يکشنبه 17 آذر 1398 | Sunday, 08 December 2019
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : جمعه 17 بهمن 1393     |     کد : 30837

13) رواق اندیشه : يهود از نگاه قرآن (قسمت دوم)

تاريخچه قوم يهود / بني اسرائيل به خاطر اين كه نسب ايشان به اسرائيل پيغمبر «يعقوب» مي رسد بني اسرائيل خوانده شدند. سبب نامگذاري ايشان به يهود اين است كه يكي از فرزندان بني اسرائيل به نام «يهوذا» بود تا از فرزندان دهگانه اي كه اسرائيل نامگذاري مي شدند جدا باشد سرانجام فرزندان پراكنده گشتند و مدّتي يهوذا به حالت اسارت درآمد و از آن پس تمام نسل يعقوب يهودا خوانده شدند. اين شخص جدّ اين فرزندان و چهارمين فرزند يعقوب به شمار مي رفت . بني اسرائيل همراه با هيكسوسها (شبانان) با اعقاب ابراهيم آميخته تا آن كه سرزمين مصر را تحت تصرف در آوردند ...

13) رواق اندیشه : يهود از نگاه قرآن (قسمت دوم)
تاريخچه قوم يهود
بني اسرائيل1 به خاطر اين كه نسب ايشان به اسرائيل پيغمبر «يعقوب» مي رسد بني اسرائيل خوانده شدند. سبب نامگذاري ايشان به يهود اين است كه يكي از فرزندان بني اسرائيل به نام «يهوذا» بود تا از فرزندان دهگانه اي كه اسرائيل نامگذاري مي شدند جدا باشد سرانجام فرزندان پراكنده گشتند و مدّتي يهوذا به حالت اسارت درآمد و از آن پس تمام نسل يعقوب يهودا خوانده شدند. اين شخص جدّ اين فرزندان و چهارمين فرزند يعقوب به شمار مي رفت.
بني اسرائيل همراه با هيكسوسها (شبانان) با اعقاب ابراهيم آميخته تا آن كه سرزمين مصر را تحت تصرف در آوردند (1750 ـ 1580 قبل از ميلاد) و نسل بعد از نسل در مصر به تنعم و رفاه مي زيستند و مال و رجال ايشان فزوني مي يافت تا آن كه در حدود(1580 ـ 1560 قبل از ميلاد) مردم اصلي مصر قيام كرده هيكسوسهاي (شبانان) بيگانه را منكوب كردند و سلطنتي بزرگ تشكيل دادند و تا نواحي شرقي مديترانه را تحت قبضه خود در آوردند؛ ولي اولاد اسرائيل مدت يك قرن و نيم ديگر همچنان در مصر ماندند و سلاطين مصر (فراعنه) با آنها به خوبي رفتار مي كردند و با ديگر مصريان تفاوتي نداشتند تا آن كه بالاخره نوبت سلطنت به فرعوني رسيد [ظاهرا رامسس دوم] كه مردي ديوانه مزاج بود. در زمان اين پادشاه ذلّت و خواري بني اسرائيل آغاز شد زيرا از يك طرف كاهنان به او خبر داده بودند كه حكومتش به دست يك جوان اسرائيلي از بين خواهد رفت و از طرف ديگر زياد شدن آنها بر قدرتشان مي افزود و دستگاه مصر را به وحشت مي انداخت، از طرف ديگر نيز هوس افراشتن بناهاي عظيم و ساختن شهرها و تأسيس معبدهاي با شكوه به دماغ او افتاد، البته براي انجام اين منظور حاجت به كارگر بسيار داشت پس به اسرائيليان كه در نواحي شمال شرقي ملك او ساكن بودند توجه نمود، آنها را به بندگي گرفت و به عملگي گماشت و به ضرب تازيانه در سراسر ناحيه شمالي ملك خود به اعمال شاقه وا داشت، بعد دستور قتل عام فرزندان پسر را صادر كرد