شنبه 3 اسفند 1398 | Saturday, 22 February 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : يکشنبه 10 شهريور 1392     |     کد : 24320

مأخذ شناسي ؛ رواق اندیشه 6

اندیشه و معرفت شناخت مأخذ و منابع، گام نخست هر تحقيق است، امروزه كتابشناسي و مأخذشناسي به عنوان يك ضرورت مطرح شده و به صورت رشته آموزشي و تخصصي درآمده است. در راستاي استفاده بهينه پژوهشگران بر آن شديم تا منابع مربوط به بخشي از تحقيقات مرتبط با مقالات ارائه شده در اين شماره را كه در قالب كتاب يا مقاله در نشريات و مطبوعات مختلف عرضه شده است فراهم ساخته

اندیشه و معرفت
مأخذ شناسي ؛ رواق اندیشه 6

سلمان حبيبي
شناخت مأخذ و منابع ، گام نخست هر تحقيق است، امروزه كتابشناسي و مأخذشناسي به عنوان يك ضرورت مطرح شده و به صورت رشته آموزشي و تخصصي درآمده است. در راستاي استفاده بهينه پژوهشگران بر آن شديم تا منابع مربوط به بخشي از تحقيقات مرتبط با مقالات ارائه شده در اين شماره را كه در قالب كتاب يا مقاله در نشريات و مطبوعات مختلف عرضه شده است فراهم ساخته و در اختيار خوانندگان محترم مجله قرار دهيم تا بتوانند افزون بر بهره گيري از مطالب مجلّه براي پي گيري و مطالعه بيشتر در اين زمينه از منابع گسترده تري كمك گيرند. در اين شماره نيز دو موضوع «انقلاب اسلامي ايران، زمينه ها و عوامل» و «اجراي علني مجازاتها» تقديم خوانندگان محترم مجله مي گردد.
الف) انقلاب اسلامي ايران، زمينه ها و عوامل
1- ابراهيمي، مهدي، «درآمدي بر ريشه هاي فرهنگي انقلاب اسلامي»، قم، تهذيب، چاپ اول، 1378، 345ص.
2- ابوالحسن شيرازي، حبيب الله، «انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن»،تهران، غياث، 1373، 68ص.
3- اخوان مفرد، حميدرضا،«تشيع، ايدئولوژي مسلط بسيج مردمي در انقلاب اسلامي ايران»، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه تهران، 1378، 323ص.
4- «انقلاب اسلامي بر معنويت و فرهنگ غني اسلام تكيه دارد»، اطلاعات، (19 بهمن 1366) ص5 و 18.
5- «انقلاب اسلامي، پيروزي دين در عصر ايدئولوژي»، 15 خرداد، سال 3، ش21 (بهار 1371)، ص40-38 و 80.
6- «انقلاب اسلامي و چرايي و چگونگي رخداد آن»، جمعي از نويسندگان، قم، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها، معاونت اساتيد، چاپ پانزدهم، (1377)، 218ص.
7- «انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن (جلد 1 و 2)»، قم، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها، معاونت امور اساتيد و دروس معارف اسلامي، 1374، 408+398ص.
8- بادامچيان، اسد الله، «شناخت انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن»، تهران، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب، چاپ چهارم، 1368، 259ص.
9- «تحليلي از ريشه هاي تاريخي و ماهيت انقلاب اسلامي»، سلام، (24 بهمن 1375).
10- جمالزاده، ناصر، «غربيها از عوامل مذهب در انقلاب ايران مي گويند: نقش مذهب در انقلاب اسلامي ايران از ديد متفكران غرب»، جام جم، (25 بهمن 1379).
11- جوادي آملي، عبد الله، «عوامل پيروزي انقلاب اسلامي»، اعتصام، ش12 (فروردين 1362)، ص 6 و 7 و 14.
12- حجازي، فخرالدين، «عوامل مؤثر در پيروزي انقلاب اسلامي»، اطلاعات (17 بهمن 1363) ص2 و 7.
13- حداد عادل، غلامعلي، «آشنايي با عوامل اجتماعي انقلاب اسلامي ايران»، اطلاعات (25 مرداد 1362) ص6 و (6شهريور 1362) ص6.
