دوشنبه 5 اسفند 1398 | Monday, 24 February 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : جمعه 25 مهر 1393     |     کد : 29109

مشاوره در خانه و خانواده

چه اشکالی دارد گاهی اوقات، محیط خانواده را به یک محیط مشاوره تبدیل کنیم و از باب مشاوره غیرمستقیم با کمی توجه کردن به حرفی که دیگری می زند؛ با این دید که نیازعاطفی آن شخص اشباع می شود، به حرف های همسرمان گوش کنیم. همسرمان اگر احساس کند که من، با توجه به حرف هایش گوش می دهم، بخشی از مسائل برایش حل می شود . به هنگام مشاوره، وقتی مراجعه کننده، احساس می کند، کسی هست که به او توجه کند، خود همین توجه کردن باعث می شود که ذهن او، کم کم به کار بیفتد و خودش به پاسخ سوالش برسد.

مشاوره در خانه و خانواده
چه اشکالی دارد گاهی اوقات، محیط خانواده را به یک محیط مشاوره تبدیل کنیم
چه اشکالی دارد گاهی اوقات، محیط خانواده را به یک محیط مشاوره تبدیل کنیم و از باب مشاوره غیرمستقیم با کمی توجه کردن به حرفی که دیگری می زند؛ با این دید که نیازعاطفی آن شخص اشباع می شود، به حرف های همسرمان گوش کنیم. همسرمان اگر احساس کند که من، با توجه به حرف هایش گوش می دهم، بخشی از مسائل برایش حل می شود.
به هنگام مشاوره، وقتی مراجعه کننده، احساس می کند، کسی هست که به او توجه کند، خود همین توجه کردن باعث می شود که ذهن او، کم کم به کار بیفتد و خودش به پاسخ سوالش برسد.
بسیاری از اوقات نیاز نیست که مشاور به مراجعه کننده بگوید؛ تو باید چه کار کنی. همین که مراجعه کننده طرح مسئله می کند و احساس می کند یک نفر خوب به حرف هایش گوش می دهد، کم کم ذهن او به طرف راه حل جهت می گیرد.
بنابراین باید به مسئله خوب گوش دادن،درون خانه پیش خانواده کنار همسرمان،فرزندانمان توجه کنیم. البته درجاهایی که به گناهان گفتاری و شنیداری آلوده می شویم، باید بحث را عوض کنیم و به سمتی برویم که فسادی به دنبال نداشته باشد.
جالب هست که وقتی تاریخ پیغمبر را ورق می زنیم به یکی از اشکالاتی که مخالفین پیامبرخدا(ص) به او می کردند،می رسیم؛ می گفتند: او به حرف همه گوش می کند. واین را به عنوان اشکال مطرح می کردند، قرآن هم در جواب آن ها می فرماید:«قُل اُذُن خَیرٍ لَکُم» (توبه/61) این عیب نیست که پیامبرخدا(ص) به حرف این و آن گوش می کند. این به نفع همه است.
بسیاری از اوقات، که مرد حاضر نباشد مشکلات خانه را گوش کند، خانم کسی دیگر را پیدا می کند و حرف خودش را به او خواهد زد. اما بچه ها چی؟می خواهند با پدرشان حرف بزنند...
تحکیم خانواده و بقای آن به این است که همه احساس ارزش بکنند. به نظرتان چرا گاهی اوقات، بچه ها دست به کار ناشایستی می زنند؟ برای این که می خواهند توجه شما را به خودشان جلب کنند.


نوشته شده در   جمعه 25 مهر 1393    
PDF چاپ چاپ