پنجشنبه 3 بهمن 1398 | Thursday, 23 January 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : پنجشنبه 22 مهر 1395     |     کد : 35545

الحیاة جلد 1 ؛ باب نخست : شناخت و اصالت آن‏ ؛ فصل چهل و هشتم : بیداری و هوشیاری

امام علی علیه السلام: هوشیاری نور است. امام صادق علیه السلام - از امام علی علیه السلام : مومن ، بیدار ، مراقب ، ترسان (از خدا) ، و چشم به راه یکی از دو فرجام نیک است . یکی از دو فرجام نیک ، ترجمه احدی الحسنیین است . این تعبیر از قرآن کریم (سوره توبه - 9 - آیه 52) گرفته شده است . شیخ طوسی ، در تفسیر این بخش از آیه : قل هر تربصون بنا الا احدی الحسنیین بگو : ای منافقان ! آیا جز منتظر این توانید بود که ما به یکی از دو فرجام نیک برسیم ؟ ، چنین می آورد : ...

نام کتاب : الحیاة جلد 1
نویسنده : محمد رضا حکیمی ، محمد حکیمی ، علی حکیمی‏
مترجم : احمد آرام‏
الحیاة جلد 1 ؛ باب نخست : شناخت و اصالت آن‏ ؛ فصل چهل و هشتم : بیداری و هوشیاری

حدیث
1 الامام علی علیه السلام: الیقظة نور.(766)
امام علی علیه السلام: هوشیاری نور است.
2 الامام الصادق علیه السلام - عن الامام علی: المؤمن یقظان، مترقب، خائف، ینتظر احدی الحسنیین.(767)
امام صادق علیه السلام - از امام علی علیه السلام: مومن، بیدار، مراقب، ترسان (از خدا)، و چشم به راه یکی از دو فرجام نیک است.
یکی از دو فرجام نیک، ترجمه احدی الحسنیین است. این تعبیر از قرآن کریم (سوره توبه - 9 - آیه 52) گرفته شده است.
شیخ طوسی، در تفسیر این بخش از آیه: قل هر تربصون بنا الا احدی الحسنیین بگو: ای منافقان! آیا جز منتظر این توانید بود که ما به یکی از دو فرجام نیک برسیم؟، چنین می آورد: معناه، هل تنتظرون لنا الا احدی الخصلتین الحمیدتین، و النعمتین العظیمتین؛ اما الغلبة و العنیمة فی العاجل، و اما الشهادة مع الثواب الدائم فی الآجل یعنی: آیا جز این انتظاری توانید داشت که ما به یکی از دو فضیلت والا و دو نعمت بزرگ دست یابیم؛ یا پیروزی و بهره های پیروزی، در این جهان، یا شهاد در راه خدا و پاداش همواره مان، در آن جهان.(768)
البته در کلمه حسنیین، از نظر لغوی، مفهوم فرجام نیست، لیکن از نظر موارد استعمال، این مفهوم فهمیده می شود. بنابراین، چنین ترجمه ای، ترجمه تفسیری است. و با توجه به اینکه این کلمه، تثنیه حسنی است، و فعلای تفضیلی است، می توان معنای تفضیل را نیز در ترجمه آورد: یکی از دو نیکوترین فرجامها. و مقصود این است که مؤمن بیدار مجاهد، در زندگی خویش، به یکی از دو فرجام نیک و نتیجه گرانقدر دست خواهد یافت: یا تحقیق یافتن آرمانهای دینی، یا جانبازی در راه خدا و رفتن به نزد خدا (یا زندگانی آرمانی، یا مرگ آرمانی). و این همان ارزش والای انسان است، و مقصد اعلای حیات.
3 الامام علی علیه السلام: الحازم یقظان.(769)
امام علی علیه السلام: دوراندیش بیدار است.
4 الامام علی علیه السلام: من کان له من نفسه یقظة، کان علیه من الله حفظة.(770)
امام علی علیه السلام: هر که در نفس خود بیداریی داشته باشد، خدا برای او نگهبانانی خواهد گماشت.
5 الامام علی علیه السلام: من لم یستظهر بالیقظة، لم ینتفع بالحفظة.(771)
امام علی علیه السلام: هر که از بیداری و هوشیاری خویش کمک نگیرد، از نگهبانان سودی نخواهد برد.
766) غررالحکم /13.
767) بحار 10/111.
768) مجمع البیان 5/37.
769) غررالحکم /13.
770) غررالحکم/286.
771) غررالحکم /294.


نوشته شده در   پنجشنبه 22 مهر 1395    
PDF چاپ چاپ