیان است) نمی‏خوریم و مسح بر حفین را جایز نمی‏دانیم و هر کس از شیعیان ما هست باید به ما اقتداء کند و بروش ما برود.


نوشته شده در   جمعه 26 آذر 1395    
PDF چاپ چاپ