دوشنبه 18 آذر 1398 | Monday, 09 December 2019
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : چهارشنبه 7 اسفند 1392     |     کد : 27145

در محضر امام حسن مجتبی (ع)

زهد چیست ؟ رغبت به تقوا و بی رغبتی در دنیا . حلم چیست ؟ خشم فرو خوردن و اختیار خود داشتن . سداد چیست ؟ دفع زشتی با خوبی . شرف چیست ؟ احسان به قبیله و تبار و تحمل خسارت و جرم آنها . نیرومندی چیست ؟ دفاع از پناهنده و صبر در نبردها و اقدام هنگام سختی . بزرگواری چیست ؟ این است که در غرامت عطا بخشی و از جرم بگذری .

در محضر امام حسن مجتبی (ع)
زهد چیست؟
رغبت به تقوا و بی رغبتی در دنیا.
حلم چیست؟
خشم فرو خوردن و اختیار خود داشتن.
سداد چیست؟
دفع زشتی با خوبی.
شرف چیست؟
احسان به قبیله و تبار و تحمل خسارت و جرم آنها.
نیرومندی چیست؟
دفاع از پناهنده و صبر در نبردها و اقدام هنگام سختی.
بزرگواری چیست؟
این است که در غرامت عطا بخشی و از جرم بگذری.
مروت چیست؟
حفظ دین، عزت نفس، نرمش، وارسی کردن و کار، پرداخت حقوق و دوست یابی.
کَرَم چیست؟
بخشش پیش از خواهش، اطعام در قحطی.
دنائت چیست؟
خردبینی و دریغ از اندک.
ناکسی چیست؟
کم بخشیدن و گفتار ناهنجار.
جوان مردی چیست؟
بخشش در خوشی و سختی.
بخل چیست؟
آنچه در کف داری شرف بدانی و آنچه انفاق کنی تلف بشماری.
برادری چیست؟
همراهی در سختی و خوشی.
ترس چیست؟
دلیری بر دوست و گریز از دشمن.
ثروتمندی چیست؟
رضای به قسمت هر چه هم کم باشد.
فقر چیست؟
آزمندی به هر چیز.
جود چیست؟
بخشش دسترنج.
دلیری چیست؟
هم نبردی با پهلوانان.
ذلت چیست؟
هراس از راستی و حقیقت.
بزرگی چیست؟
آوردن خوب و ترک زشت.
سفاهت چیست؟
به پستی گراییدن و با گمراهان نشستن.
درماندگی و عجز در کلام چیست؟
بازی با محاسن و لکنت هنگام سخن.
لئامت چیست؟
خوش گذرانی و بی اعتنایی به همسر.
منابع : تحف العقول، ص227 و 228.


نوشته شده در   چهارشنبه 7 اسفند 1392    
PDF چاپ چاپ