و براي انجام كار جاسوساني گماشت. چاره اين مصيبت عظما براي اين قوم تنها به دو طريق بود: يا مي بايستي انقلابي پيش آيد و وضع مصر دگرگون شود يا آن كه پيشوايي از درون آن جماعت قيام كند و آنها را از آن بليه برهاند. سرانجام پس از مدتي اسارت، مرگ و شكنجه دست تواناي حق به كمك آنها شتافت و در سايه كنترل شديد دستگاه حكومت مصر، فرزندي از بني اسرائيل به وجود آمد تا قوم خود را از ستمكشي نجات بخشد.2
ابن بابويه از حضرت صادق عليه السلام روايت مي كند كه حضرت يوسف در هنگام وفاتش، آل يعقوب را جمع كرد و آنها هشتاد نفر بودند و فرمود اين طايفه قبط بر شما مسلّط مي شود و شما را اذيّت و عذاب مي كنند و خداوند به دست يكي از شما بني اسرائيل كه نامش موسي بن عمران است شما را نجات مي دهد.3
راستي هر كس و هر گروهي كه در چنين شرايطي از يك طرف با كار و شكنجه و از طرف ديگر با ذلت و خواري قتل فرزندان پسر مواجه باشند و ناگهان از طرف خداوند درِ رحمت به سويشان باز شود، به آسايش، رفاه و آقايي برسند بايد چه كنند؟! جز اين كه بايد قدر نعمت را بدانند، شكر نعمت را بجا آورند و از خداوند و فرستاده او اطاعت كنند؟!
خداوند در قرآن مي فرمايد: ما از داستان موسي و فرعون به حق برايت بيان مي كنيم تا تو و مردم با ايمان از دانستن آن سود بريد، فرعون در زمين برتري جويي كرد و اهل آن را به گروههاي مختلفي تقسيم نمود، گروهي را به ضعف و ناتواني مي كشاند پسرانشان را سر مي بريد و زنانشان را (براي كنيزي) زنده نگه مي داشت.4
و در جاي ديگر مي فرمايد: و (نيز به ياد آوريد) آن زمان كه شما را از چنگال فرعونيان رهايي بخشيديم كه همواره شما را به بدترين صورت آزار مي دادند. پسران شما را سر مي بريدند و زنان شما را (براي كنيزي) نگه مي داشتند. در اينها آزمايش بزرگي از طرف پروردگارتان براي شما بود.5
1- دائرة المعارف وجدى به نقل از: سيد على اكبر قُرشى، تفسير احسن الحديث، واحد تحقيقات اسلامى بنياد بعثت، چاپ اوّل، 1366، ج 1، ص 106. «كلمه اسرائيل به نقلى اسم دوم حضرت يعقوب و به نقلى لقب آن حضرت است.گفته اند: آن به معناى بنده خدا است. اسر يعنى بنده، ايل يعنى خدا.»
2ـ جان ناس، تاريخ جامع اديان، ترجمه على اصغر حكمت، چاپ چهارم، صص 491 - 490؛ عفيف عبدالفتاح طبّاره، چهره يهود در قرآن، ترجمه سيد مهدى آيت اللهى، انتشارات جهان آرا، صص 27 و 28 و 393 و 394؛ عبد على بن جمعه العروسى الحويزى، تفسير نور الثقلين، مطبعه العلميه ، قم، چاپ دوم، ج 4، ص 111.
3- سيد عبدالحسين طيّب، اطيب البيان فى تفسير القرآن، انتشارات اسلامى، تهران، چاپ سوم، 1366، ج 10، ص 202؛ السيد هاشم الحسينى البحرانى، البرهان فى تفسير القرآن، بنياد بعثت، تهران، چاپ اوّل، 1415 ق.، ج 4، ص 215.
4ـ قصص / 5 ـ 3.
5ـ بقره / 49.
عبدالرحيم رضاپور ـ مدرس حوزه و دانشگاه، محقق و نويسنده


نوشته شده در   جمعه 17 بهمن 1393    
PDF چاپ چاپ