يکشنبه 17 آذر 1398 | Sunday, 08 December 2019
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : جمعه 4 ارديبهشت 1394     |     کد : 31404

13) رواق اندیشه : مأخذ شناسي

شناخت مأخذها و منابع ، گام نخست هر تحقيق است ، امروزه كتابشناسي و مأخذ شناسي به عنوان يك ضرورت مطرح شده و به صورت رشته آموزشي و تخصصي درآمده است . در راستاي استفاده بهينه پژوهشگران بر آن شديم تا منابع مربوط به بخشي از تحقيقات مرتبط با مقالات ارائه شده در اين شماره را كه در قالب كتاب يا مقاله در نشريات و مطبوعات مختلف عرضه شده است فراهم ساخته و در اختيار خوانندگان محترم مجله قرار دهيم تا بتوانند افزون بر بهره گيري از مطالب مجلّه براي پي گيري و مطالعه بيشتر در اين زمينه از منابع گسترده تري كمك گيرند.

13) رواق اندیشه : مأخذ شناسي
شناخت مأخذها و منابع ، گام نخست هر تحقيق است ، امروزه كتابشناسي و مأخذ شناسي به عنوان يك ضرورت مطرح شده و به صورت رشته آموزشي و تخصصي درآمده است . در راستاي استفاده بهينه پژوهشگران بر آن شديم تا منابع مربوط به بخشي از تحقيقات مرتبط با مقالات ارائه شده در اين شماره را كه در قالب كتاب يا مقاله در نشريات و مطبوعات مختلف عرضه شده است فراهم ساخته و در اختيار خوانندگان محترم مجله قرار دهيم تا بتوانند افزون بر بهره گيري از مطالب مجلّه براي پي گيري و مطالعه بيشتر در اين زمينه از منابع گسترده تري كمك گيرند. در اين شماره نيز موضوع «وحي و نبوت» تقديم خوانندگان محترم مجله مي گردد.
وحي و نبوت
1ـ آهنگراني،زهرا، بررسي آراي كلامي علامه مجلسي پيرامون نبوت، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران،دانشكده الهيات و معارف اسلامي، 1378، 180 ص.
2ـ اكبري، رضا، تجربه ديني سوئين برن و اصل زود باوري، قبسات، پياپي 8 و 9 (تابستان و پاييز1377): صص 103 ـ 96.
3ـ اميني، ابراهيم، نسبيت وحي و عقل و...، ايران (11 مهر 1381).
4ـ اميني، ابراهيم، وحي در اديان آسماني، دفتر تبليغات اسلامي، قم، چاپ اول، 1377، 208 ص.
5ـ اميني، ابراهيم، وحي(مقالات فارسي59)،كنگره هزاره شيخ مفيد، قم، چاپ اول، 1413ق، 63 ص.
6ـ انصاري، مسعود، مقصود بعثت، همشهري (25 آبان 1377): ص 6 ويژه نامه.
7ـ بازرگان، عبدالعلي، وحي،محركي ماورايي يا فرايندي تاريخي و تجربي،كيان،پياپي49 (آذر و دي 1378): صص 23 ـ 16.
8ـ باقي زاده، رضا، وحي الهي، درسهايي از مكتب اسلام، سال 38، ش 5 (مرداد 1377) ص 68 ـ 60 و شماره 6 (شهريور 1377):صص 62 - 57.
9ـ بياباني اسكويي، محمد، معرفت نبي، نبأ، تهران، چاپ اول، 1378، 176 ص.
10ـ پراد،سي.دي، ترجمه ذبيح الله جوادي، برهان تجربه ديني، قبسات، سال اول، ش 2 (زمستان 1375): صص 148 ـ 139.
11ـ پراد فوت وين، تجربه ديني، ترجمه عباس يزداني، طه، قم، چاپ اول، 1377، 400 ص.
12ـ پرچم، اعظم، گفتگوي سه دين الهي پيرامون معني نبوت، دانشكده ادبيات اصفهان، پياپي 16و 17 (بهار 1378): صص 130 ـ 109.
13ـ پرچم، اعظم، نياز به وحي از زبان قرآن، بينات، پياپي 25 (بهار 1379): صص 79 ـ 75.
14ـ پرورش، اكبر، در زلال بعثت، رسالت (25 آبان 1377): ص 16 و 1.
15ـ پيمان، حبيب اللّه، وحي،عقلانيت،اكتشاف، گزيده نظريات دكترحبيب اللّه پيمان پيرامون رابطه عقل و وحي، چشم اندازايران، پياپي4 : صص 26 ـ 23.
16ـ ثواقب، جهانبخش، سيماي بعثت در كلام امام علي(ع)، اطلاعات (16 اسفند 1368): ص 6.