14- حشمت زاده، محمدباقر، و...، «چارچوبي براي تحليل و شناخت انقلاب اسلامي ايران»، تهران، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، چاپ اول، 1378، 400ص.
15- حقيقت، صادق، «علل و عوامل پيروزي انقلاب اسلامي»، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري، معاونت امور اساتيد و دروس معارف، چاپ اول، 1378، 80ص.
16- ذوعلم، علي، «جرعه جاري، سي مقاله پژوهشي پيرامون انقلاب اسلامي ايران»، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، چاپ اول، 1377، 605ص.
17- رضواني علي اكبر، «انقلاب اسلامي در كلام معصومين عليهم السلام، تهران، مركز فعاليتهاي اسلامي مسجد حضرت مهدي عليه السلام، (بي تا) 63ص.
18- رفيق جوماني، زبيده، «زمينه ها، شرايط و عوامل پيروزي انقلاب اسلامي»، حضور، پياپي 30 (دي، بهمن و اسفند 1378) صص386-374.
19- رهبر، محمد تقي، «نگرشي بر بعد معنوي انقلاب»، سازمان تبليغات اسلامي، چاپ اول، 1362، 88ص.
20- «ريشه هاي پيروزي انقلاب اسلامي»، كيهان، (18 اسفند 1375).
21- ساجدي، مجتبي، «عوامل پيروزي در انقلاب اسلامي ايران»، جمهوري اسلامي (15بهمن1365)، ص8
22- «شكل گيري انقلاب از زبان صاحبان انقلاب»، جمهوري اسلامي، (13 بهمن 1365) ص8.
23- «شناخت انقلاب اسلامي از ديدگاه استاد مطهري»، ارتش جمهوري اسلامي ايران، هيئت علمي عقيدتي سياسي، 1365، 232ص.
24- طالب پور، منصور، «عوامل مؤثر در پيروزي انقلاب اسلامي»، اطلاعات، (21 بهمن 1370) ص8.
25- عميد زنجاني، عباسعلي، «انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن»، تهران نشر كتاب سياسي، 1371، 643ص.
26- عنايت، حميد، «انقلاب اسلامي: مذهب در قالب ايدئولوژي سياسي»، ترجمه امير سعيد الهي، اطلاعات سياسي اقتصادي، سال 13، ش137 و 138، ص 53-43.
27- فراتي، عبد الوهاب، «درآمدي بر ريشه هاي انقلاب اسلامي (مجموعه مقالات)»، قم، نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها، معاونت امور اساتيد و دروس معارف اسلامي، چاپ اول، 1376، 415ص.
28- كديور، جميله، «نقش عاشورا در شكل گيري و تداوم انقلاب اسلامي ايران»، راهبرد، ش6 (بهار 1374) ص28-3.
29- گواهي، عبد الرحيم، «انقلاب اسلامي ايران: جنبه هاي ادراكي و ابعاد مذهبي، رساله دكترا در اوپسالا (سوئد) دانشكده الهيات، 1998م.
30- ماهيت و عوامل انقلاب اسلامي ايران»، ارم، ش12 (بهمن 1367) ص50-48
31- مايكل فيشر، «ايران: از مباحثات مذهبي تا انقلاب»، انتشارات دانشگاه هارواد، 1980م.
32- «مذهب و سياست در ايران: تشيع از تقدير باوري تا انقلاب»، واشنگتن، مؤسسه خاورميانه، 1982م.
33- مطهري، مرتضي، «پيرامون انقلاب اسلامي»، قم، صدرا، 1372، 188ص.
34- مطهري، مرتضي، «ماهيت و عوامل انقلاب اسلامي ايران»، ارم، اطلاع رساني مبلغان (ضميمه بصائر2)، (بهمن 1376)، ص50-48.
35- معصومي، علي، «عوامل و زمينه هاي پيدايش انقلاب اسلامي»، جمهوري اسلامي (14،15بهمن 1370)، ص15و16.
36- موسايي، سي سخت، «اسلام، زمينه ساز انقلاب»، كيهان، (19 بهمن 1370) ص6.
37- نجفي، محمد جواد، «نقش عاشورا در تشكيل و تداوم انقلاب اسلامي ايران»، بصائر، سال 2، ش9 (تير1374)، ص35-28.
38- «ويژگيهاي انقلاب اسلامي و راههاي تداوم آن در آيينه نگاه مقام معظم رهبري»، مؤسسه فرهنگي قدر ولايت، تهران، چاپ اول، 1380، 212ص.
39- هينس هالم، «اسلام شيعي از دين تا انقلاب»، انتشارات ونيز، 1997م.، 176ص.
40- يعقوبي، ابوالقاسم، «نقش روحانيت در تثبيت انقلاب اسلامي»، حوزه، ش64-63 (مرداد-آبان 1373)، صص383-331.

