چهارشنبه 9 بهمن 1398 | Wednesday, 29 January 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : سه شنبه 19 شهريور 1392     |     کد : 24574

اشعار حريم كبريا 5 ›› مهمان و ميزبان ايرانيان حضرت علي بن موسي الرضا ع

شعر محمد بن حسام الدين ›› مدارا من و امان / به خوابگاه شهادت مآب مشهد طوس ... شهيد خاك خراسان قتيل ظلم و فتن / رضاي مرتضوي منزلت كه خاك درش ... روا بود كه بود توتياي چشم پَرَن / زبوي تربت پاكش اويس1 زنده شود ... نسيم اگر برساند شميم او به قَرَن / به برزني كه دراو روضه مقدّس توست ... بهشت برنزند با سواد آن برزن

اشعار حريم كبريا 5 ›› مهمان و ميزبان ايرانيان حضرت علي بن موسي الرضا ع

شعر علاء الدین حجازی ›› بحار رحمت


دليل خلقت کون و حقيقت قرآن
بحار رحمت و سرچشمه بقاست رض

ضياي کنگره عرش و روشناي زمين
امام هشتم و حاکم به ماسواست رض

اساس دانش و تقوي، اصول فضل و کرم
پناه امن اسيران مبتلاست رض

هماي دولت او را فضاي گيتي تنگ
ز تخته بند تن و آرزو رهاست رض

شگفت نيست اگر شرط وحدت است چر
که محو عشق و به درياي حق نماست رض

وجود هر دو جهان از طفيل هستي اوست
مدار قطب زمين، حجّت خداست رض

عجب مدار اگر خاک کوي او بويم
که جان خسته ما را شفا رضاست، رض

شکوه منزلتش را چسان کنم تقرير؟
که جانشين نبي، پور مرتضاست رض

از آن خداي رضايش لقب نموده رض
مشيّت ازلي را به حق رضاست رض

شعر حزين لاهيجي››مدح شاه خراسان

خوش، آنکه دل به ياد تو رشک چمن شود
زلفت سمن، بهار خطت ياسمن شود

ريزم ز بس به ياد عقيق لبت سرشک
دامن ز کاوش مژه، کان ِيمن شود

جز پرده هاي ديده يعقوب، باب نيست
پيراهني که محرم آن گلبدن شود

جز چشم آشنا نتواند سفيد شد
در کشوري که يوسف ما را وطن شود

باشد همان به رهگذرت اي نسيم مصر
چشمم اگر سفيدتر از پيرهن شود

خيزد چو گرد شور قيامت ز رهگذر
روزي که ترک غمزه او راهزن شود

در دل نهفته عشق بتان را گذاشتيم
اين باده ريختيم به خم تا کهن شود

هر دل که زخمي صف مژگان يار شد
چون شانه محرم سر زلف سخن شود

ساقي به جرعه ريز مي پَرتکال را
تا اين سفال کهنه بهار ختن شود

نگذاشت دست حادثه در باغ روزگار
شاخي که آشيانه مرغ چمن شود

خواهم تن شکسته سپارم به ارض طوس
گردد چو خاک، خاک ِ در بوالحسن شود

جان جهان، امام امم، معدن کرم
کز فيض خلق او همه عالم ختن شود

شاها توئي که خسرو خاور غلام تست
نبود روا که تيره مرا انجمن شود

مگذار بيش ازين ز سپهر ستم مدار
جان حزين خسته اسير محن شود

گردد اگر مديح نگار تو خامه ام
هر نقطه اي به صفحه غزال ختن شود

آن را که شوق کعبه کويت زجا برد
هر قطره اي در آبله، درّعدن شود

فردا دهم به طره حورانش ارمغان
گردي اگر ز کوي تو عطر کفن شود

نو کرده ام به نام تو ديوان عشق را
تا حشر نام من نتواند کهن شود

شعر محمد بن حسام الدين ›› مدارا من و امان

به خوابگاه شهادت مآب مشهد طوس
شهيد خاك خراسان قتيل ظلم و فتن

رضاي مرتضوي منزلت كه خاك درش
روا بود كه بود توتياي چشم پَرَن