17ـ جعفري، محمد تقي، سيماي نبوت در نهج البلاغه، انتخاب (30 خرداد 1379): ص 6.
18ـ حكاك، سيد محمد، پيامبران براي هدايت آمده اند، قبسات، پياپي 17 (پاييز 1379): صص 124 ـ 116.
19ـ حكاك، سيد محمد، ملاحظاتي انتقادي درباره مقاله بسط تجربه نبوي، قبسات، پياپي 15 و 16 (بهار و تابستان 1379): صص 182 ـ 177.
20ـ خرمشاهي، بهاء الدين، تحليل ناپذيري وحي، كيان، پياپي 51: صص 53 ـ 48.
21ـ رباني گلپايگاني، علي، جامعيت دين و نبوت عامه، پيام حوزه، پياپي21 (بهار 1378): صص 83 ـ 72.
22ـ رباني گلپايگاني، علي، نبوت و حكومت، اطلاعات، (17 و 20 و 22 و 23 تير 1377): ص 6.
23ـ رجبي، علي اصغر، وحي ازنگاه مولوي، پژوهشهاي قرآني، پياپي 21 و 22 (بهار و تابستان 1379): صص 331 ـ 312.
24ـ رحماني، تقي، عقل و وحي، خرداد (24 اسفند 1377): ص 6.
25ـ رضوي، سعيد، تطبيق عقيده وحياني با عقل فلسفي، همشهري، (28 و 29 و 30 ارديبهشت 1377): ص 9.
26ـ ساجدي، ابوالفضل، بررسي ديدگاه علامه طباطبايي درباره رابطه داده هاي فلسفي با تعاليم وحياني، معرفت، ش 26، (پاييز1377): صص 96 ـ 92.
27ـ سبحاني، جعفر، امكان ارتباط با جهان غيب، كلام اسلامي، ش 25 (بهار 1377): صص 11 ـ 4.
28ـ سبحاني، جعفر، تبيين وحي، كلام اسلامي، شماره 26 (تابستان 1377): صص 15 ـ 4.
29ـ سبحاني، جعفر، دو نظريه ديگر در تبيين وحي، كلام اسلامي، شماره 27 (پاييز1377): صص 13 ـ 4.
30ـ سبحاني، جعفر، وحي و نبوت:تفسير وحي در الهيات مسيحي،كلام اسلامي، شماره 28.
31ـ سروش، عبد الكريم، بسط تجربه نبوي، صراط، تهران، چاپ اول، 1379، 381 ص.
32ـ سعيدي روشن، محمد باقر،تحليل وحي اسلام و مسيحيت ،موسسه فرهنگي انديشه، تهران، چاپ اول، 1375، 237 ص.
33ـ سعيدي روشن، محمدباقر، مباني و معيارهاي فهم روش مند وحي، معرفت، شماره 24 (بهار 1377): صص 28 ـ 20.
34ـ سعيدي روشن، محمد باقر، وحي از زبان وحي، بينات، سال دوم، ش 4 (زمستان 1374): صص 66 ـ 46.
35ـ سعيدي روشن، محمد باقر، وحي شناسي، دانش و انديشه معاصر، تهران، چاپ اول، 1378، 112 ص.
36ـ سعيدي روشن، محمد باقر، وحي و استدلال پذيري، معرفت، ش 26 (پاييز1377): صص 26 ـ 24.
37ـ شعباني، محمد مهدي، امكان و چگونگي القاي وحي، بينات، پياپي 25 (بهار 1379): صص 78 ـ 60.
38ـ طباطبايي، سيد محمدحسين، وحي يا شعور مرموز، به كوشش ناصر مكارم شيرازي، دارالعلم، قم، 1336، 116 ص.
39ـ عابدي، احمد، كلام خدا و كتاب خدا، صحيفه مبين، پياپي 19(تابستان 1378): صص 110 ـ 98.
40ـ عباسي، ولي اللّه، بررسي تطبيقي دو ديدگاه پيرامون سرشت وحي، پگاه حوزه، شماره 56 (تير 1381).
41ـ عباسي، ولي اللّه، تكامل پذيري و بسط يابي تجربه پيامبري، پگاه حوزه، شماره 57 (تير 1381).
42ـ علوي مهر، حسين، بعثت و اهداف آن، فرهنگ كوثر، پياپي 44 (آبان 1379): صص 8 ـ 4.
43ـ عليدوست ابرقويي، ابوالفضل، كمال پذيري انسان،مبناي رسالت، كيهان (25 آبان 1377): ص 9.
44ـ عليزاده سوركي، مهدي،در سايه وحي، همشهري (15 و 19 شهريور 1377): ص 9.
45ـ عليمردي، محمد مهدي، شبهاتي پيرامون وحي، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس قم، 1379، 169 ص.
