چهارشنبه 9 بهمن 1398 | Wednesday, 29 January 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : جمعه 10 بهمن 1393     |     کد : 30772

13) رواق اندیشه : يهود از نگاه قرآن ؛ سوره هاي دروغين در شبكه اينترنت (قسمت اول)

چكيده / نويسنده در مقدمه مقاله به دشمني ديرينه دشمنان اسلام اشاره مي كند و مي گويد: از زماني كه اسلام با بعثت پيامبر خدا طلوع كرد و پرچم حق را برافراشت و پرچم باطل ستيزي را به دست گرفت ، قابيليان و نمروديان قد علم كردند و بناي خشكاندن حقيقت را پي ريزي كردند . سپس با استفاده از قرآن و بعضي از تفاسير به تاريخچه قوم يهود پرداخته و مي گويد : بني اسرائيل به خاطر اين كه نسب ايشان به اسرائيل پيغمبر«يعقوب» مي رسد بني اسرائيل خوانده شدند . و فراز و نشيبهايي از زندگي اين قوم و مواردي از ذلت آنها را بيان ميكند.

13) رواق اندیشه : يهود از نگاه قرآن (قسمت اول)
چكيده
نويسنده در مقدمه مقاله به دشمني ديرينه دشمنان اسلام اشاره مي كند و مي گويد: از زماني كه اسلام با بعثت پيامبر خدا طلوع كرد و پرچم حق را برافراشت و پرچم باطل ستيزي را به دست گرفت، قابيليان و نمروديان قد علم كردند و بناي خشكاندن حقيقت را پي ريزي كردند.
سپس با استفاده از قرآن و بعضي از تفاسير به تاريخچه قوم يهود پرداخته و مي گويد: بني اسرائيل به خاطر اين كه نسب ايشان به اسرائيل پيغمبر«يعقوب»مي رسد بني اسرائيل خوانده شدند. و فراز و نشيبهايي از زندگي اين قوم و مواردي از ذلت آنها را بيان ميكند. خداوند اين گروه مظلوم و ستمديده را توسط حضرت موسي عليه السلام از چنگال گروه ظالم و ستمگر فرعوني نجات داد. اما آنها اين نعمت بزرگ را شكر گذاري نكردند بلكه راه كفر ،لجاجت و عناد را در پيش گرفتند و باز گرفتار خشم الهي شدند.
يهود قبل از ظهور پيامبر (ص) طبق كتب مذهبي خود، انتظار چنين ظهوري را داشتند و ديگران را به آن بشارت مي دادند. اما با ظهور اسلام نه تنها غالبا دعوت اسلام را نپذيرفتند بلكه در آشكار و نهان بر ضد آن قيام كردند. البته عده كمي از آنان اسلام را پذيرفتند و گروهي ديگر براي حفظ منافع خويش دست به تحريف كتابهاي آسماني زدند.
در عصر ما نيز همان طرحهاي پيشينيان قوم يهود به اشكال ديگري اجرا مي شود و كوشش مي كنند پايه هاي عقايد اسلامي را در افكار مسلمين، خصوصا نسل جوان ويران سازند.
مقدمه
از زماني كه اسلام با بعثت پيامبر خدا طلوع كرد و پرچم حق را برافراشت و پرچم باطل ستيزي را به دست گرفت، قابيليان و نمروديان قد علم كردند و بناي خشكاندن حقيقت را پي ريزي كردند.
اين دشمني و عداوت تا به امروز بلكه تا زماني كه ستاره اي در آسمان حقيقت اسلام مي درخشد ادامه خواهد داشت. بديهي است كساني كه ذره اي از فطرت حق جويي بهره مندند، هرگز با حق سرستيز ندارند و با آن به نزاع بر نمي خيزند. فطرة الله التي فطر الناس عليها.1اما آنهايي كه به خاطر لجاجت، خودخواهي، هوا پرستي و دنيا دوستي اين فطرت پاك خدايي را لگد مال كردند و حق ستيزي را سر لوحه كار خود قرار دادند هر روز اين مبارزه را به روز مي كنند زماني از راه مبارزه مسلحانه، و زماني ديگر با برخورد منافقانه و يك روز نيز با جنگ اقتصادي و هميشه مبارزه فرهنگي را در دستور كار خود دارند. اينك به نمونه اي از آنها اشاره مي كنيم:
1ـ روم/30.
سوره هاي دروغين در شبكه اينترنت
افرادي بي مايه با اقتباس از آيات قرآن و با سر هم كردن جمله هاي به ظاهر شبيه جمله هاي قرآن به فكر افتادند كه چهار سوره مانند سوره هاي قرآن، تنظيم و ارائه كنند و بگويند ما چهار سوره مانند سوره هاي قرآن را آورديم و به تحدّي قرآن پايان بخشيديم.
توضيح اين كه حدود سه سال قبل يك شركت آمريكايي به نام «آمريكا آن لاين» با اقدامي شيطنت آميز جهت به اصطلاح معارضه با قرآن، سوره هايي را با نامهاي «مسلمون، تجسّد، وصايا، ايمان» با تقليد و تحريف آيات قرآن و با مضامين باطل و خرافي بر روي شبكه اينترنت عرضه كرد كه ظاهرا با واكنش شديد مجامع اسلامي از جمله دانشگاه الازهر و برخي نويسندگان عرب مسلمان مواجه و نهايتا تعطيل شد. اخيرا سايت ديگري متعلق به يك شركت انگليسي به نام «SURALIKEIT.UK» اقدام به ادامه و نشر همان صفحات چهارگانه كرده و در بيانيه مؤذيانه اي با مظلوم نمايي، اين اقدام را پاسخي به تحدّي قرآن دانسته و ضمن تقسيم بندي مسلمانان به معتدل و افراطي، ادعا نموده كه معتدلها از اين صفحات استقبال و افراطيها با آن شديدا برخورد كرده اند.1
