جمعه 2 اسفند 1398 | Friday, 21 February 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : دوشنبه 10 فروردين 1394     |     کد : 31275

عصر ظهور : مهدى منتظر (عليه السلام ) از ديدگاه اهل سنت ؛ 14) سعد الدين تفتازانى

وى در ((شـرح المـقاصد)) بيان مى دارد: ((خاتمه بحث : خروج مهدى و فرود آمدن عيسى از موضوعاتى است كه به مبحث امامت مربوط است و هر دو از نشانه هاى قيامت است و در اين باب روايات صحيحى رسيده هر چند خبر واحد باشند)) . ((... از ابـوسعيد خدرى نقل شده است كه گفت : پيامبر خدا(ص ) فرمود ((بر اين امت بلا و مـصـيبتى برسد كه از ظلم و بيداد، كسى ملجاء و پناهى نيابد تا بدان پناه برد، آنگاه خـداونـد مـردى از خـانـدان مـرا بـرانـگـيـزد تـا زمـيـن را پـر از عـدل و داد سـازد . ...

عصر ظهور : مهدى منتظر (عليه السلام ) از ديدگاه اهل سنت ؛ 14) سعد الدين تفتازانى
وى در ((شـرح المـقاصد)) بيان مى دارد: ((خاتمه بحث : خروج مهدى و فرود آمدن عيسى از موضوعاتى است كه به مبحث امامت مربوط است و هر دو از نشانه هاى قيامت است و در اين باب روايات صحيحى رسيده هر چند خبر واحد باشند))
((... از ابـوسعيد خدرى نقل شده است كه گفت :
 پيامبر خدا(ص ) فرمود ((بر اين امت بلا و مـصـيبتى برسد كه از ظلم و بيداد، كسى ملجاء و پناهى نيابد تا بدان پناه برد، آنگاه خـداونـد مـردى از خـانـدان مـرا بـرانـگـيـزد تـا زمـيـن را پـر از عـدل و داد سـازد هـمـانـگـونـه كـه از ظـلم و جـور آكـنـده شـده بـود)) .
دانـشـمـنـدان اهـل سـنـت بـرآنند كه وى پيشوايى عادل از فرزندان فاطمه مى باشد كه خداوند هر وقت بخواهد او را آفريده و براى يارى دين خود بر مى انگيزد و شيعه معتقد است كه وى محمد بـن حـسـن عـسـكـرى اسـت كـه از بـيـم دشـمـنـان ، پـنـهـان بـسـر مـى بـرد و طول عمر او اءمرى محال و غيرممكن نيست همچون نوح و لقمان و خضر(ع) و ساير فرقه ها ايـن مـطـلب را انـكـار كـرده انـد چـون آنـرا امرى بسيار بعيد مى شمارند زيرا چنين عمرهاى طولانى بدون دليل و قرينه در اين امت بى سابقه است ))(492)
492- الامام المهدى عند اهل السنه ج 1 ص 214.


نوشته شده در   دوشنبه 10 فروردين 1394    
PDF چاپ چاپ