46ـ فرامرز قراملكي، احد، تجربه ديني،روانشناسي دين و الهيات (كلام):در گفتگو با دكتر رالف هود، قبسات، پياپي 8 و 9 (تابستان و پاييز1377): صص 21 ـ 2.
47ـ فرامرز قراملكي، احد، قلمرو پيام پيامبران، مسجد، ش 40 (مهر و آبان 1377): صص 35 ـ 25.
48ـ فنا، فاطمه، نظرگاه تأويلي ملا صدرا درباره كلام و كتاب، نامه فرهنگ، پياپي 31 (پاييز 1378): صص 93 ـ 88.
49ـ فياض، حبيب، التجديد في منهج الكلامي عندالشهيدالصدر، قضايااسلاميه معاصره، پياپي 11و 12 (رجب و ذيحجه 1421 ق) صص 153 ـ 135.
50ـ كياني نژاد، سرور اعظم، نبوت از ديدگاه استاد علامه سيد محمد حسين طباطبايي درالميزان، نافه، سال دوم، شماره هاي 15 و 16 و 17 (شهريور ومهر1380).
51ـ مجتهد شبستري، محمد، تحول مفاهيم مذهبي، همشهري (29 فروردين 1377): ص 6.
52ـ مجتهد شبستري، محمد، مدرنيسم و وحي، كيان، سال پنجم، ش 29 (اسفند 1374ـ فروردين 1375): صص 19 ـ 18.
53ـ مجتهد شبستري، محمد، نياز انسان و فهم وحي، انديشه اسلامي، ش 7 (آبان 1358) صص 10 ـ 7.
54ـ مجتهد شبستري، محمد، وحي و آزادي عقلي انسان، كيان، سال پنجم، ش 25 (خرداد و تير 1374): صص 21 ـ 16.
55ـ محمدي اشتهاردي، محمد، بعثت سرآغاز انقلاب فرهنگي، كيهان (25 آبان 1377): ص 9.
56ـ محمدي، مقصود، تبيين صفت تكلم،كلام الهي،و هبوط وحي برمبناي حكمت متعاليه، خردنامه صدرا، پياپي 19 (بهار 1379): صص 31 ـ 29.
57ـ مصباح يزدي، محمد تقي، راه و راهنماشناسي، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، قم، چاپ دوم، 1379، جلد چهارم، 207 ص.
58ـ مطهري، مرتضي، راز ختم نبوت، اطلاعات (11 مهر 1381).
59ـ مطهري، مرتضي، مقدمه اي بر جهان بيني اسلامي،وحي و نبوت، صدرا، قم، چاپ سيزدهم، 1379، جلد سوم، 154 ص.
60ـ معاديخواه، عبدالمجيد، در جستجوي زلال بعثت، جهان اسلام (3 و 10 و 17 و 24 بهمن 1377): ص 10.
61ـ ملكيان، عليرضا، ره آورد بعثت، كيهان (27 آبان 1377): ص 2.
62ـ ملكيان، مصطفي، داده هاي وحياني و يافته هاي انساني:رويكردهاي گوناگون به آموزه هاي ديني، كيان، پياپي 51 (فروردين و ارديبهشت1379): صص20 ـ 25.
63ـ موسوي نيا، مهدي، وحي، الهام، معجزه، كرامت و فرق بين آنها، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده الهيات و معارف اسلامي تهران، 1348،132 ص.
64ـ نراقي، احمد، انسان و خداي اديان توحيدي، حوزه ودانشگاه، سال4، ش130(زمستان 1376)صص 29ـ27.
65ـ نراقي، احمد، وحي زباني، آبان، ش 58 (12 دي 1377): ص 4، ش 59 (19 دي 1377): ص 4.
66ـ نوري، يحيي، بعثت در شريعت بر مباني رحمت و سهولت، منطق اسلام، پياپي1(اسفند1378) صص 25ـ14.
67ـ وحي راهگشاي انسان به دنيا (برگرفته از كتاب اسلام و جهان امروز،نوشته مارسل بوازار)، گلستان قرآن، پياپي 124 (شهريور 1380).
68ـ وضيعي، احمد، مباني وحي و الهام، كيهان فرهنگي، پياپي 173،(اسفند1379): صص 17 ـ 13.
69ـ هجرت، نوشين، وحي،تجلي حق بر آيينه جان، كيهان فرهنگي، پياپي 158 (آذر 1378) صص 16 ـ 12.
70ـ يحيي زاده خطير، عسكري، پديده نبوت:تنها راه و نشان حق، امير بهادر، تهران، چاپ اول، 1377، 128 ص.
71ـ يوسفيان، حسن، نگاهي به پديده وحي، معرفت، پياپي 51 ( اسفند 1380).
سلمان حبيبي


نوشته شده در   جمعه 4 ارديبهشت 1394    
PDF چاپ چاپ