جمعه 2 اسفند 1398 | Friday, 21 February 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : جمعه 4 ارديبهشت 1394     |     کد : 31278

عصر ظهور : مهدى منتظر (عليه السلام ) از ديدگاه اهل سنت ؛ 17) شريف برزنگى

وى در كتاب خود ((الاشاعة فى اشراط الساعة )) مى گويد: ((بدان كه روايات مربوط بـه مـهدى با وجود اختلاف آن منحصر و محدود نمى باشد چنانكه محمد بن حسن دستورى در كـتـاب مـنـاقـب شـافـعـى خـود مـى گـويـد: روايـاتـى كـه از رسول الله درباره مهدى آمده و او را از خاندان آن حضرت دانسته ، در حد تواتر است . ((... از ابن سير بن نقل شده كه مهدى از ابوبكر و عمر بهتر است و گفته شده : (آيا او) از ابوبكر و عمر بهتر است !؟ گفت البته او بر بعضى از پيامبران نيز برترى دارد، و از او روايـت شـده اسـت كـه گـفـت : ...

عصر ظهور : مهدى منتظر (عليه السلام ) از ديدگاه اهل سنت ؛ 17) شريف برزنگى
وى در كتاب خود ((الاشاعة فى اشراط الساعة )) مى گويد:
 ((بدان كه روايات مربوط بـه مـهدى با وجود اختلاف آن منحصر و محدود نمى باشد چنانكه محمد بن حسن دستورى در كـتـاب مـنـاقـب شـافـعـى خـود مـى گـويـد: روايـاتـى كـه از رسول الله درباره مهدى آمده و او را از خاندان آن حضرت دانسته ، در حد تواتر است .
((... از ابن سير بن نقل شده كه مهدى از ابوبكر و عمر بهتر است و گفته شده :
(آيا او) از ابوبكر و عمر بهتر است !؟ گفت البته او بر بعضى از پيامبران نيز برترى دارد.
و از او روايـت شـده اسـت كـه گـفـت :
 ابـوبـكـر و عـمـر بـر او فـضـيلت ندارند.
 سيوطى در ((العـرف الوردى )) گـويـد:
ايـن سـنـدى صـحـيـح اسـت و از لفـظ اول خفيف تر مى باشد و گفته : به عقيده من بهتر اين است كه دو عبارت بر مفاد اين روايت تـاءويل گردد: ((بلكه به اندازه پنجاه تن از شما)) به خاطر فتنه هاى سختى كه در زمان مهدى وجود دارد.
بعقيده من ، حق اين است كه جهات برترى و فضيلت ، متفاوت است و روا نيست فردى را بر فـرد ديـگـر بـطـور مـطلق ، ترجيح دهيم مگر آنكه پيامبر(ص ) او را برترى داده باشد. زيـرا مـمكن است در فرد پائين تر امتيازى وجود داشته باشد كه در شخص برتر نباشد، در فتوحات مكيه از شيخ محى الدين عربى قبلا گذشت كه آن حضرت در حكم معصوم است و بـه سـنـت و سيره پيامبر(ص ) عمل كرده و هرگز خطا نمى كند، بى ترديد اين خصلت در ابـوبـكـر و عمر نبود و ويژگيهاى نه گانه اى كه گذشت در وجود هيچ يك از پيشوايان دينى قبل از او جمع نگرديد، با توجه به اين جهات مى توان او را بر آن دو برترى داد هـر چـنـد آنها از امتياز مجالست رسول خدا(ص ) و مشاهده وحى و سابقه و غير آن برخوردار بـوده اند. والله العالم .
 شيخ على قارى در كتاب ((المشرب الوردى فى مذهب المهدى )) مى گويد:
از جمله چيزهايى را كه مى توان دليل بر برترى حضرت مهدى (ع) دانست اين اسـت كـه پـيـامـبـر(ص ) وى را ((خـليـفـه خـدا)) نـامـيـد ولى بـه ابـوبـكـر جز ((خليفه رسول خدا)) نمى گفتند)).(495)
495- الامام المهدى عند اهل السنه ج 1 ص 480 ـ 506.


نوشته شده در   جمعه 4 ارديبهشت 1394    
PDF چاپ چاپ