زبوي تربت پاكش اويس1 زنده شود
نسيم اگر برساند شميم او به قَرَن1

به برزني كه دراو روضه مقدّس توست
بهشت برنزند با سواد آن برزن

فراز قبّه او نسر طاير2 اربپرد
بريزدش زحيا پر شهپر از پرغن3

هماي سدره نشين را بر آستانه اوست
چو طايران حرم طوق طوع درگردن

هنوز شام چو عبّاسيان سيه پوش است
كه هم زدوده عباس يافت درد و حزن

بسوخت زآتش جانسوز دوده عباس
زجوش سينة او آفتاب را جوشن

عِنَب به زهر بر آمود4 و داد مأمونش
چنان كه سوتش الماس داد زن به حسن 5

مدار امن و امان را به زهر قاتل كشت
توخود بگوي كه مأمون كجا برد مأمن

هنوز خون جگر در درونة عنب است
چنان كه در حلبي آبگينه، دردي دن6

چو زان عنب رخ عنّابيش عنبگون شد
عنب بريخت چو عنّاب خون دل زبدن

از آن دو دانه عنب با سرشك عنابي
هنوز زهره چو زهرا همي كند شيون

گرش نه لطف و جوانمردي و كرم بودي
به يك مقام نگشتي مقيم با دشمن

اَيا مقيم مقام تو طاير جبروت7
اَيابه خاك درت چشم روشنان روشن

مقيم خاك خراسان شدي به درد و فراق
چوبا تاسف، يوسف مقيم بيت حزن

امير قافله تنها چرا زند خرگاه؟
شريف مكّه به غربت چرا كند مسكن؟

به سوك قتل تو برنيل زد بنفشه كلاه
به داغ مرگ تو در خون گرفت لاله كفن

تو از بلاد عرب، مسكن از ديار عجم
تو از حجاز و خراسان تو را بود مدفن

به هفت حج و به هفتاد حج برابر كرد
زيارت تو رسول از كرامت ذوالمن8

به كعبه تو همه عمره كرده، اهل صفا
چو حاجيان به مشاعر توجّهي متقن

بر آفتاب، جمال تو زان شرف دارد
كه بر كواكب رخشنده آفتاب علن

به آفتاب چه نسبت كنم جمال تو را
كه آفتاب تو را ذرّه اي است از روزن

زمرقد تو بهشت برين يكي منظر
ز روضه تو رياض جنان يكي گلشن

به بوي9 آن كه بيابد زمشهدت بويي
صبابه خاك خراسان همي برد ممكن10

منم كه درس ثناي تو مي كنم تكرار
به صبح و شام و به روز و شب به سرّ و عَلَن11

به خاك روضه پاك تو آرزومندم
چو خاك تشنه به باران و تن به خاك وطن

بود كه بار دگر سر بر آستان نياز
به خاكبوس درت مفتخر شود لب من

نمي رسد به ثناي تو ذهن ابن حسام
مگر ثناي تو حسّان12 كند به وجه حسن
----------------------
پاورقي :
1 - اويس قرن: نام ولي كامل منسوب به قبيله‌اي در يمن - ضمناً اين بيت اشاره دارد به حديثي كه پيامبر مكرم (ص):
« اني لاجد نفس الرحمن من جانب اليمن». «من بوي رحمن را از سوي يمن در مي‌يابم».
2 - نسر طائر: شكلي است بر فلك به صورت كركسي كه پران باشد به جانب شمال. (غياث).
3 - پرغن: نام پرنده‌اي است.
4 - برآمودن: بر آميختن، در آميختن.
5 - اشاره است به مسموم كردن سبط نبي اكبر حضرت امام حسن مجتبي (ع) به وسيلة جعده زوجة آن حضرت (ع).
6 - دن: خم شراب.
7 - طاير جبروت: منظور جبرئيل است.
8 - براي فضيلت زيارت حضرت رضا (ع) ( رك: عيون اخبار الرضا ج 2 ص 255 و مفتايح الجنان ص 498).
9 - بو: آرزو، بويه.
10 - ممكن: مكان و منزل.
11 - سرّ و علن: پنهان و آشكار.
12 - حسّان بن ثابت انصاري شاعر مداح حضرت رسول الله (ص) است. معاصر با آن حضرت.

