يکشنبه 6 بهمن 1398 | Sunday, 26 January 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : جمعه 28 آبان 1395     |     کد : 35813

الحیاة جلد 1 ؛ باب نخست : شناخت و اصالت آن‏ ؛ فصل پنجاهم : دوری جستن از غفلت

امام سجاد علیه السلام : مرا از خواب غافلان ، و چرت وقت تباه کنان ، و پینکی سر کوفتگان بیدار کن ... و مرا همچون کسی که از چشم رعایت تو افتاده و دچار تحقیر تو شده ، به دور میفکن ، بلکه دست مرا بگیر ، و مرا از سقوط لغزیدگان ، و بیمناکی بیراهه ، روان ، و لغزش فریب خوردگان ، و گرفتاری تباه شدگان رهایی بخش ...

نام کتاب : الحیاة جلد 1
نویسنده : محمد رضا حکیمی ، محمد حکیمی ، علی حکیمی‏
مترجم : احمد آرام‏
الحیاة جلد 1 ؛ باب نخست : شناخت و اصالت آن‏ ؛ فصل پنجاهم : دوری جستن از غفلت

قرآن
1 ولقد ذرانا لجهنم کثیراً من الجن و الانس، لهم قلوب لا یفقهون بها، و لهم اعین لایبصرون بها، ولهم آذان لا یسمعون بها، اولئک کالانعام، بل هم اضل، اولئک هم الغافلون.(781)
بسیاری از پریان و آدمیان را برای دوزخ واگذاردیم (از آنکه به سوء اختیار و با کردار زشت ، خود را دوزخی ساختند ، ایشان) که دل دارند ولی با آن (حق را) در نمی یابند ، چشم دارند ولی با آن (آیات خدا را) نمی بینند ، گوش دارند ولی با آن (سخن حق را) نمی شنوند ؛ اینان همچون چهار پایانند ، بلکه گمراهترند ، اینان از عاقبت کار غافلند .
2 ان الذین لایرجون لقاءنا، و رضوا بالحیاة الدنیا، و اطمانوا بها، و الذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم النار بما کانوا یکسبون.(782)
کسانی که امید دیدار ما ندارند، و به زندگی پست اینجهانی خرسندند و دل به آن آرام ساخته اند، و کسانی که از آیات ما غافلند اینان، به دلیل آنچه خود کسب کرده اند، جایگاهشان دوزخ است.
3 فالیوم ننجیک بیدنک، لتکون لمن خلفک آیة، و آن کثیراً من الناس عن آیاتنا لغافلون.(783)
امروز بدن تو را (ای فرعون، با همان زره سنگین) بر سر آب دریا آوریم، و بسیاری از مردم از آیات (عبرت آموز) ما غافلند.
حدیث
1 الامام الصادق علیه السلام:ایاکم والغفلة! فانه من غفل فانما یغفل عن نفسه. و ایاکم و التهاون بامر الله عزوجل، فانه من تهاون بامر الله اهانه الله یوم القیامة.(784)
امام صادق علیه السلام: از غفلت بپرهیزید، چه هر کس غافل شود، از خود غافل شده است. و از سستی در برابر فرمان خدای بزرگ بپرهیزید، چه هر کس در امر خدا سستی کند، خدا او را در روز قیامت خوار می کند.
2 الامام علی علیه السلام: احذروا الغفلة، فانها من فساد الحس.(785)
امام علی علیه السلام: از غفلت بپرهیزید، زیرا که غفلت از تباهی حس (و درک) ناشی می شود.
3 الامام علی علیه السلام: الغفلة فقد.(786)
امام علی علیه السلام: غفلت از دست دادن (فرصتها و چیزها) است.
4 الامام علی علیه السلام: الغفلة اضر الاعداء.(787)
امام علی علیه السلام: غفلت زیانبخشترین دشمنان است.
5 الامام علی علیه السلام: الغافل و سنان، الغفلة غرور.(788)
امام علی علیه السلام: غافل خواب آلوده است و غفلت فریب.
6 الامام علی علیه السلام: من نام عن عدوه، نبهته المکائد.(789)
امام علی علیه السلام: هر که در برابر دشمن به خواب رود، توطئه های دشمن او را بیدار کند.
7 الامام علی علیه السلام: ویح النانم، ما أخسره! قصر عمله، و قل أجره.(790)
امام علی علیه السلام: وای بر خفته، که چه بسیار زیان می کند: علمش اندک می شود و مزدش کم.
8 الامام سجاد علیه السلام: ...نبهنی من رقدة الغافلین، و سنة المسرفین، و نعسة المخذولین.. و لا ترم بی رمی من سقط من عین رعایتک، و من اشتمل علیه الخزی من عندک، بل خذ بیدی من سقطة المتردین، و وهلة المتعسفین، و زلة المغرورین، و ورطة الهالکین.(791)
امام سجاد علیه السلام : مرا از خواب غافلان ، و چرت وقت تباه کنان ، و پینکی سر کوفتگان بیدار کن ... و مرا همچون کسی که از چشم رعایت تو افتاده و دچار تحقیر تو شده ، به دور میفکن ، بلکه دست مرا بگیر ، و مرا از سقوط لغزیدگان ، و بیمناکی بیراهه ، روان ، و لغزش فریب خوردگان ، و گرفتاری تباه شدگان رهایی بخش .
781) سوره اعراف (7): 179.
782) سوره یونس (10): 8 - 7.
783) سوره یونس (10): 92؛ تفسیر کشف الاسرار 4/332.
784) ثواب الاعمال /242.
785) غررالحکم /72.
786) غررالحکم /13.
787) غررالحکم /20.
788) غررالحکم /13.
789) غررالحکم /284.
790) غررالحکم /325.
791) صحیفه سجادیه /346 و 348 (دعای 47).


نوشته شده در   جمعه 28 آبان 1395    
PDF چاپ چاپ