جمعه 2 اسفند 1398 | Friday, 21 February 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : جمعه 21 فروردين 1394     |     کد : 31276

عصر ظهور : مهدى منتظر (عليه السلام ) از ديدگاه اهل سنت ؛ 15) قرمانى دمشقى

او در كـتـاب خـود ((اخـبـار الدول و آثـار الاءول )) گـفته است : ((دانشمندان بر اين عقيده اتفاق دارند كه مهدى همان قيام كننده در آخر زمان است و اخبار ظهور وى را تاءييد مى كند و بـر پـرتـو افـشـانـى نور او هماهنگى دارند. ظلمت و تاريكى روزگاران با ظهور او به روشـنـائى بـدل خـواهـد شـد و بـا ديـدن رويش ظلمت هاى شب تاريك جاى خود را به صبح راسـتـين خواهد داد. و پرتو عدالتش سراسر جهان را تابناكتر از ماه تمام ، نور افشانى خواهد نمود))

عصر ظهور : مهدى منتظر (عليه السلام ) از ديدگاه اهل سنت ؛ 15) قرمانى دمشقى
او در كـتـاب خـود ((اخـبـار الدول و آثـار الاءول )) گـفته است :
((دانشمندان بر اين عقيده اتفاق دارند كه مهدى همان قيام كننده در آخر زمان است و اخبار ظهور وى را تاءييد مى كند و بـر پـرتـو افـشـانـى نور او هماهنگى دارند. ظلمت و تاريكى روزگاران با ظهور او به روشـنـائى بـدل خـواهـد شـد و بـا ديـدن رويش ظلمت هاى شب تاريك جاى خود را به صبح راسـتـين خواهد داد. و پرتو عدالتش سراسر جهان را تابناكتر از ماه تمام ، نور افشانى خواهد نمود)) (493)
493- الامام المهدى عند اهل السنه ج 1 ص 463.


نوشته شده در   جمعه 21 فروردين 1394    
PDF چاپ چاپ