جمعه 9 اسفند 1398 | Friday, 28 February 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : سه شنبه 5 خرداد 1394     |     کد : 31333

جلسه بيست و يكم : رهيافتى به حقايق و معارف سوره توحيد (1) ؛ بازتاب عملى اعتقاد به مقام احديت

نتيجه علمى شناخت صفات الهى و از جمله مقام احديت و وحدت حقيقى بارى تعالى و اعتقاد به اين كه خداوند مالك ، خالق هستى و غنى بالذات مى باشد، اين است كه انسان در همه امور فقط به خدا توجه كند. همچنين گسترش ظرفيت وجودى انسان و باز شدن راهى در دل به سوى خدا و مشاهده حضورى او، باعث مى شود كه وى دل به غير خدا نسپرد و در هنگام نياز، فقط به خداوند اميد داشته ، سراغ غير او نرود؛ چنان كه كودك نيازهايش را از طريق پدر و مادر تاءمين مى كند و وقتى گرسنه مى شود و ...

نام كتاب : به سوى تو (منك و بك و لك و اليك )
نام نويسنده : آيت الله محمد تقى مصباح يزدى
جلسه بيست و يكم : رهيافتى به حقايق و معارف سوره توحيد (1) ؛ بازتاب عملى اعتقاد به مقام احديت
نتيجه علمى شناخت صفات الهى و از جمله مقام احديت و وحدت حقيقى بارى تعالى و اعتقاد به اين كه خداوند مالك ، خالق هستى و غنى بالذات مى باشد، اين است كه انسان در همه امور فقط به خدا توجه كند. همچنين گسترش ظرفيت وجودى انسان و باز شدن راهى در دل به سوى خدا و مشاهده حضورى او، باعث مى شود كه وى دل به غير خدا نسپرد و در هنگام نياز، فقط به خداوند اميد داشته ، سراغ غير او نرود؛ چنان كه كودك نيازهايش را از طريق پدر و مادر تاءمين مى كند و وقتى گرسنه مى شود و خواسته اى دارد، سراغ آنان مى رود و اعتنايى به ديگران ندارد. در اين صورت اگر فرزندى كه پدر و مادر با تلاش و زحمت زندگى او را تاءمين مى كنند، هنگام گرسنگى به در خانه همسايه برود و از او غذا بخواهد، آيا ناسپاسى نكرده است ؟ به خصوص اگر نيازهاى همسايه را پدر و مادر فرزند تاءمين كنند و آنچه در سفره اوست ، از پدر و مادر خودش باشد! اين مثال ما را بر انبوهى از ناسپاسى ها و قدرناشناسى ها توجه دهد كه در برابر نعمت ها و الطاف الهى مرتكب مى شويم . وقتى اعتقاد داريم كه خداوند يكتاست و هرچه وجود دارد از آن اوست ، آيا به هنگام نياز بايد سراغ او برويم يا ديگران ؟ آيا تنها وقتى كه از همه جا نااميد شديم و سرمان به سنگ خورد، بايد به سراغ خدا برويم !
مشاهده قلبى و حضورى خدا بماند؛ حتى اگر نتوانيم از طريق برهان ها و مفاهيم عقلى به صفات الهى ، مقام احديت و عينيت ذات و صفات الهى پى ببريم و تنها مقام رازقيت خدا را بشناسيم و معتقد باشيم كه خدا به ما روزى مى دهد، آيا پذيرفته است كه هنگام نياز سراغ خدا نرويم و با التماس ‍ و تملق از ديگران كمك بخواهيم ؟
نتيجه عملى شناخت خدا اين است كه ما خواسته ها و نيازهايمان را از وى طلب كنيم و فقط به او اعتماد و اتكال داشته باشيم و از غير او هراسى به دل راه ندهيم . در پرتو اين اعتقاد و ارتباط با خداوند، مؤ منان كه دل و جان به خدا سپرده اند، از تهديدهاى دشمنان اسلام در راءس آنها آمريكا نمى هراسند و با قدرت و صلابت در برابر آنان مى ايستند و هرگز ننگ كرنش ‍ و تسليم در برابر دشمنان را تحمل نمى كنند؛ چون اعتقاد دارند كه وعده يارى خداوند به مومنان ، حق است و هيچ قدرتى نمى تواند در برابر قدرت الهى عرض اندام كند.


نوشته شده در   سه شنبه 5 خرداد 1394    
PDF چاپ چاپ