يکشنبه 17 آذر 1398 | Sunday, 08 December 2019
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : جمعه 24 بهمن 1393     |     کد : 30919

13) رواق اندیشه : يهود از نگاه قرآن (قسمت سوم)

تولد و پرورش حضرت موسي (ع) / در عصر ستمكشي هاي بني اسرائيل مردي به نام عمران با دختر عموي خود يوكابد (كه هر دو از خاندان لاوي بودند) ازدواج كردند و ثمره ازدواجشان پسري به نام موسي بود1، خداوند به مادر موسيالهام كرد او را شير دهد و هنگامي كه بر او ترسيد صندوق چوبي يا از ني برايش درست كند و آن را به قير زفت اندوده و فرزند را داخل آن قرار داده و در رود نيل افكند. نترسد و غمگين نباشد كه خداوند او را به مادرش باز مي گرداند و او را از رسولان قرار مي دهد. صاحب تفسير الصافي در ذيل آيه 7 از سوره قصص مي فرمايد : ...

13) رواق اندیشه : يهود از نگاه قرآن (قسمت سوم)
تولد و پرورش حضرت موسي (ع)
در عصر ستمكشي هاي بني اسرائيل مردي به نام عمران با دختر عموي خود يوكابد (كه هر دو از خاندان لاوي بودند) ازدواج كردند و ثمره ازدواجشان پسري به نام موسي بود1، خداوند به مادر موسيالهام كرد او را شير دهد و هنگامي كه بر او ترسيد صندوق چوبي يا از ني برايش درست كند و آن را به قير زفت اندوده و فرزند را داخل آن قرار داده و در رود نيل افكند. نترسد و غمگين نباشد كه خداوند او را به مادرش باز مي گرداند و او را از رسولان قرار مي دهد. صاحب تفسير الصافي در ذيل آيه 7 از سوره قصص مي فرمايد:
«ما به مادر موسي الهام كرديم تا زماني كه پنهان كردن موسي ممكن است او را شير ده وقتي كه از سر و صدايش ترسيدي (كه ديگران بفهمند) او را در دريا قرار ده و از حيث شدت و سختي بر او نترس و از دوري اش محزون مباش ما بزودي او را به تو برمي گردانيم و او را از رسولان قرار مي دهيم.»2
هنگامي كه مادرش به فرمان خداوند او را به رود نيل افكند خاندان فرعون (دختر يا مأمورانش) او را از آب گرفتند تا سرانجام دشمن آنان و مايه اندوهشان گردد. همسر فرعون چون ديد آنها قصد كشتن كودك را دارند گفت: نور چشم من و توست! او را نكشيد شايد براي ما مفيد باشد، يا او را به عنوان پسر خود برگزينيم. آنها نمي فهميدند كه دشمن اصلي خود را در آغوش خويش مي پرورانند! سرانجام قلب مادر موسي از همه چيز (جز ياد فرزندش) تهي گشت و اگر دل او را (بوسيله ايمان و اميد) محكم نكرده بوديم نزديك بود مطلب را افشا كند.(مادر موسي) به خواهر او گفت: وضع او را پيگيري كن. او نيز از دور ماجرا را مشاهده كرد در حالي كه آنان بي خبر بودند. ما همه زنان شيرده را از پيش بر او حرام كرديم (تا تنها به آغوش مادر باز گردد) و خواهرش (كه بي تابي مأموران را براي پيدا كردن دايه مشاهده كرد) گفت: آيا شما را به خانواده اي راهنمايي كنم كه مي توانند اين نوزاد را براي شما كفالت كنند و خيرخواه او باشند. ما او را به مادرش باز گردانديم تا چشمش روشن شود و غمگين نباشد و بداند كه وعده الهي حق است ولي بيشتر آنان نمي دانند.3
1- محمد جواد مغنيه، الكاشف، دارالعلم للملايين، چاپ سوم، 1981م، ج 6، ص51. موسى كوچكترين فرزندشان بود،هارون و مريم نيزبچه هاى ديگرشان بودند.
2- ملامحسن فيض كاشانى ،الصافى فى تفسير كلام الله، دارالمرتضى للنشر، مشهد، چاپ اول، ج4، ص81.
3ـ قصص 13 - 7. با استفاده از ترجمه قرآن آية الله مكارم شيرازى و جان ناس، پيشين، صص 492-491 و عفيف عبد الفتاح طباره ،پيشين ،صص401 ـ 395.

رسالت حضرت موسي1
اين طفل با مدد الهي در دامن دشمنش پرورش يافت، رفته رفته بزرگ شد و از جانب خداوند فرمان رسيد تا بني اسرائيل را از چنگال دژخيم فرعوني نجات دهد:
(به خاطر بياور)هنگامي را كه پروردگارت موسي را ندا داد كه به سراغ قوم ستمگر برو، قوم فرعون، آيا آنان (از مخالفت فرمان پروردگار) پرهيز نمي كنند؟! (موسي)عرض كرد: پروردگارا! از آن بيم دارم كه مرا تكذيب كنند! و سينه ام تنگ شود و زبانم به قدر كافي گويا نيست؛ (برادرم) هارون را نيز رسالت ده (تا مرا ياري كند). و آنان (به اعتقاد خودشان) بر گردن من گناهي دارند، مي ترسم مرا بكشند (و اين رسالت به پايان نرسد) فرمود چنين نيست، (آنان كاري نمي توانند انجام دهند)، شما هر دو با آيات ما (براي هدايتشان) برويد. ما با شما هستيم و (سخنانتان را) مي شنويم. به سراغ فرعون برويد و بگوييد: ما فرستاده پروردگار جهانيان هستيم.2
موسي عليه السلام اين مأموريت را ادامه داد تا سرانجام فرعونيان مغلوب شدند و خداوند بني اسرائيل را وارثشان قرار داد.
1- سيد عبد الحسين طيّب، پيشين، ج 2، ص 7. حضرت موسى بزرگترين پيغمبران بنى اسرائيل بوده نسبتش به چهار واسطه به يعقوب مى رسد موسى بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوى بن يعقوب
2ـ شعراء / 16 ـ .1. تفصيل ملاقات حضرت موسى با فرعون در تفسير على بن ابراهيم القمى، مؤسسه دار الكتاب، چاپ سوم، ج 2، ص 118، با نقل حديثى از امام صادق عليه السلام بيان شده است.
عبدالرحيم رضاپور ـ مدرس حوزه و دانشگاه، محقق و نويسنده


نوشته شده در   جمعه 24 بهمن 1393    
PDF چاپ چاپ