جمعه 9 اسفند 1398 | Friday, 28 February 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : شنبه 23 آذر 1392     |     کد : 26161

پارادايم بسيج و بازتوليد حماسه هاي نو

مقدمه / سال 1392 از سوي مقام معظم رهبري ، سال حماسه سياسي و حماسه اقتصادي نام گرفت . واژه حماسه داراي کاربردهاي متفاوت است . حماسه يکي از عميق ترين و اثرگذارترين مفاهيم فرهنگي در جامعه بشمار مي رود و در مردم، برانگيختگي و شور پديد مي آورد . کاربرد ديني واژه حماسه از نگاه شيعي بر هيچ يک از ما پوشيده نيست. مصداق بارز آن حماسه کربلا با تمامي اثرگذاري هاي ديني و سياسي آن در طي قرون متمادي است.

پارادايم بسيج و بازتوليد حماسه هاي نو
مقدمه
سال 1392 از سوي مقام معظم رهبري ، سال حماسه سياسي و حماسه اقتصادي نام گرفت . واژه حماسه داراي کاربردهاي متفاوت است . حماسه يکي از عميق ترين و اثرگذارترين مفاهيم فرهنگي در جامعه بشمار مي رود و در مردم، برانگيختگي و شور پديد مي آورد . کاربرد ديني واژه حماسه از نگاه شيعي بر هيچ يک از ما پوشيده نيست. مصداق بارز آن حماسه کربلا با تمامي اثرگذاري هاي ديني و سياسي آن در طي قرون متمادي است. حال سئوال اين است که حماسه سياسي و حماسه اقتصادي در سال 1392 بر چه اموري اطلاق داشته و دارد؟ و نقش پارادايم و تفکر فراگير بسيج در اين حماسه ها چيست؟
حماسه هاي بسيج
بسيج که به فرمان امام راحل (ره) در پنجم آذر 1358 تشکيل شد شجره طيبه اي است که ريشه آن در دين و باورها و اعتقادات ديني و فرهنگي جامعه قرار دارد و تجلي آثار آن در حکومت و امور مادي و معنوي و زندگي مردم است. برانگيختگي و انگيزش انسان ها در آحاد مختلف جامعه از طريق مفاهيم عاليه ديني و فرهنگي براي مشارکت آنها در امور حياتي کشور از اهداف والاي بسيج است. حماسه هاي بزرگي در اين راه خلق شده است؛ دفع خطر تجزيه طلبي و عناد گروهک ها، مقابله با تهديدهاي خارجي در استان هاي مرزي، خلق حماسه هاي مردمي در دفاع مقدس، مشارکت در سازندگي پس از جنگ، دفاع ارزشي و نرم در برابر تهاجم فرهنگي، مهار اغتشاشات داخلي در سال هاي 1378 و 1388، نمايش قدرت و ايجاد بازدارندگي در برابر مداخلات خارجي در منطقه و الگوسازي در عرصه هاي مختلف مملکت داري و نقش راهبردي در شکل گيري بيداري اسلامي، از جمله مهم ترين اين حماسه ها به شمار مي روند. حماسه دفاع مقدس در هشت سال، مهم ترين حماسه بسيج بوده و دربرگيرنده عميق ترين حماسه هاي انساني، نظامي و سياسي در تاريخ معاصر ايران و جهان است که ابعاد عظيم آن همواره ظرفيت واکاوي و نهادينه سازي و تعميم به تمامي عرصه هاي جامعه را دارد.
حماسه سياسي
سال 1392 کشورمان در حوزه سياست داخلي توانسته ظرفيت و شرايط مناسبي براي خلق حماسه هاي جديد پديدار کند و اين نامگذاري مؤيد آن بوده است. ميزان مشارکت مردم در انتخابات رياست جمهوري يازدهم با وجود شرايط حساس داخلي و خارجي از يک حماسه سياسي سرچشمه گرفته است. در بعد سياست خارجي، مقاومت در برابر فشارهاي بي سابقه اقتصادي و سياسي غرب به بهانه برنامه هاي هسته اي و خويشتنداري در مقابل درگيري هاي مذهبي در منطقه از يک حماسه سياسي ديگر ناشي مي شود. انقلاب اسلامي ايران از بدو پيدايش همواره با تهديدهاي داخلي و خارجي متعددي مواجه بوده است. پس از دفاع مقدس، از بار نظامي تهديدها در مقام مقايسه با زمان جنگ کاسته شده و بر حجم تهديدهاي سياسي و اقتصادي و فرهنگي افزوده شده است. نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران توانسته با ظرفيت بالاي تهديدپذيري خود نه تنها بر تهديدها فائق آمده بلکه در بسياري از موارد تهديدها را به فرصت تبديل ساخته است.
حماسه اقتصادي
