جمعه 9 اسفند 1398 | Friday, 28 February 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : جمعه 9 مرداد 1394     |     کد : 32425

جلسه بيست و سوم : رهيافتى به حقايق و معارف سوره توحيد (4) ؛ نفى همتا براى خداوند

در آيه لم يكن له كفوا احد، سومين ويژگى سلبى براى خداوند ذكر شده ، و آن عدم همتا براى خداوند است . لازمه وجود كفو براى موجودى ، آن است كه وجود و كمالات همتاى خود را نداشته باشد؛ حتى اگر همتا از كمالاتى يكسان با كمالات او برخوردار باشند، از آن نظر كه هر كدام عين وجود و كمالات موجود ديگر را ندارد، ناقص به حساب مى آيد: دو موجود اگر از كمالات و ويژگى هاى يكسانى برخوردار باشند، لااقل هر يك فاقد شخص و عين وجود و كمالات موجود ديگر است ؛ چون اگر ...

نام كتاب : به سوى تو (منك و بك و لك و اليك )
نام نويسنده : آيت الله محمد تقى مصباح يزدى
جلسه بيست و سوم : رهيافتى به حقايق و معارف سوره توحيد (4) ؛ نفى همتا براى خداوند
در آيه لم يكن له كفوا احد، سومين ويژگى سلبى براى خداوند ذكر شده ، و آن عدم همتا براى خداوند است . لازمه وجود كفو براى موجودى ، آن است كه وجود و كمالات همتاى خود را نداشته باشد؛ حتى اگر همتا از كمالاتى يكسان با كمالات او برخوردار باشند، از آن نظر كه هر كدام عين وجود و كمالات موجود ديگر را ندارد، ناقص به حساب مى آيد: دو موجود اگر از كمالات و ويژگى هاى يكسانى برخوردار باشند، لااقل هر يك فاقد شخص و عين وجود و كمالات موجود ديگر است ؛ چون اگر يكى از آن دو واجد عين و شخص وجود و كمالات موجود ديگر باشد، تعددى در كار نخواهد بود و آن دو يك وجود متحد خواهند بود. پس لازمه همتا داشتن ، تعدد در وجود و عدم برخوردارى از عين و شخص وجود و كمالات شخصى موجود همتاست .
بر اين اساس اگر خداوند همتايى داشت كه كمالات او با خداوند همسان بود، از اين جهت به يكديگر احتياجى نداشتند؛ اما از آن جهت كه خداوند عين وجود و كمالات همتاى خود را نداشت ، ناقص مى بود. در اين صورت كمال مطلق و غناى طلق الهى كه مستلزم احتياج همه موجودات به خداوند است ، منتفى مى شد، و چون خداوند متعال صمد است - يعنى كامل بالذات و غنى مطلق است و همه موجودات ، آفريده و محتاج به او هستند - كفو و همتايى ندارد.
با توجه به آنچه گفته شد، برخى معتقدند كه سه صفت سلبى زاده نشدن ، نزاييدن و نداشتن همتا، تفسير و برآيند ويژگى صمد، ((كمال و غناى مطلق الهى )) هستند.


نوشته شده در   جمعه 9 مرداد 1394    
PDF چاپ چاپ