شنبه 10 اسفند 1398 | Saturday, 29 February 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : جمعه 8 اسفند 1393     |     کد : 30410

عصر ظهور : مهدى منتظر (عليه السلام ) از ديدگاه اهل سنت ؛ 8) علامه مناوى صاحب فيض القدير

ايـشـان در شرح روايت ((مهدى مردى از فرزندان من است و چهره اش چون ستاره اى درخشان است )) در مطامح مى گويد : ((آورده اند كه او در ميان اين امت خليفه اى است كه ابوبكر بر او فضيلت ندارد و ... و روايـات مـربـوط بـه مـهـدى فـراوان و مـشهور است كه آنها را چند تن بصورت جداگانه گردآورى نموده اند.)) سمهودى مى گويد : ((از اءخبارى كه درباره او ثبت گرديده بدست مى آيد كه وى از فرزندان فاطمه مى بـاشـد و در سـنـن ابـوداود آمده كه او از فرزندان حسن مى باشد و ...

عصر ظهور : مهدى منتظر (عليه السلام ) از ديدگاه اهل سنت ؛ 8) علامه مناوى صاحب فيض القدير
ايـشـان در شرح روايت ((مهدى مردى از فرزندان من است و چهره اش چون ستاره اى درخشان است )) در مطامح مى گويد:
((آورده اند كه او در ميان اين امت خليفه اى است كه ابوبكر بر او فضيلت ندارد و... و روايـات مـربـوط بـه مـهـدى فـراوان و مـشهور است كه آنها را چند تن بصورت جداگانه گردآورى نموده اند.))
سمهودى مى گويد:
((از اءخبارى كه درباره او ثبت گرديده بدست مى آيد كه وى از فرزندان فاطمه مى بـاشـد و در سـنـن ابـوداود آمده كه او از فرزندان حسن مى باشد و راز آن اين است كه حسن خـلافـت را براى خدا و ترحم بر مردم رها كرد و قائم از فرزندان وى ، بهنگام نياز مبرم مـردم و آكـنده بودن زمين از ستم ، به خلافت مى رسد. و اين سنت خداوند در بين بندگانش مـى بـاشد كه هر كس به خاطر او از چيزى دست برداشت خداوند بهتر از آن را به او و يا فرزندانش عطا مى فرمايد))
و پس از توجه دادن به مطلب مى گويد:
((روايـات مـربـوط بـه مـهـدى بـا حـديـث ((لا مـهـدى الا عـيـسى بن مريم )) هيچگونه تـعـارضـى نـدارد زيـرا مـراد از آن ، چـنـانـكـه قـرطـبـى آورده اسـت يـعـنـى مـهـدى اى كـامـل و بـر كـنـار از گـنـاه غـيـر از عـيـسـى نـيـسـت . (رويـانـى ) در مـسـنـد خـود از حـذيـفه نـقـل كـرده كـه ابـن جـوزى بـن ابـراهـيـم صـورى گـفـتـه اسـت : در كـتـاب مـيـزان بـه نـقـل از ابـن جـلاب گـفـتـه كـه وى روايـت بـاطـل و مـجـهـولى را دربـاره مـهـدى از رواد نـقـل كـرده اسـت . سـپـس ايـن روايـت را ادامـه داد و گـفـت ايـن روايـت باطل است ))(486)
486- الامام المهدى عند اهل السنه ج 2 ص 54.


نوشته شده در   جمعه 8 اسفند 1393    
PDF چاپ چاپ