جمعه 2 اسفند 1398 | Friday, 21 February 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : جمعه 7 فروردين 1394     |     کد : 31274

عصر ظهور : مهدى منتظر (عليه السلام ) از ديدگاه اهل سنت ؛ 13) عدوى مصرى

او در كتاب ((مشارق النوار)) مى گويد: ((در برخى از روايات آمده است كه هنگام ظهور او فرشته اى بالاى سرش ندا مى كند كه : ((اين مهدى خليفه خداست از او پيروى كنيد)) پس مردم به او روى مى آورند و عشق و محبت وى در دلها جايگزين مى شود، وى بر شرق و غـرب زمـيـن فـرمـانـروائى مى كند و كسانى كه نخستين بار بين ركن و مقام با او بيعت مى كـنـند به تعداد اهل بدر مى باشند، پس از آن مؤ منين واقعى از شام و افراد شايسته اى از مـصـر و گـروه هـايى از مشرق زمين و نظير آنان ، نزد او مى آيند. ...

عصر ظهور : مهدى منتظر (عليه السلام ) از ديدگاه اهل سنت ؛ 13) عدوى مصرى
او در كتاب ((مشارق النوار)) مى گويد: ((در برخى از روايات آمده است كه هنگام ظهور او فرشته اى بالاى سرش ندا مى كند كه :
 ((اين مهدى خليفه خداست از او پيروى كنيد)) پس مردم به او روى مى آورند و عشق و محبت وى در دلها جايگزين مى شود، وى بر شرق و غـرب زمـيـن فـرمـانـروائى مى كند و كسانى كه نخستين بار بين ركن و مقام با او بيعت مى كـنـند به تعداد اهل بدر مى باشند، پس از آن مؤ منين واقعى از شام و افراد شايسته اى از مـصـر و گـروه هـايى از مشرق زمين و نظير آنان ، نزد او مى آيند. و خداوند براى يارى او سـپـاهـى بـا درفـش هـاى سـيـاه از خراسان بر مى انگيزد.
سپس به شام و در روايتى به كـوفـه روى مـى آورنـد كـه جـمـع بين هر دو (روايت ) ممكن است و خداوند او را با سه هزار فـرشـتـه يـارى مـى كـنـد و اصـحـاب كـهف از ياران آن حضرت خواهند بود.
استاد سيوطى گـويد:
 راز تاءخير آنان (اصحاب كهف ) تا اين زمان بدين جهت است كه خداوند اين عزت و شـرافـت را بـه آنـان اعـطـا فـرمود تا در اين امت داخل شوند و خليفه خدا را يارى نمايند، طلايه دار سپاه وى جبرئيل و در انتهاى آن ميكائيل قرار دارد))(491)
491- الامام المهدى عند اهل السنه ج 2 ص 62.


نوشته شده در   جمعه 7 فروردين 1394    
PDF چاپ چاپ