سه شنبه 6 اسفند 1398 | Tuesday, 25 February 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : جمعه 28 آبان 1395     |     کد : 35821

مواعظ حضرت امام صادق علیه‏السلام‏

از امام جعفر صادق علیه‏السلام پرسیدند : حد حسن خلق چیست ؟ فرمود : توجه کامل و نرمش ، و سخن با لطف و محبت و با چهره گشاده روبرو شدن ، پرسیده شد : تعریف سخا چیست ؟ فرمود : حقی را که خداوند در مال تو قرار داده بیرون کنی و آن را در محلش صرف نمائی. حضرت صادق ع فرمود : انفاق کن و یقین داشته باش که در آینده به تو خواهد رسید ، و بدان اگر در اطاعت خداوند انفاق نکنی مجبور خواهی شد که در معصیت پرودرگار خرج نمائی ، و هر کس در برآوردن حاجات دوستان خدا قدم بر ندارد کارش ...

مواعظ حضرت امام صادق علیه‏السلام‏
از امام جعفر صادق علیه‏السلام پرسیدند : حد حسن خلق چیست ؟ فرمود : توجه کامل و نرمش ، و سخن با لطف و محبت و با چهره گشاده روبرو شدن ، پرسیده شد : تعریف سخا چیست ؟ فرمود : حقی را که خداوند در مال تو قرار داده بیرون کنی و آن را در محلش صرف نمائی.
حضرت صادق علیه‏السلام فرمود : انفاق کن و یقین داشته باش که در آینده به تو خواهد رسید، و بدان اگر در اطاعت خداوند انفاق نکنی مجبور خواهی شد که در معصیت پرودرگار خرج نمائی، و هر کس در برآوردن حاجات دوستان خدا قدم بر ندارد کارش بجائی خواهد رسید که در راه دشمنان خدا گام بردارد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرمود: از فضل بن عباس روایت شده که استری از طرف کسری و یا قیصر به حضرت رسول (ص) هدیه شد روزی حضرت بر استر سوار شد و مرا هم با خود سوار کرد، بعد از آن فرمود: ای جوان خداوند را در نظر بیاور تا خداوند هم تو را حفظ کند، حدود خداوند را نگهدار تا پروردگار را در برابر خود مشاهده کنی.
با خداوند شناسائی داشته باش، تا خداوند هم در شدائد تو را حفظ کند، هر گاه خواستی چیزی بخواهی از خداوند بخواه و هر گاه خواستی از کسی یاری جوئی از خداوند استعانت بجوی، آنچه سرنوشت تو بوده بقلم تقدیر گذشته و اگر مردم کوشش کنند بتو نفعی برسانند در صورتیکه برایت مقرر نشده باشد از کوشش خود نتیجه نخواهد گرفت.
و اگر کوشش کنند به تو زیانی برسانند، در صورتیکه خداوند برای تو مقدر نکرده باشد زبان آنها بتو نخواهد رسید، اگر قدرت داری که با یقین به عواقب امور صبر کنی این عمل را انجام ده، و اگر توانائی نداشته باشی باز هم شکیبا باش که شکیبائی در مکروهات خیر زیادی دارد، و بدان که صبر پایانش موفقیت است، و با هر مشکلی آسانی هست، و هر سختی آسایشی بدنبال دارد.


نوشته شده در   جمعه 28 آبان 1395    
PDF چاپ چاپ