جمعه 2 اسفند 1398 | Friday, 21 February 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : جمعه 17 بهمن 1393     |     کد : 30407

عصر ظهور : مهدى منتظر (عليه السلام ) از ديدگاه اهل سنت ؛ 5) ابوفداء ابن كثير

او در نهايه مى گويد : ((فـصـلى اسـت در ذكـر مهدى كه در آخر زمان ظهور مى كند او يكى از جانشينان راستين (پـيـامـبـر) و پـيـشوايان هدايت شده مى باشد كه احاديث نبوى درباره او سخن مى گويد و بيان مى دارد كه وى در آخر زمان خواهد بود ...)) و بـدنـبـال اين روايت كه ((درفش هاى سياهى از خراسان خروج مى نمايند و هيچ چيز مانع بازگشت آنها نمى شود تا اينكه در ايلياء نصب گردند)) مى گويد : ((ايـن پـرچم ها آنهايى نيستند كه ابومسلم خراسانى آنها را بحركت درآورد و بوسيله آن دولت بـنـى امـيه را در سال 132 هـ منقرض گرداند، ...

عصر ظهور : مهدى منتظر (عليه السلام ) از ديدگاه اهل سنت ؛ 5) ابوفداء ابن كثير
او در نهايه مى گويد :
((فـصـلى اسـت در ذكـر مهدى كه در آخر زمان ظهور مى كند او يكى از جانشينان راستين (پـيـامـبـر) و پـيـشوايان هدايت شده مى باشد كه احاديث نبوى درباره او سخن مى گويد و بيان مى دارد كه وى در آخر زمان خواهد بود...))
و بـدنـبـال اين روايت كه ((درفش هاى سياهى از خراسان خروج مى نمايند و هيچ چيز مانع بازگشت آنها نمى شود تا اينكه در ايلياء نصب گردند)) مى گويد:
((ايـن پـرچم ها آنهايى نيستند كه ابومسلم خراسانى آنها را بحركت درآورد و بوسيله آن دولت بـنـى امـيه را در سال 132 هـ منقرض گرداند، بلكه درفش هاى ديگرى است كه يـاران مـهدى مى آورند و او، محمد بن عبدالله علوى فاطمى حسنى مى باشد كه خداوند وى را در يك شب شايستگى مى بخشد يعنى توبه او را پذيرفته و او را موفق مى كند و به او الهـام نـمـوده و به راه راست هدايت كند در حاليكه قبلا اينگونه نبوده است و گروهى از مردم مشرق زمين او را پشتيبانى و يارى مى كنند و حكومت او را بر پا داشته و اركان دولت وى را اسـتـوار مى سازند كه پرچم هاى آنان نيز سياه است و آن نشانه اى كه داراى وقار مى باشد. زيرا درفش پيامبر خدا(ص ) سياه بود و عقاب ناميده مى شد.))
((... بـهـر حـال ايـنـكـه ، آن مـهدى كه حضورش در آخرالزمان وعده داده شده طبق برخى از روايات ، اصل ظهور و خروج وى از ناحيه مشرق بوده و در كنار خانه (خدا) با او بيعت مى كـنـنـد و مـن فـقـط، تـنـهـا دربـاره مـهـدى (ع) بـخـشـى جـداگـانـه آوردم ولله الحمد.))(479)
479- الامام المهدى عند اهل السنه ج 1 ص 296 و 301 و 302.


نوشته شده در   جمعه 17 بهمن 1393    
PDF چاپ چاپ