پس از تسخير لانه جاسوسي و قطع رابطه سياسي با آمريکا بدون وقفه يکي از راه هايي که جهان غرب در برابر انقلاب اسلامي ايران در پيش گرفت اعمال محدوديت براي فعاليت هاي اقتصادي کشورمان در عرصه هاي داخلي و منطقه اي و بين المللي بوده است. از آنجا که بخش اعظم درآمدهاي ملي از محل فروش نفت و فراورده هاي آن تامين مي شود، از اين رو تاثيرگذاري بر بازار انرژي منطقه و نياز خريداران و صف آرايي در درون اوپک براي کنترل برنامه هاي ايران از اهميت خاصي براي غرب برخوردار بوده است. حجم سرمايه گذاري کشورهاي غربي در بخش نفت و انرژي در ژئوپلتيک جنوبي و شمالي ايران نشان از اين موضوع دارد که راهبرد غرب در اين حوزه ها مبتني بر دو مولفه بوده است؛ اول محدودسازي درآمد کشور از محل فروش نفت از راه عدم برخورداري از بازارهاي مناسب و عدم نوسازي و رقابت پذيري صنعت نفت و حوزه هاي وابسته به آن و دوم جلوگيري از مشارکت در برنامه هاي توسعه نفت و انرژي ساير کشورها با هدف تضعيف ايران و بخش هاي مولد آن براي کاهش سرمايه گذاري آتي در امور زيربنايي و جلوگيري از توسعه همه جانبه و رقابت کشور با قدرت هاي منطقه اي و جهاني که در نهايت بتواند انقلاب اسلامي را با چالش هاي جدي مواجه سازد.
در اين شرايط خلق حماسه اقتصادي از حساسيت خاصي برخوردار است.رهاسازي کشور از شرايط حصر اقتصادي، عدم وابستگي به اقتصاد تک محصولي، استفاده بهينه از ظرفيت بخش خصوصي و مردمي در اقتصاد ملي، جايگزيني اقتصاد مقاومتي با اقتصاد رانتي، ايجاد موقعيت هاي مناسب براي کسب و کار و رونق اقتصادي و افزايش تعاملات مستقل بين المللي با اقتصاد جهاني براي جمهوري اسلامي ايران مي تواند حماسه اقتصادي را رقم بزند.
تفکر فراگير بسيج و بازتوليد حماسه هاي نو
حماسه، رخدادي بزرگ و بي سابقه است، عيناً تکرار تاريخ نيست. در خلق حماسه استفاده از ريشه ها و استعدادهاي ذاتي و هويتي و تجارب يک ملت در گذشته، نگاه به مقتضيات زمانه و آينده پژوهي کامل به صورت توامان مد نظر است. حماسه بستگي زيادي به حماسه سازان و قهرمانان دارد. آنچه که بسيج را به خلق حماسه هاي بزرگ نايل آورده؛ بهره گيري از تمامي ظرفيت هاي موجود در لايه هاي فرهنگي، نظامي، سياسي و ديني واژه حماسه است. حماسه قهرمان مي خواهد. بسيج با خيل عظيم مردان و زنان حماسه ساز اين سرزمين، قهرمان دوران ماست.
بسيج الگوي ماندگاري براي نسل هاي فعلي و آينده است به شرط آنکه همواره در کانون توجه برنامه ريزان ارشد کشور قرار داشته باشد. قهرمانان در خلق حماسه ها پيشتازند. بسيج با پيشتازي در عرصه هاي مختلف سياسي، نظامي، اقتصادي و فرهنگي به گواه دوست و دشمن توانسته از عهده ماموريت هاي خطير برآيد. محوريت بسيج در خلق حماسه دفاع مقدس، بصيرت در مواجهه با تهديدات متعدد داخلي، توان بالاي بسيج در مقابله با جنگ نرم دشمنان خارجي و مشارکت ارزنده بسيج در برنامه هاي اقتصادي کشور، نشان از جايگاه بي بديل بسيج در انقلاب اسلامي از گذشته تا حال دارد. بسيج يک تفکر فراگير و پارادايم بي مانند است که به تمامي مردم ايران و بلکه دينداران و آزادگان جهان تعلق دارد. بر اين اساس، جايگاه بسيج را در خلق حماسه هاي نو در دو سطح داخلي و بين المللي مي توان مورد توجه قرار داد.
در مسائل داخلي خلق حماسه سياسي همان پيروي از ارزش هاي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس براي مواجهه با شرايط خطير جهاني پيش آمده يعني به بهاي حل فوري مشکلات داخلي، دست برنداشتن از ارزش ها و ضرورت مقاومت در برابر زياده خواهي ها و سلطه طلبي هاي استکبار، البته با شيوه ها و راهبردهاي جديد است و در مسائل خارجي، پايبندي به اسلام ناب محمدي (ص) در برابر اسلام متحجرين است که امروزه با ترفندهاي صهيونيست ها بيش از گذشته خطر آن گريبان کشورهاي اسلامي را گرفته است. ايران، ام القراي جهان اسلام است. نقش بسيج در خلق حماسه سياسي همانا پشتوانه سازي و استفاده از ظرفيت عظيم مسلمانان در شرايط حساس بين المللي و بيداري اسلامي به نفع مصالح مردم ايران و منطقه است.
عليرضا سعيدآبادي کارشناس اقتصادي


نوشته شده در   شنبه 23 آذر 1392    
PDF چاپ چاپ