اين يكي از هزاران توطئه اي است كه دشمنان اسلام طرح ريزي كرده اند و آخرينش هم نخواهد بود، بلكه هر روز با پيشرفت علم و تكنولوژي بر توطئه شان افزوده مي شود. ما به عنوان مسلماناني كه وظيفه دفاع از اسلام را بر عهده داريم خصوصا نسل جوان تحصيل كرده بايد بيدار و از كياست اسلامي برخوردار باشيم و مسلمانان را از توطئه هاي دشمن آگاه ساخته و از كيان اسلام دفاع نماييم. لازمه اين كار اين است كه اوّل خود دشمن را بشناسيم و بشناسانيم.
نكته قابل توجه اينجاست كه اگر درست بيانديشيم و به جان مطلب توجه كنيم و از طرف ديگر يهود را با سوابقش از متون ديني خصوصا قرآن و تاريخ مورد مطالعه قرار بدهيم دستشان را در لابلاي اين توطئه ها خواهيم ديد كه دستبرد و تحريف آيات الهي از اعمال ديرينه اين قوم مي باشد كه اخيرا نيز آشكارا به اين قبيل فعاليتها دست مي زنند. صاحب تفسير نمونه مي نويسد:
چندي قبل در جرايد خوانديم چاپ جديدي از قرآن به وسيله ايادي اسرائيل و صهيونيسم منتشر شده كه آيات فراواني از آن را تغيير داده اند ولي... دانشمندان اسلامي زود از اين توطئه دشمن آگاه شدند و آن نسخه ها را جمع آوري كردند. اين دشمنان سياه دل نمي دانستند كه حتي اگر يك نقطه از قرآن تغيير يابد مفسّران و حافظان و قاريان قرآن فورا آگاه خواهند شد. آنها مي خواهند نور خدا را خاموش كنند ولي هرگز نمي توانند.2
يريدون ان يطفؤوا نور الله بأفواههم و يأبي الله الاّ أن يتمّ نوره و لو كره الكافرون.3
راستي آيا دشمنان ما اين قدر جاهلند كه هنوز هم نمي فهمند با اين همه دستگاههاي پيشرفته چاپ كه وجود دارد و هر مسلماني در جهان حداقل يك نسخه ازقرآن را در منزلش دارد و با اين همه حافظان و مفسران قرآن كه در جهان اسلام وجود دارند ديگر زمان تحريف لفظي قرآن نيست؟!
اين احتمال نيز وجود دارد كه دشمنان ما اين مسائل را بدانند اما با ابزار اطلاعاتي پيشرفته اي كه در اختيار دارند و رغبت مردم دنيا خصوصا مستضعفين بويژه جوانان را نسبت به اسلام مي دانند و اين كه هر روز عده زيادي به اسلام روي مي آورند و اين را به عنوان زنگ خطر احساس مي كنند. بدين سبب به اين قبيل اعمال متمسك مي شوند تا شايد از اين رغبتها بكاهند و يا خداي ناكرده مسلمان ضعيف الايماني را نيز از راه به در ببرند و يا سُستشان كنند.
طبق نصّ قرآن و شهادت تاريخ يكي از بزرگترين دشمنان اسلام در طول تاريخ 14 قرن گذشته، قوم يهود بوده است و تا زماني كه اين جاه طلبي ها و نژاد پرستيها وجود داشته باشد اين دشمني نيز تداوم خواهد داشت.4 خداوند در قرآن كريم مي فرمايد:
«لَتَجِدَنَّ أشَدَّ النّاسَ عَداوَةً للَّذين امَنُوا الْيَهُودَ وَ الّذينَ أشْرَكُوا»5
ما در اين مقاله براي آشنايي بيشتر خوانندگان محترم ابتدا تاريخچه كوتاهي از يهود را بيان مي كنيم سپس به بررسي يهود در قرآن مي پردازيم.
1ـ مجله تخصصى كلام جديد، سال نهم 1379، ش 33، صص 143 - 140.
2ـ ناصر مكارم شيرازى و ديگران، تفسير نمونه، دار الكتب الاسلاميه، تهران، چاپ يازدهم، 1372، ج 11، ص 31.
3ـ توبه/ 32.كافران مى خواهند كه نور خدا را به نَفَسِ تيره و گفتار جاهلانه خود خاموش كنند و خدا نگذارد تا آن كه نور خود را در منتهاى ظهور و حدّ اعلاى كمال برساند هر چند كافران ناراضى و مخالف باشند.
4- ملا فتح الله كاشانى، تفسير منهج الصادقين فى الزام المخالفين، كتابفروشى اسلامى، تهران، چاپ دوم، 1344، ج 3، ص 291. «سبب عداوت ايشان با مؤمنان شدت شكيمت تكبّر و تضاعف كفر ايشان است. وانهماك ايشان در اتباع هوى، و ركون ايشان به تقليد و بُعد ايشان از تحقيق و تمرّد ايشان بر تكذيب انبياء و معاودات نمودن با ايشان.»
5ـ مائده/82 (به طور مسلم دشمن ترين مردم نسبت به مؤمنان را يهود و مشركان خواهى يافت).
عبدالرحيم رضاپور ـ مدرس حوزه و دانشگاه، محقق و نويسنده


نوشته شده در   جمعه 10 بهمن 1393    
PDF چاپ چاپ