جمعه 2 اسفند 1398 | Friday, 21 February 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : جمعه 1 اسفند 1393     |     کد : 30409

عصر ظهور : مهدى منتظر (عليه السلام ) از ديدگاه اهل سنت ؛ 7) ابن ابى الحديد معتزلى

وى در شـرح نـهـج البـلاغـه در بيان اين سخن امام (ع) كه مى فرمايد: ((و بنا يختم لابكم )) مى گويد: ((ايـن گـفـته اشاره به مهدى است كه در آخر زمان ظهور مى كند و بيشتر محدثان بر آنند كـه وى از فـرزندان فاطمه مى باشد و پيروان معتزله اين نظر را انكار نمى كنند بلكه در كتاب هاى خود به بيان آن تصريح كرده و اساتيد و بزرگانشان به اين امر اعتراف نموده اند . بـا اين تفاوت كه به اعتقاد ما او هنوز آفريده نشده و آفريده خواهد شد. و اربابان حديث نيز به اين عقيده گرايش ‍ دارند)) ...

عصر ظهور : مهدى منتظر (عليه السلام ) از ديدگاه اهل سنت ؛ 7) ابن ابى الحديد معتزلى
وى در شـرح نـهـج البـلاغـه در بيان اين سخن امام (ع) كه مى فرمايد: ((و بنا يختم لابكم )) مى گويد:
((ايـن گـفـته اشاره به مهدى است كه در آخر زمان ظهور مى كند و بيشتر محدثان بر آنند كـه وى از فـرزندان فاطمه مى باشد و پيروان معتزله اين نظر را انكار نمى كنند بلكه در كتاب هاى خود به بيان آن تصريح كرده و اساتيد و بزرگانشان به اين امر اعتراف نموده اند.
بـا اين تفاوت كه به اعتقاد ما او هنوز آفريده نشده و آفريده خواهد شد. و اربابان حديث نيز به اين عقيده گرايش ‍ دارند))(482)
و در شـرح ايـن سـخـن امـام (ع) كـه فـرمـود: لتـعـطـفـن الدنـيـا علينا بعد شماسها عطف الضروس على ولدها و در پى آن اين آيه را تلاوت نمود: و نريد اءن نمن على الذين استضعفوا فى الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثين مى گويد:
((امـامـيـه بـر اين عقيده اند كه آن وعده راجع به امام غايب است كه در آخر زمان بر زمين حـكـمـرانـى خواهد كرد. و هم كيشان ما (معتزله ) مى گويند: مسلما اين وعده مربوط به امامى اسـت كـه بـر زمـيـن فرمانروائى كرده و بر ممالك استيلا مى يابد ولى لازم نيست او حتما وجـود داشته باشد... و فرقه زيديه مى گويد: بى ترديد كسى كه بر زمين حكمرانى مى كند شخصى فاطمى است و جماعتى از فاطمى ها كه بر مذهب زيديه هستند از او پيروى مى كنند، هر چند اكنون كسى از آنان وجود ندارد))(483)
و در شرح اين گفته حضرت ((پدرم فداى فرزند بهترين كنيزان )) مى گويد:
((امـا امـاميه بر اين باورند كه امام دوازدهمين آنان فرزند كنيزى است بنام نرجس ولى مـعـتـزله مـى گـويـنـد او فـاطمى است و در زمان آينده از كنيزى ولادت خواهد يافت و اكنون مـتـولد نـشـده اسـت ... و زمـيـن را هـمـانـگـونـه كـه از سـتـم انـبـاشـتـه شـده ، از عـدل و داد مـمـلو خـواهد كرد و از ستمكاران انتقام مى گيرد و با سخت ترين مجازات آنان را كيفر مى دهد))(484)
اما اگر مثلا در عصر ما تولد يابد، كنيز كجا خواهد بود و فرزند كنيز و فرزند بهترين كنيزان چگونه ممكن خواهد بود؟ ابن ابى الحديد مى گويد:
((ايـنـكه امام (ع) فرمود: ((پنهان از مردم بسر مى برد)) اشاره به شخص ياد شده اسـت و اين گفته در مذهب شيعه سودى براى آنان ندارد هر چند تصور كرده باشند كه امام نـظـر آنـها را بيان كرده است . زيرا جايز است خداوند اين امام را در آخر زمان بيآفريند و مدتى ميان مردم پنهانى بسر ببرد و داراى مبلغانى باشد كه اءمر و دعوت او را اجرا كنند و پـس از آن اخـتفاء، ظهور نمايد و بر كشورها فرمانروائى و بر دولت ها استيلا يابد و مالك زمين گردد))(485)
482- الامام المهدى عند اهل السنه ج 1 ص 164.
483- الامام المهدى عند اهل السنه ج 1 ص 174.
484- الامام المهدى عند اهل السنه ج 1 ص 152.
485- الامام المهدى عند اهل السنه ج 1 ص 163.


نوشته شده در   جمعه 1 اسفند 1393    
PDF چاپ چاپ