ب) اجراي علني مجازاتها
41- «آيا در قرآن رجم داريم؟»، روزنامه زن، 10/9/1377.
42- «اجراي احكام الهي در انظار عمومي و دغدغه هاي حقوق بشري!» جمهوري اسلامي، 21/8/1380.
43- «اجراي حدود الهي در ملاء عام بايد قانونمند شود»: نظرات هاشمي شاهرودي، رازيني و مسعودپور، قدس، 30/5/1380.
44- «اجراي حدود لزوما علني نيست»، قدس، 16/10/1380.
45- «اجراي حكم شلاق براي سارقان در ملاء عام»، ايران، 13/6/1380.
46- «اجراي علني حدود و عنصر «مصلحت»» جمهوري اسلامي (صفحه ضميمه روزنامه) 14/8/1380.
47- «اظهار نظر شخصيتهاي مذهبي و سياسي در باره شلاق زني در ملاء عام»، نوروز، 25/5/1380.
48- «اظهار نظر علما پيرامون اجراي حدود در ملاء عام»، حيات نو، 25/5/1380.
49- «اظهار نظر معاون قوه قضائيه پيرامون اجراي حدود در ملاء عام»، حيات نو، 16/10/1380، ص2.
50- اعتضادي، حسن، «در قرآن سخني از رجم زناكار نيست»، روزنامه زن، 11/12/1377.
51- انصاري راد، رضا، «آيا سنگسار با حكم قرآن تعارض دارد؟»، روزنامه زن، 28 و 29/10/1377.
52- انصاري، رضا و بهبهاني، فرهاد، «دو ديدگاه در باره رجم: آيا زناكار را بايد سنگسار كرد؟»، روزنامه زن، 9و10/9/1377.
53- «بخشي از احكام لازم است در ملاء عام اجرا شود»، وزير دادگستري، جمهوري اسلامي، 31/5/1380.
54- «بررسي اجمالي مباني فقهي و جرم شناختي اجراي حدود در ملاء عام»، رسالت، 16/7/1380.
55- «بهينه سازي اجراي آشكار حدود الهي و پذيرش فراگيري مردمي»، امنيت، سال پنجم، ش23و24 (خرداد و تير 1380) ص2و3.
56- «تشكيك مراجع و علما در باره شلاق زدن در ملاء عام»، ملت، 25/5/1380.
57- «جرم علني مجازات علني دارد»، رئيس قوه قضائيه، كيهان، 6/6/1380.
58- جليلي فرد، مجتبي، «اجراي حدود در ملاء عام از ديدگاه قرآن و اخبار»، هفته نامه 19 دي (قم)، (8 مهر 1380)، ص4.
59- حيدري، محسن، «فلسفه اجراي حدود شرعي»، جمهوري اسلامي، 28/5/1380.
60- خالقي، رحمت الله، «سنگسار از احكام مسلم فقه اسلامي است: رجم در قوانين كيفري اسلام»، روزنامه زن، 6/10/1377.
61- خداداد، مصطفي، «در باره سنگسار زناكار»، روزنامه زن، 11/12/1377.
62- رحيم پور، حيدر، «چرا اجراي حكم در ملاء عام»، كيهان، 28/5/1380.
63- رستگار، عليرضا، «پيش نياز اجراي حدود»، جوان، 27/5/1380.
64- سازمند، محمدرضا، «رجم از ديدگاه مذاهب اسلامي»، پايان نامه كارشناسي ارشد فقه و حقوق، دانشگاه قم، 1374.
65- سيد اصفهاني، حسام الدين، «اجراي مجازات در علن و آثار آن از نظر فقهي»، حقوق و اجتماع، سال پنجم، ش24-23 (آبان 1380) ص39-34.
66- شفيعي، سيد علي، «كاوشي در مسأله اجراي حدود»، جمهوري اسلامي، 2/7/1380.
67- صافي گلپايگاني، لطف الله، «اجراي حدود الهي تعطيل بردار نيست»، جمهوري اسلامي، 28/5/1380.
68- ضيايي، سام الدين، «واقعيات عرفي و فهم از دين»، به بهانه اظهار نظرهاي اخير در باره اجراي حدود شرعي، صداي عدالت، 28/6/1380.
69- عطايي، حسين، «اجراي علني حدود ضرورتها و بازتابها»، نشريه فانونس انديشه، (كانون فرهنگي هنري مسجد محمديه) ش2، (آذر 1380) ص23 و 24.
70- علاسوند، فريبا، «حيات بخشي احكام در نظام كيفري اسلام 1- سنگسار»، فصلنامه شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان، ش2، (زمستان 1377) صص129-118.
71- قرباني، عليرضا، «كدام وهن اسلام است؟ فساد علني يا مجازات علني»، قدس، 29/5/1380.
72- «گفتمان علمي نخستين نشست اجراي علني كيفر» با حضور آيت الله سيد حسن مرعشي، حجة الاسلام طالبي، دكتر كوشا، دكتر ميرسعيدي و حجة الاسلام دكتر توجهي، قم، مركز تحقيقات فقهي قوه قضائيه، (دي 1380).
73- محمدي گيلاني، (مصاحبه) «پيرامون اجراي احكام در ملاء عام»، حيات نو، 8/6/1380.
74- موسوي تبريزي، سيد محسن، «فقط زنا مجازات علني دارد»، توسعه، 18/6/1380.
75- «ميز گرد اجراي علني حدود و پيامدهاي آن»: با حضور آيت الله مقتدايي، حجة الاسلام و المسلمين عباس كعبي و دكتر الهام، معرفت (ويژه نامه حقوق) سال دهم، ش10 (دي 1380) ص15-7.
76- مؤمن، محمد، «اجراي احكام با در نظر گرفتن زمان و مكان، اساس فقهي و شرعي ندارد»، نوروز، 25/5/1380.
77- نظرات آيت الله بجنوردي و سيد حسين موسوي تبريزي «پيرامون اجراي حدود در ملاء عام»، نوروز، 25/5/1380.
78- «نظرات مراجع تقليد در باره اجراي علني حدود»، آفتاب يزد، 25/5/1380.


نوشته شده در   يکشنبه 10 شهريور 1392    
PDF چاپ چاپ