شعر ملا علي طبسي››محمّد خو علي سيما

سحر چون رايت ظلمت نگون گرديد و نا پيدا
ز زير زاغ بال شب بر آمد بيضة بيضا

جهان شد سر به سر روشن مثال وادي ايمن
عيان آمد به هر بر زن صفاي سينه سينا

ز چتر چادر كاكل بر آمد چهره ليلي
ز پشت پرده گيسو عيان شد عارض عذرا1

گل افشان پهنه هامون شد از خون دل مجنون2
ز اشك ديده وامق2 گلستان شد همه صحرا

طلوع از چاه كنعان كرد شمس طلعت يوسف
به تخت جاه شادي زد زتخت چاه و محنت پا

ندانم يوسف ما گر گشايد عقد4 پيراهن
چه بدهد رو چه بدهد رخ زبوي دلكش زيبا

دل يعقوب خرّم شد بياض ديده اش زايل
چو آمد پيرهن گستر به روي آن شه والا5

چو خواهي وصف وي داني نه مصري و نه كنعاني
كه باشد ماه زنداني غلام مقتداي ما

به عالم نخبه آدم ز آدم نخبه در عالم
وصيّ احمد مرسل ولي قادر يكتا

فلك محفل خدم انجم امام و رهبر مردم
قدر چاكر قضا فرمان حسن طينت حسين آسا

خزينه علم حق را در سفينه علم را لنگر
قمر رخسار و مهر افسر محمّد خو علي سيما

فروغ ديده عابد توان پيكر باقر
گل گلدسته جعفر نژاد حضرت موسي

خراسان را مهين6 سلطان وليّ حضرت سبحان
امين جنّي و انسي امين ايزد دانا

گل گلزار عليين نضارت بخش باغ دين
مفاد سوره يس طراز عمّ و طه

حضيض خشت درگاهش زاوج لا مكان برتر
به گرد گنبدش گردد چو طايف گنبد خضرا

بشارت باد اي قنبر از ين نظم بلند اختر
مترس از قبرو از محشر كه باشد شافعت فردا
------------------------
پاورقي
1 و 3 - وامق و عذرا: نام دو تن از دلدادگان معروف در ادب فارسي است كه پيش از نفوذ اسلام در ايران رواج داشته و
عنصري آن را به نظم آورده است.
2 - مجنون عامري كه نام اصليش قيس بن ملوح است از عشاق نامدار فرهنگ و ادب عرب است كه شيفتة ليلي دختر عموي
خويش گرديد و دچار جنون شد و با حيوانات محشور گرديد. بعضي وي را برادر رضاعي حضرت امام حسن مجتبي (ع)
دانسته‌آند ولي چون تولّد او را بين سالهاي 65 تا 80 هجري نوشته‌اند، صحّت اين دعوي بعيد مي‌نمايد (اين دو بيت صنعت
تلميح دارد).
4 - عقد: گره.
5 - اين دو بيت تلميح و اشاره‌اي است به «و قال يا اسفي علي يوسف و ابيضت عيناه من الحزن - اذهبوا بقميصي هذا فالقوه
علي وجه ابي يأت بصيراً» (يعقوب گفت اي دريغ بر يوسف و چشمانش از اندوه سپيد شد. يوسف به برادرانش گفت پيراهم
مرا ببريد و بر روي پدرم بيندازيد كه بينا مي‌شود) (سوره يوسف. آيات 84 تا 93).
6 - مهين: بزرگترين - بزرگ.
7 - حضيض: پستي - نشيب.

شعر جواد محقق ›› محرم همگان

خــســتـه از راه كــنــار مـادر
تــوى مــاشــيـن پــدر خوابيدم

پــلــكـهــايــم كـه به هم افتادند
خــواب يــك صـحـن كـبوتر ديدم

صـبـح، وقـتـى كـه دو چشمم وا شد
شـادمـان مـثـل گـلـى خـنـديـدم

آخـر از پــنــجــره پـشت اتـاق
گــنــبــد زرد (رضــا) را ديـدم

دل مــن مــثــل كـبـوتـر پر زد
رفــت بــر شــانـه گلدسته نشست

اشـك در چـشـمــه چشمم جوشيـد
بـغـضـم آيـيـنـه شـد امـا نشكست

پـدر آمـاده شـد از مـن پـرسـيـد:
دوسـت دارى كه تـو را هـم بـبـرم؟

گـفـتم: آرى ، ولـى آن جا چه كـنـم
مــادرم گـفـت: زيـارت پـســرم

گــرچـه زود آمـده بـوديـم ولــى
در حـرم جــاى دل مـن كـم بــود

هـر كـسى بـا او چـيـزى مـى گفت
گـويـيا بـا هـمـه كـس مـحرم بود

هـر كجـا رفـتـيـم آن جـا پـر بود
پــر ز نـجــواى دل و دسـت دعـا

يــك طـرف قـصـه پـر غـصه درد
يـك طـرف ذكـر (غـريـب الـغربا)

در رواق حـــرم پـــر نـــورش
كـاش دسـت دل مـن رو مــى شـد

مـى شـدم مـن، آن آهـوى غـريـب
بـاز او (ضـامـن آهـو) مــى شـد


نوشته شده در   سه شنبه 19 شهريور 1392    
PDF چاپ چاپ